Vand
Køling
El
Intelligent målerløsning

En tilpasset smart metering-løsning til køling, vand og el i Riyadh

Intelligente målere tager markedsandele fra mekaniske målere

Typiske kunder af MTTS er submetering-kunder. Disse kunder afregnes efter mængde af offentlige forsynings-selskaber og er interesserede i at afregne deres subenheder. Disse omfatter shoppingcentre, boligområder, erhvervscentre osv. Al Bustan, et boligområde bestående af 850 boligenheder, 370 lejligheder og 350 villaer, er en typisk submetering-kunde.

“Submetering og husholdningsmåling er almindeligt udbredt, men alle disse

målere er mekaniske og kan ikke fjernaflæses. Udlejerne vil gerne afregne lejerne gennem fjernaflæsning og pålideligt fra deres kontorer – uden at en aflæser skal besøge hver måler.”

Hvorfor Kamstrups intelligente målerløsning blev valgt

Konkurrencen om Al Bustan smart metering-projektet var hård. For det første var Kamstrups løsning oppe imod andre leverandører og systemintegratorer. For det andet ville

udlejeren ikke acceptere nogen former for yderligere netværk. Kun den eksisterende IP-infrastruktur blev accepteret.

“Den indlysende synergieffekt af kombineret aflæsning af vand-, køle- og elmålere var af afgørende betydning for valget af Kamstrups målere baseret på IP-kommunikation og PcBase III Suite-datamanagementsystemet”
Abdul Rahman Dabban, ansvarlig for målersalg i MTTS

MTTS, systemintegrator og en af Kamstrups strategiske smart metering-partnere, bosiddende i Jeddah og Riyadh, har vundet det prestigefyldte smart metering-projekt Al Bustan i Riyadh: 2.378 Kamstrup-vand-, køle- og elmålere med IP-dataindsamling og et datamanagementsystem.

MTTS markedsfører, sælger og leverer komplette smart metering-løsninger med integrerede køle-, vand- og elmålere. Det primære formål med disse projekter er afregning. Udlejere vil gerne afregne deres lejere nøjagtigt, fjernlæst og pålideligt, og smart metering leverer den nødvendige datalagring og interfacet mellem målere og afregningsløsninger.

Set fra Abdul Rahman Dabbans synspunkt blev Kamstrups løsning valgt på grund af følgende fordele:

-    Kombiløsning: Den indlysende synergieffekt af kombineret aflæsning af vand-, køle- og elmålere var af afgørende betydning for valget af Kamstrups målere baseret på IP-kommunikation og PcBase III Suite-datamanagementsystemet”.

Fleksibel måleraflæsingsteknologi
: Ejeren af Al Bustan ville ikke installere et nyt netværk til måleraflæsing. En del af projektet var allerede implementeret. Der var allerede installeret fiberforbindelser i alle boligenhederne. Udlejeren søgte en løsning baseret på eksisterende IP-infrastrukturer.

MTTS og Kamstrup arbejdede derfor sammen om at udvikle og levere et komplet IP-baseret smart metering-system, hvor hver måler var forbundet med IP-kontakten i hvert hjem og derefter med fibernetværket til kontrolcentret.

Brugervenligt datamanagementsystem
Udlejeren krævede et softwareprogram, som forenklede driften og aflæsningen. Med datamanagementsystemet fra Kamstrup kunne MTTS forsyne kunden med den rigtige software med en enkel brugerflade til indsamling og styring af alle kundeinformationer og målerdata til statistiske analyseprogrammer og dataeksport til afregningssystemer.

Nøjagtige og langtidsstabile målere:
Udlejeren krævede stabile og nøjagtige målere med integreret kommunikation, og MULTICAL 602 til kølemåling, MULTICAL 62 til vandmåling og Kamstrup 382 til elmåling opfyldte de tekniske krav og viste sig at give markante økonomiske og driftsmæssige fordele.

Tilpasset løsning: Leveringstiden var stram, men takket være det stærke samarbejde lykkedes det for de to teams fra MTTS og Kamstrup at tilpasse løsningerne og afgive konkurrence-dygtige tilbud inden for den fastsatte deadline.

