Sænkede udgifter og mere præcise aflæsninger med målere, der er mindre følsomme over for mineralaflejringer

Region Gotland, Sverige

Gotlands kalkholdige klipper gav kalkaflejringer i regionens 12.000 mekaniske målere. Det betød, at regionens vandenhed var nødt til at udskifte nogle målere efter kun tre år i modsætning til de sædvanlige ti år. Et gradvist skift fra mekaniske målere til ultralydsmålere, som er mindre følsomme mod mineralforekomster – og dermed sikre præcis måling og afregning – forventes at resultere i store besparelser.

Ultralydsmålere løser problemer med kalkaflejringer

Områder med kalkholdige klipper har ofte hårdt vand, som kan forsage mineralforekomster i en vandmåler – typisk i form af kalkaflejringer – og dermed forringe dens præcision. 

Region Gotlands vandenhed var udfordret af kalk-, og jernaflejringer samt sand i deres mekaniske vandmålere. Det betød, at målerne ikke viste korrekt vandforbrug og sommetider stoppede nogle målere helt med at virke.

”Problemet er størst for de af vores kunder, som har egen brønd, for vandforbruget danner basis for afløbsafgifterne. Vi har dog også betydelige problemer med mineralforekomster i områder, hvor vandet er særligt hårdt”, forklarer Susanne Bjergegaard Pettersson, chef for Region Gotlands vandenhed.

Desuden påkræver svensk lov, at vandmålere skal udskiftes hver tiende år, men på grund af netop kalk-, og jernaflejringer, har vandenheden i regionen været nødt til at udskifte nogle af de mekaniske målere efter blot tre år.
Ved at udskifte mekaniske målere med ultralydsmålere fra Kamstrup forventer de derfor at opnå store besparelser.

Korrekt afregning forudsætter korrekt måleraflæsning


Baseret på, blandt andet, positive erfaringer fra andre vandmyndigheder, valgte Region Gotland Kamstrups populære MULTICAL® 21 vandmåler. Kamstrups ultralydsmålere har ingen bevægelige dele og er derfor ikke følsomme overfor mineralforekomster eller slitage.

Det hermetisk lukkede design, som sikrer at fugt og kondens ikke trænger ind i måleren, gør den oplagt at placere i, for eksempel, målerbrønde. Dertil kommer, at MULTICAL® 21 har en forventet levetid på op til 16 år.

Selvom ultralydsmålere er dyrere end mekaniske målere, forventer vandenheden, at investeringen betaler sig selv ind som følge af højere præcision i måleraflæsninger og en betydelig længere levetid.
Et antal nye målere er allerede installeret og fungerer efter hensigten, så ordrer på flere er afgivet. De fleste af disse vil være MULTICAL® 21, men et mindre antal flowIQ® 3100 vil blive installeret hos større kunder.

Man forventer yderlige besparelser som resultat af målernes indbyggede lækagedetektion, som gør det muligt for vandenheden hurtigt og let at lokalisere og reparere lækager.

Taget i betragtning at et løbende toilet, i værste fald, kan resultere i ca. 400.000 liter vandspild i løbet af et år, kan effektiv lækagedetektion spare kunder for en anseelig ekstra regning.

”Besparelserne vil komme fra altid at få præcise aflæsninger, fordi de muliggør korrekt afregning. Dét kommer både os og vores kunder til gode. Og det at undgå at skulle udskifte målere før tid vil naturligvis også give betydelige besparelser”

Susanne Bjergegaard Pettersson, chef for Region Gotlands vandenhed

Fjernaflæsning bidrager til enklere afregning og besparelser

Region Gotlands vandenhed sender pt måleraflæsningskort ud til sine kunder en gang om året, men ubelejligheden og risikoen for fejl gør denne tilgang meget ineffektiv. Desuden er svarraten meget lav, så personalet i stedet må foretage manuelle aflæsninger ude hos kunderne, hvilket er meget tidskrævende.

Med Kamstrups READy mobilaflæsning bliver måleraflæsning både hurtigt og enkelt.
Med blot tre komponenter kan regionen nu aflæse målere direkte fra bilen.
”Vi har testet READy og har høje forventninger til denne målerløsning. Når de nye målere er på plads, kan vi få aflæsninger direkte ind i vores økonomisystem og dermed basere vore afregninger på baggrund heraf”, forklarer Susanne Bjergegaard Pettersson.

Region Gotland overvejer med tiden at udvide til Kamstrups netværksaflæsning via Radio Link, som kan gøre måleraflæsning endnu enklere.
Løsning:
MULTICAL® 21
flowIQ 3100
READy mobilaflæsning
Tidsramme: Udrulning startede i 2014 og vil løbe over en ti-årig periode

Kunde:

Region Gotland
57.300 indbyggere
12.000 målerpunkter