Vand
Intelligent målerløsning
Internet of things (IoT)

Fremtidens intelligente måleløsninger er en god forretning

Water-link forsyningsselskab, Antwerpen, Belgien

Da Water-link besluttede sig for at opgradere til næste generation af intelligente vandmålere, var det vigtigste for dem at blive i stand til at kontrollere deres eget netværk, reducere omkostninger og forbedre deres kundeservice.

Vandforsyningsselskabet i Antwerpen, Belgien kæmper i dag med mere og mere upræcise mekaniske målere, stigende administrative omkostninger forbundet med manuelle aflæsningsprocedurer og manglende kontrol over sit netværk, hvilket alt sammen påvirker vandværkets rentabilitet.

”Indbyggerne i Antwerpen flytter meget hyppigt, og Water-link bruger mange ressourcer på at inddrive fakturaer. Det resulterer i, at vi manuelt skal åbne eller lukke for vandforsyningen næsten 20.000 gange om året” forklarer Frank De Clercq, Marketing- og salgschef hos Water-link.

Fremtidens intelligente måleløsninger

Water-link besluttede derfor at kigge nærmere på en intelligent måleløsning, som ville gøre dem i stand til at fjernstyre vandforsyningen i netværket.

Water-link allierede sig med Hydroko, der har arbejdet sammen med belgiske vandværker i en årrække og producerer en ventil, der gør vandværker i stand til at kontrollere mængden af vand kunden modtager. 

Det næste skridt var at finde en udbyder af intelligente måleløsninger, som havde både villigheden, fleksibiliteten og interoperabiliteten til at være en tæt samarbejdspartner igennem hele projektet.

”Det åbenlyse valg var Kamstrup. De var de eneste med en teknologi, der var avanceret nok til at opfylde vores behov” forklarer Jan Van Cappellen, tidligere projektleder hos Water-link.

Omkring 205.000 MULTICAL® 21 intelligente vandmålere vil blive installeret i Antwerpen i løbet af de næste fire år og integreret med Hydroko’s Hydrokonekt smart ventil efter behov.

”Fordi vi kombinerer målerne med en smart ventil, var vi overbeviste om at SIGFOX ville fungere bedst for os. Kamstrup er en frontløber indenfor IoT-løsninger til intelligent vandmåling, og de giver os netop den fleksibilitet og interoperabilitet vi efterspørger” 

fortæller Kurt De Nies, projektleder hos Water-link.

Internet of Things som en del af løsningen

Målerne vil blive fjernaflæst via Internet of Things (IoT) kommunikationsteknologien SIGFOX. I stedet for at bruge traditionel radiofrekvensteknologi til at overføre data fra målerne, kan enhederne via SIGFOX koble sig på internettet ved hjælp af ultra-narrow band (UNB) teknologi. I projektet har Kamstrup indsat en IoT-chip i MULTICAL® 21-vandmåleren, der giver adgang til SIGFOX netværket. 
 
Samspillet mellem IoT-måleraflæsningsløsninger og Kamstrups egne dataindsamlingssystemer anses for at være næste generation af intelligent måling på grund af de værdifulde data, de forsyner vandværker med.

Sparer tid og penge

Muligheden for at aflæse hver eneste måler på tværs af netværket betyder, at Water-link både vil spare store mængder tid og administrative omkostninger.

I dag skal Water-link kontakte alle kunder med mekaniske målere én gang om året. Kunden skal herefter manuelt aflæse deres egen måler og reportere tilbage enten per brev eller online.  

En væsentlig andel af kunderne er dog enten ikke i stand til eller uvillige til at aflæse målerne, hvilket betyder, at Water-link skal sende en medarbejder ud for at foretage aflæsningerne på stedet.
Hele processen kan derfor tage op til en måned at afslutte, men inden længe vil det kun tage en brøkdel af tiden takket være fjernaflæsning.
 
”Projektet bidrager til, at Water-link udvikler sig til en mere serviceorienteret virksomhed. Takket være regelmæssig adgang til netværksdata og lækagealarmer, vil vi være i stand til at give besked til vores kunder, hvis de har en lækage eller et brud.


Desuden kan Water-link selv kontrollere ventilen, og kan derfor uden problemer introducere forudbetaling og flow-regulering, som et alternativ til helt at lukke for vandforsyningen” siger De Nies.

En velovervejet beslutning

På grund af den store økonomiske investering i projektet var det en meget velovervejet beslutning.   

”Da vi regnede på business casen blev fordelene ved Kamstrups målere mere og mere fremtrædende. Kamstrup-måleren er meget præcis ved lavt flow, så vandet vi vil spare blev en vigtig faktor i udregningen” forklarer De Nies.  

Water-link vil kunne spare mere vand, fordi den intelligente måleløsning fra Kamstrup gør dem i stand til at spore lækager, brud og målermanipulation, hvilket sikrer at vandsplid hurtigt bliver opdaget.

Water-link
642.000 brugere på tværs af syv distrikter i Antwerpen
Mere end 450 medarbejdere

Løsningen:
Ca. 205,000 MULTICAL® 21 intelligente vandmålere, delvist integreret med Hydrokos HydroKonekt smart ventil og aflæsning via SIGFOX-netværket.