Bimåling
Måleraflæsning
Energieffektivitet

Gennemsigtighed i forbruget

Woonservice IJsselland, Holland

Det er vigtigt, at beboerne betaler for det, de faktisk bruger

IJsselzicht boligcenteret i Doesburg er blevet omdannet fra et plejehjem til et moderne seniorboligkompleks med 70 selvstændige lejligheder. En afgørende del af arbejdet hos boligforeningen Woonservice IJsselland var at installere intelligente varme- og vandmålere fra Kamstrup.


Transparens i varme- og vandforbruget

Hos IJsselzicht var boliger og plejeområder allerede adskilt, og beboerne havde individuelle lejeaftaler med selskabet. Varmeforbruget blev tidligere målt ved hjælp af mekaniske målere, og ledningsvand blev slet ikke målt. Varmeloven krævede brug af ultralydsmålere, som kan fjernaflæses.

”For at forbedre vores effektivitet og service har vi udskiftet vores mekaniske målere med intelligente ultralydsvarmemålere fra Kamstrup,” forklarer Rik ter Welle, ejendomsadministrator hos IJsselland. ”Og vi har installeret individuelle vandmålere. Vi har valgt ultralydsmålere, så vi er bedre rustet til fremtiden. De har en længere levetid end de gamle – vi forventer mere end 15 år. Udelukkende et økonomisk hensyn.”

Fjernaflæsning

Målerdata sendes hver time via en koncentrator. Det her system fra Kamstrup har en lang rækkevidde: Der skal kun bruges én modtager til at aflæse alle målerne i hele komplekset.

Ter Welle, forklarer: ”Analogt er blevet digitalt. Det betyder, at en fysisk måleraflæsning, hvor en skal ind i hver lejlighed for at aflæse målere, når det er tid til den årlige afregning, er ikke længere nødvendig. Og i forhold til vandet: Datae fra hovedmåleren blev tidligere opdelt mellem beboerne. I dag er det ikke længere acceptabelt: Vi kan nu afregne for det faktiske forbrug per beboer, også for vand.”

Woonservice IJsselland kan se målerdata i realtid på kontoret uden at skulle håndtere en manuel måleraflæsning. Fjernaflæsning sker automatisk med READy Manager.

Clement van Uum, økonomichef hos IJsselland, understreger, at selskabets service og hastighed er forbedret markant.

”Det er vigtigt, at beboerne betaler for det, de faktisk bruger. Vi kan nu lave alle regninger med ganske få klik. Hvis beboerne har spørgsmål til deres regning, kan vi besvare dem med det samme, modsat tidligere. Det gælder også, for eksempel når nogen flytter: Vi aflæser måleren og afregner ud fra det. Det samme sker ved den årlige afregning. Ikke flere måneders venten, i stedet kommer regningen i starten af året,” siger Van Uum.


Gennemsigtighed

Med de intelligente måleløsninger fra Kamstrup har kunderne nem adgang til alle deres data, herunder en række værktøjer, der gør dem i stand til at planlægge og arbejde proaktivt.

Van Uum, forklarer: ”Kamstrup gør det muligt for os at forsyne lejlighederne med energi og vand på en intelligent måde, løbende indsamle målerdata og administrere energi- og vandforbruget mere effektivt. Kort fortalt: Optimal gennemsigtighed, der ikke alene forbedrer effektiviteten af vores egne processer, men også leverer forbrugsinformation til vores forbrugere.”

 

Løsning

Hver lejlighed er udstyret med målere med Wireless M-Bus-kommunikation:
-MULTICAL® 402 varmemåler
-MULTICAL® 21 drikkevandsmåler
-MULTICAL® 602 varmemålere er installeret i alle distributørens outputs for at måle faciliteterne (inklusive servicecenteret og restauranten). Det automatiske dataindsamlingssystem READy anvendes til fjernaflæsning.

 
Woonservice IJsselland – IJsselzicht kompleks

70 lejligheder i et kompleks på to etager. Intern dataindsamling, frit valg af tjenesteudbyder til afregning. De gamle mekaniske varmemålere er udskiftet med intelligente ultralydsvarmemålere. Forbruget af drikkevand blev ikke tidligere målt – vandmålere til det formål er nu installeret for første gang.

 

”Optimal gennemsigtighed, der ikke alene forbedrer effektiviteten af vores egne processer, men også leverer forbrugsinformation til vores forbrugere.”