Kom vandspild til livs

“Vi kan lokalisere rørbrud hurtigere og udarbejde vandspildsanalyser gennem vores processtyringssystem”

Gruppenwasserwerk Florenberg i nærheden af Fulda i Tyskland har installeret 4850 intelligente vandmålere med det formål at optimere vanddriften og forbedre kundeservice.

Vandværket forsyner årligt ca. 20.000 kunder med omkring 900 000 m³ drikkevand. De intelligente vandmålere vil formindske både det administrative og driftsmæssige arbejde markant for begge vandværkets tekniske ingeniører.

Den tidskrævende og dyre måleraflæsning udført af eksternt personale bliver med det samme fortid og forkorter indberetningen sidst på året væsentligt.

Driftschef Stephan Hahn: "Vores udfordring er, at kun få medarbejdere skal tackle et stadigt stigende antal opgaver. De elektroniske vandmålere

giver os et bedre og hurtigere overblik over vores forsyningsområde. For eksempel kan vi lokalisere rørbrud hurtigere og udarbejde vandspildsanalyser gennem vores processtyringssystem.“

"Kunder bliver mere og mere ømtfindtlige, når det kommer til det faktiske forbrug," forklarer den tekniske driftschef. "Vores daglige arbejde bliver betydeligt lettere takket være den høje grad af nøjagtighed, som skyldes ultralydsmåleren og dataloggeren. Efter behov vises forbruget for de seneste 460 dage via direkte aflæsning af måleren ved hjælp af en bærbar computer og min.- og maks.-alarmer sammen med andre nyttige supplerende informationer, som gør datalagring mulig."

Den kompakte vandmåler måler forbrug ved hjælp af et ekstremt præcist ultralydsprincip. Dataene gemmes ved hjælp af en indbygget logger, og forbrugsdataene aflæses trådløst nøjagtigt og effektivt af selskabets personale på skæringsdatoerne ved at 'køre forbi' og derefter overføre dataene direkte til selskabets afregningssystem til videre bearbejdning og fakturering. Som følge heraf kan forsyningsselskabet registrerer op til 100 % af vandforbruget i forsyningsområdet, og fejlkilder er næsten lig nul.

“Vi er i stand til at lokalisere rørbrud hurtigere og udarbejde vandspildsanalyser ved hjælp af vores processtyringssystem.” 

Driftschef Stephan Hahn, Gruppenwasserwerk Florenberg

Gruppenwasserwerk Florenberg i nærheden af Fulda, Tyskland
 
Projekt:
Installation af 4.850 intelligente vandmålere med fjernaflæsning

Tidsramme: 2013