Vandselskabet Juragruppe ZV Wasserversorgung forbereder sig på fremtiden med fjernaflæste vandmålere

Effektivitetsforøgelse

En vandforsyning kan kun drives succesfuldt gennem konstante forbedringer af effektiviteten

Juragruppe ZV Wasserversorgung, beliggende i Pegnitz, Oberfranken, har valgt ultralydsvandmålere, der kan aflæses trådløst. Mål: At øge effektiviteten.

Digitalisering af vandforsyningen

Omkostningsbesparelser og forenklin-gen af det administrative arbejde er nogle af grundene til investeringen, som direktør og anlægsleder Hans Hümmer fremhæver.

I benchmarkingstudier klarer Juragruppe sig rigtigt godt i kategorier som f.eks. effektivitet, kundeservice og kvalitet. De nye trådløse vandmålere fra Kamstrup skal hjælpe vandleverandøren med at opretholde det høje performan-ceniveau, der kræves af en moderne servicevirksomhed i fremtiden.

Trods alt kan en vandforsyning ifølge Juragruppes virksomhedsfilosofi, kun drives succesfuldt gennem konstante forbedringer af effektiviteten.

Den nuværende metode til aflæsning af målere er kendetegnet ved en enormt dyr og arbejdskrævende proces. Midlertidigt ansatte som f.eks. pensionister og studerende arbejder i øjeblikket som måleraflæsere på stedet. Desværre er beboerne ofte ikke hjemme, hvorfor det er nødvendigt for Juragruppes medarbejdere at gøre utallige forsøg på at aflæse måleren.

Af en række grunde har denne metode vist sig at være forældet. Særligt da de data, der indhentes på denne måde, højst er tilstrækkelige til at frembringe en årlig regning.

Trådløs måleraflæsning fra bilen

Efter installationen af de fjernaflæste målere kan Juragruppes medarbejdere hurtigt og effektivt aflæse alle målerne ved at køre rundt i forsyningsområdet, da forbrugsdataene overføres trådløst på faste datoer. Juragruppe ZV Wasserversorgung sparer ikke kun tid på dette, men også væsentlige omkostninger.

Denne proces forbedrer samtidigt kundekomforten, da kunderne ikke længere bliver forstyrret af, at deres målere skal aflæses.

Ved at indsende forbrugs- og driftsdata i høj opløsning og med regelmæssige intervaller understøtter de nye vandmålere Juragruppe i deres digitaliseringsproces.

"Der var en række grunde til, at vi valgte Kamstrup-måleren. Ud over at understøtte vores digitale tilgang ved hjælp af let trådløs aflæsning og adgang til historiske værdier garanterer vandmåleren en højere grad af kundetilfredshed på grund af den øgede nøjagtighed."

Hans Hümmer, direktør og driftsleder, Juragruppe ZV Wasserversorgung

Elektronisk lækagedetektion

Trådløs overførsel af data detekterer vandspild

Med den trådløse overførsel fra de nye vandmålere kan Juragruppe hurtigere detektere enhver form for vandspild, der stammer fra f.eks. lækager og rørbrud.

"Direktør og anlægsleder Hans Hümmer forklarer: "Den nye generation af målere gør det muligt at minimere vandspild. Vores fjernaflæsningssystem gør det allerede muligt for os at detektere rørbrud via målerne i vores forsyningsbrønde. Indtil nu ville detektionen af et ekstraforbrug af denne type have betyder en søgning i området omkring brønden. Med muligheden for at aflæse det daglige forbrug fra de nye målere kan vi bestemme, om en lækage er opstået et eller andet sted i forsyningsnettet eller på en beboelsesejendom. Dette sparer enormt meget mandskab."

Præcise målinger - grundlaget for fremragende kundeservice

Den nye ultralydsteknologi i vandmålerne (som har vist sit værd med mere end 20 års brug i varmemålere) resulterer i større præcision i måleresultaterne og forbedret målestabilitet. Målernes høje kvalitet betyder, at mindst en målerudskiftning undgås, og at Juragruppes kunder garanteres stabilitet i deres ydelser på grund af fastsættelsen af præcise forbrugsdata.

Hans Hümmer forklarer fordelene for forbrugerne: "Der var en række grunde til, at vi valgte Kamstrup-måleren. Udo over at understøtte vores digitale tilgang ved hjælp af let trådløs aflæsning og adgang til historiske værdier garanterer vandmåleren en højere grad af kundetilfredshed på grund af den øgede nøjagtighed.

Det mindste og største flow registreres pålideligt på grund af det brede dynamikområde på 3 til 3100 l/t. Og den vigtigste funktion af alle – målerne har ingen bevægelige dele i området, hvilket gør dem modstandsdygtige over for snavs og slid. Derfor er der ingen opstart og nedlukning med denne generation af målere, og de måler kun, hvad der faktisk bliver brugt! Kombinationen af ultralydsteknologi og elektronisk dataoverførsel betyder, at aflæsningsfejl og diskussioner med kunder om ekstraforbrug undgås."

 

Juragruppe ZV Wasserversorgung

Juragruppe forsyner ca. 24.000 indbyggere med drikkevand inden for et område, der strækker sig over mere end 80 km, og som har ca. 7.000 tilslutninger. Det seks mand store mandskab i marken udfører installation, vedligeholdelse, måleraflæsninger og udbedring af de fleste skadesscenarier.


Projekt:

7000 ultralydsvandmålere med trådløs måleraflæsning

Tidsramme: Total udskiftning i 2019