Vand
Akustisk lækageovervågning (ALD)
Vandspild
Uafregnet vand

Optimering gennem lækageovervågning

Akustisk lækageovervågning, Uafregnet vand, Forbedret effektivitet

For Karlskrona Kommun er intelligent måling et værktøj til optimering og forbedret kundeservice. Kombineret med den integrerede, akustiske lækageovervågning i deres nyeste målere er det nu også med til at reducere vandspild.

Digitalisering og kundeservice har i mange år været førsteprioriteter for Karlskrona Kommun - deres årelange partnerskab med Kamstrup er et bevis på deres fokus. Men i de senere år er kommunen i stigende grad blevet bevidst om den trussel, som et vandspild på 16 % udgør for deres fremtidige vandforsyning.

”Vandbevarelse var ikke en af vores prioriteter, men i løbet af de sidste fem år har vi set grundvandstanden synke. Befolkningstallet i Karlskrona stiger stadig, og vi kan ikke bare producere mere vand. For at sikre, at vi bliver ved med at have nok, bliver vi nødt til at gøre noget ved de 700.000 m3, der spildes på vej til kunderne hvert år”, siger Helena Olsson, kundeservicechef.

Da de blev præsenteret for Kamstrups målerløsning til akustisk lækageovervågning med mere effektiv registrering af lækager i stik- og jordledninger, blev de hurtigt klar over dens potentiale til at hjælpe med at optimere deres kundeservice og samtidig reducere vandspild.

“Den havde lækket 2,5 m3/t i ti år.
Det bliver til ca. 219.000 m3 – og med produktionsomkostninger på SEK 4/m3, bliver det til i alt SEK 876.000, hvilket betyder, at vi sparer SEK 87.600 hvert år alene på den lækage.”

Johan Georgsson, Karlskrona Kommun

2,5 m3/t i 10 år

Karlskrona Kommun begyndte at arbejde med den nye løsning i begyndelsen af 2020, og i dag har de installeret ca. 700 flowIQ® 2200-målere med integreret, akustisk lækageovervågning. Vandforsyningsselskabet har i mange år arbejdet med lækageovervågning og forebyggende udskiftning af rør i de enkelte områder for at reducere vandspild. Tilføjelsen af akustisk lækageovervågning betyder, at de modtager flere data fra deres vandforsyningsnetværk om mulige lækager. Alt i alt får de nu et effektivt system til at finde, undgå og forebygge lækager. Men allerede nu har de fundet flere lækager i stik- og jordledninger - nogle mere overraskende end andre.

”Indtil nu har vi fundet og bekræftet 7 lækager. De fleste af dem var i gamle, galvaniserede metalrør, som var rustne og fyldt med små huller, men vi fandt også én i et plastikrør, som ikke var mere end omkring 10 år gammelt.” Den pågældende stik- og jordledning var i en landsby med flere ferielejligheder, og ejeren mener, at lækagen havde været der fra begyndelsen og skyldtes en forkert installation. “Den havde lækket 2,5 m3/t i ti år. Det bliver til ca. 219.000 m3 – og med produktionsomkostninger på SEK 4/m3, bliver det til i alt SEK 876.000, hvilket betyder, at vi sparer SEK 87.600 hvert år alene på den lækage.”

Johan Georgsson tvivler på, at de ville have fundet lækagen uden de nye målere. ”Ansvaret for stik- og jordledninger ligger hos bygningens ejer, så vi havde ikke fundet den uden måleren. Området er meget tørt, stenet og tæt på kystlinjen, så vandet løb sikkert bare ud i havet og ville aldrig være kommet op.”

Primære højdepunkter fra Karlskrona Kommun

Proaktiv kundeservice

Orientering af kunder om lækager i stik- og jordledninger er et yderst påskønnet nyt tiltag i den service, som Karlskrona Kommun yder. Kommunen bruger også infokoder fra deres intelligente vandmålere og aflæsningssystem, READy, så de kan kontakte kunder om eksempelvis brud og lækager efter måleren.

”Vi henvender os ugentligt til 4-5 husstande om lækager eller uregelmæssigheder, som vi kan se i READy. Det viser sig ofte at være løbende toiletter, havesprinklere eller utætte vandvarmere”, forklarer Johan Georgsson. Uregistrerede interne lækager forårsager ikke kun alt for høje vandregninger men også alvorlige følgeskader. “En skjult lækage, f.eks. under gulvet, medfører ofte store ekstraregninger, så kunderne er overraskede, men glade, når vi ringer.” 

Overblik og trivsel

For Karlskrona Kommun betød den nye løsning, at de nu arbejder med lækageovervågning på en helt ny måde - i marken og på kontoret. “Først var der 20-30 røde prikker på Leak Detector-kortet, men vi har lært at kunne se ud fra mønstret, om det var en mulig lækage eller andet som en varmer eller en cirkulationspumpe, og så var vi nede på 7 adresser, som vi skulle besøge,” siger Helena Olsson.

I dag arbejder fire mennesker med lækager: to på kontoret, som samarbejder tæt med to i marken. Den nye løsning giver et meget bedre overblik over lækager fra registreringstidspunktet, indtil de er blevet bekræftet, og kunden er blevet kontaktet. Det har ifølge Johan Georgsson resulteret i en mere detaljeret forståelse for processen. “Vores kolleger på konteret er nu mere involveret og har et bedre indblik, hvilket giver dem en mere tilfredsstillende følelse af at have gjort en forskel i deres daglige arbejde.”

I marken skal der udføres en række trin, før kunden skal kontaktes. “Hvis der registreres en lækage, tager vi ud til huset og lytter til ventilerne. Hvis vi kan høre en lyd, monterer vi en trykmåler på kundesiden og lukker ventilen. Hvis trykket falder, har vi en bekræftet lækage i stik- og jordledningen, og så taler vi med ejerne.”

Om projektet

  • Årlig vandproduktion: 4,5 millioner m3
  • Målepunkter: 15.000. Ca. 13.000 er intelligente vandmålere fra Kamstrup – heraf er 700 flowIQ®2200 med integreret akustisk lækageovervågning
  • Løsning: READy drive-by og READy Fixed Network
  • Analyse: Leak Detector

Fra 16 % til 3 % vandspild

Karlskrona Kommun har allerede set flotte resultater fra deres tilgang til lækageovervågning, og Johan Georgsson mener, at dette kun er begyndelsen. “Med denne teknologi kan vi gøre meget mere, end vi gør i dag. Jeg forventer, at vores vandspild falder til 2-3 % inden for 5-10 år, hvilket sikrer, at vi har vand nok.” Mindre vandspild betyder, at der skal bruges mindre energi til at producere og pumpe vand, hvilket betyder yderligere besparelser. Det er også planen, at vi skal arbejde mere med lækageovervågning i hovedrørene.

I 2021 begynder kommunen at udskifte resten af målerne, så hele Karlskrona Kommun kan nyde godt af den gennemskuelighed, som flowIQ® 2200 giver. Målet er, at hele området en dag dækkes af et fast netværk, der leverer aflæsninger hver time, og derved muliggøre yderligere optimering, herunder månedlig fakturering, der er baseret på forbrug, måling af forbrug om natten, hurtigere lækageregistrering - og et endnu højere serviceniveau.

Du er måske også interesseret i ...