Saudi-Arabien udvikler sig ekstremt inden for anlægsbranchen og vandforsyningssektoren — og der vil være utallige måder at drage fordel af at gøre kongeriget mere bæredygtigt. Som det er nu, afbrænder Saudi-Arabien stadig sit overskud af olie, hvoraf meget anvendes til strømforsyning. Imidlertid er fremtidens olie ikke bæredygtig. Da vand er en knap ressource, investerer Saudi-Arabien stort i afsaltningsanlæg og yder store tilskud til ledningsvand.

I 2010 implementerede Saudi-Arabien en ambitiøs investeringsplan inden for energi og anlæg, som sammen med en gunstig økonomi vil øge efterspørgslen efter energi- og vandregulering og -måling.

Faktisk er det økonomiske og miljømæssige pres for at fremme bæredygtig udvikling inden for anlæg- og energisektorerne en del af begrundelsen for, hvorfor ejeren af Al Bustan valgte en komplet smart metering-løsning med integrerede vand-, køle- og elmålere fra Kamstrup.

Økonomisk og miljømæssig incitament

Saudi-Arabien har verdens største oliereserver. Olie står for mere end 95 % af eksporten og 70 % af statens indtægter, og Saudi-Arabiens økonomiske udvikling er i årtier blevet drevet af olieindustriens store succes. Den globale lavkonjunktur har ikke betydet nedgang i kongerigets økonomi. Abdul Rahman Dabban forklarer:

“Jeg tror ikke, at det saudiarabiske marked har været påvirket af den økonomiske krise. Landet sælger stadig olie til en relativt høj pris – så der er ingen mangel på penge. Derudover har regeringen godkendt større forbrugsinitiativer for at sikre, at de lokale ikke berøres af problemerne andre steder”.

Nye planer for fremtiden i MTTS

MTTS arbejder på at vinde King Abdullah Financial District (KAFD), et prestigefuldt smart metering-projekt, der kombinerer fjernaflæsning med afregning af el-, vand- og kølemålere fra Kamstrup, dog er der endnu ikke indgået nogen aftale om dette projekt. Mange af de større projekt som f.eks. KAFD ejes af offentlige pensionsfonde, men de udvikles og vil blive styret af private organisationer. “Ved siden af de privatejede projekter implementerer regeringen i øjeblikket nogle pilotprojekter i forskellige dele af landet, og disse indgår som et hovedmål for vores planer for næste år,” siger Abdul Rahman Dabban.

Individuel måling af kommercielle kunder og husstande er ikke lovpligtig. Typisk er det kun offentlige forsynings-selskaber, der har ret til at afregne kommercielle kunder og husstande. Med stigningen i kæmpestore projekter, hvor forsyningsselskabet afregner udlejerne og ikke lejerne direkte, dropper udlejerne efterhånden fastprisafregningsmetoden til fordel for individuel afregning af lejerne efter deres forbrug. “Leveringstiden var stram, men takket være det stærke samarbejde lykkedes det for de to teams fra MTTS og Kamstrup at tilpasse løsningerne og afgive konkurrence-dygtige tilbud inden for den fastsatte deadline.” Abdul Rahman Dabban, ansvarlig for målersalg i MTTS

“Mange udlejere begynder så småt at værdsætte fordelene ved smart metering-teknologierne, da smart metering er bekvemmelig for udlejeren - han sikres korrekt og pålidelig afregning, og han får ikke mindst lettere ved at øge indtægterne på grundlag af måleraflæsningerne.”

Abdul Rahman Dabban, ansvarlig for målersalg i MTTS

Den bedste løsning, set fra et økonomisk synspunkt, er at udskifte mange flere mekaniske målere med intelligente målere. 

Individuel afregning vil ikke kun reducere driftsomkostningerne for forsyningsselskabet og udlejeren. Forbrugerne vil også blive opmuntret til at forbedre deres forbrugsvaner til gavn for miljøet.