Som vand- og elleverandør bestemmer Hjerting El- og Vand tempoet, når det kommer til vandmåling. Selskabet var en af de første vandleverandører, der blev introduceret for Kamstrups MULTICAL 21-vandmålere, og driftschef Dennis Schrøder fortæller os, at de aldrig har været i tvivl om, at MULTICAL 21 var lige nøjagtigt det produkt, som de havde behov for. Efter at 3000 nye målere var blevet installeret, blev der udført adskillige testaflæsninger. I den allerførste af disse, som omfattede 255 målere, blev der registreret tre lækager.

Målere skulle opfylde bestemte krav

For at leve op til sine intentioner om at være en moderne, brugervenlig leverandør besluttede Hjerting El- og Vand sig for at installere intelligente målere som erstatning for de mekaniske målere. Dennis Schrøder forklarer, at et krav var, at målerne skulle udvikles og produceres i Danmark. Samtidig skulle de opfylde forventningerne til mere nøjagtige aflæsninger, og den afgørende faktor var lækageovervågning.

Investeringen har allerede skabt flere positive resultater og har åbnet for nogle interessante muligheder for vandforsyningsselskabet.

Lækageovervågning forhindrede vandskade

Det plejede at være utroligt svært at lokalisere lækager, og hvis de ikke blev opdaget af forbrugerne selv, ville lækager ikke blive bemærket før ved næste årlige måleraflæsning. De intelligente målere gør det muligt for Hjerting El- og Vand konstant at udføre testaflæsninger. Målerne samler sladderhankssignaler op fra en lækage og viser en alarmkode, som også kan fjernaflæses. 

Hjerting El- og Vand har allerede udnyttet dette.

De tre lækager, der blev registreret under den første testaflæsning, blev lokaliseret til to utætte varmtvandsbeholdere og et utæt rør i et badeværelse. 

“Da jeg ringede for at informere husejerne, blev de meget overraskede over denne information, men de var naturligvis glade for, at lækagerne blev opdaget, hvilket forhindrede vandskader og spild af vand.” 

Ifølge Dennis Schrøder har vandleverandøren lige så meget gavn af lækageovervågning, da selskabet i det lange løb kan spare en hel del vand og penge.

Fremragende signal i målerbrønde 

Selvom målerbrønde ikke er så almindelige i Hjerting, var det stadig vitalt at vælge en fjernaflæst måler, som også kunne installeres i en målerbrønd.

Traditionelle vandmålere kan samle kondens i  displayet, hvilket gør det svært at læse decimalerne, men de nye målere er forseglet på en måde, der beskytter både elektronikken og displayet fuldstændigt mod indtrængning af fugt. Dennis Schrøder har også kun hørt positive ting fra forbrugerne. De kan let aflæse målerne, også dem, der er installeret i målerbrønde.

“Vi var specielt interesserede i, hvordan måleraflæsninger i målerbrønde kunne fungere,
men alle vores erfaringer har været positive. Radiosignalerne fra aflæsningerne er kommet
igennenm helt klart, og det har heller ikke påvirket målerne, at de er under vand.” 

Dennis Schrøder, driftschef i Hjerting El og Vand

Udnyt intelligent aflæsning fuldt ud

Som en førende forsyningsleverandør ønsker Hjerting El- og Vand at udnytte det fulde potentiale i de nye målere og har derfor besluttet at investere i radiokommunikation, med aflæsning gennem en stationær antenne. Elmålerne, som Hjerting anvender, kommer også fra Kamstrup, så det er ret nemt at forbinde vandmålerne med

det samme system som elmålerne. Vandmåleren overfører et trådløst signal til elmåleren, fra hvilken både vand- og elforbruget kan aflæses. “Vi forudser, at vores processer kan optimeres endnu mere, og det er en stor fordel, at forbrugstallene kan ses direkte på computeren.”

Dennis Schrøder forventer endnu flere

reduktioner i vandspildet, da den stationære aflæsning gør det muligt at overvåge vandet 24 timer i døgnet. 

Hjerting El- og Vand håber at kunne involvere forbrugerne mere i fremtiden, og de ser på muligheder for at tilbyde en app og et energidisplay, så hver husholdning kan tjekke sit forbrug regelmæssigt.

KORT OM MULTICAL 21

  • Ingen bevægelige dele i målerrør
  • Registrerer aktuelt flow og detekterer lækager
  • Måler fra 2 liter flow pr. time
  • Historiske data til fejlfinding og detektering af manipulation
  • Fjernaflæsning, drive-by eller stationært
  • Vertikal og horisontal installation
  • 16 års levetid
  • Kamstrup har leveret mere end 3 mio. ultralydsmålere til varme- og drikkevandsinstallationer