Tidsbesparelse på 66 %

Fjernaflæsning sparer tid for vandforsyning i landdistrikt

Gemt væk på Stillehavets kyst i det nordlige Oregon ligger Tillamook County, et landbrugssamfund kendt for sine mælkeproducenter samt sin tømmer- og fiskeindustri. Tillamook Countys kommunale vandforsyning, Fairview Water District, forsyner cirka 1200 beboere i området. Vandværket er en to-personers virksomhed, og sammen med bestyrelsen har de arbejdet på at opdatere byens aldrende vandinfrastruktur

I den indledende fase af Fairviews dispositionsplan for vandområdet erfarede vandværkets driftsleder David Pace, at de fleste af målerne i systemet var mindst 20 år gamle. Ud fra de målere, der blev fjernet og afprøvet, var de i gennemsnit 33 % unøjagtige ved lave flowniveauer, hvilket reducerede Fairviews fakturerbare forbrug med 9 %.
Uden fjernaflæsningskapacitet, med en begrænset medarbejderstab og en månedlig faktureringsperiode var det derudover Paces opgave manuelt at aflæse målere, der er placeret i baghaver, på marker og andre afsides beliggende områder, der er svære at nå.
Driftslederen udfører nu måleraflæsningerne elektronisk på en tredjedel af den tid, det tidligere tog.

"Måleraflæsningsprogrammet og download-processen var meget ligetil." (David Pace, Driftsleder)

"Kamstrups målere, aflæsningshardware og software er meget bedre, enklere og mere brugervenligt end de målere og radioaflæste systemer, jeg tidligere har brugt," siger Pace. ”Målerne har et bedre display og er bedre designet, hvilket gør installationen nemmere."

David Pace, Driftsleder

Måling med høj nøjagtighed

Fair afregning og indtjeningssikkerhed

For at Fairview skulle fungere mere effektivt, opdatere systemets teknologi og genvinde den tabte indtægt, de netop havde opdaget, havde de havde brug for nye målere og en måleraflæsningsløsning, der var ligetil. Med hjælp fra Kamstrups flowIQ® intelligente ultralydsvandmålere og automatiserede måleraflæsningssystem (AMR) kører Fairview nu mere sikkert, fordi de ved, at deres investering er langtidsholdbar.
En del af Fairviews nye målesystem består af flowIQ® ultralydsvandmålere, der gennemgår en grundig test- og kalibreringsproces,

før de forlader det fuldautomatiske produktionsanlæg, hvor de er fremstillet. flowIQ® målere er udviklede til at være meget nøjagtige, med et lavt flow, som starter ved 0,11 liter i minuttet. Og målerne har vist sig at opretholde en flad, ensartet nøjagtighedskurve i hele målerens levetid. Fairviews indtægt svarer derfor nu til den mængde vand, der faktisk bliver leveret til kunderne.
Pace udfører måleraflæsningerne elektronisk på en tredjedel af den tid, det tidligere tog.


"Måleraflæsningsprogrammet og download-processen var meget ligetil og krævede kun at jeg downloadede en fil og et program fra Kamstrup og indtastede adresserne til målerne," sagde Pace. Programmet er i stand til at opdele målere i grupper for at danne ruter og en opgaveliste, samt overføre data direkte ind i faktureringssoftwaren, så administrationstiden og potentielle faktureringsfejl reduceres.

Implementeringen af Kamstrups målesystem gør det muligt for Fairview Water District at fjerne kedelige opgaver, så de i stedet kan bruge tiden på aktiviteter, der yderligere forbedrer distributionssystemets tilstand.


Løsningen:


Vandværk: Fairview Water District i Tillamook, Oregon, USA

Antal målepunkter: 650

Måleteknologi: flowIQ® intelligente ultralydsmålere og AMR-software via USB-drev

Resultater: Genvundet 9 % af indtægten ved at opfange lave flowmængder


Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6