Bimåling
Vand
Varme
Datapålidelighed
Energieffektivitet

Data er med til at realisere vellykket energirenovering

Roskilde Universitet, Danmark

En omfattende energirenovering betyder, at Roskilde Universitet nu kan reducere deres årlige energiforbrug med 27% og opnå energibesparelser på op mod 4,8 mio. kr. om året. Kamstrups intelligente varme- og vandmålere er en del af projektet.

I 2013 besluttede Roskilde Universitet (RUC) at gennemføre en omfattende energirenovering på universitetets 77.800 m2 store campus. Det resulterede i et samarbejde med Siemens om det hidtil største statslige ESCO-projekt.

En analyse foretaget af Siemens afdækkede potentiale for en reduktion af RUCs årlige energiforbrug med 27%, svarende til 4,8 mio. kr. om året. Renovationen omfattede tekniske installationer, herunder nye fjernvarmerør, varmecentraler, ventilationsanlæg, LED-belysning samt et stort solcelleanlæg.

Præcise data danner grundlaget
Valget af nye, intelligente varme- og vandmålere faldt på Kamstrup. Siemens, som skal garantere besparelser gennem en femårsperiode, gik efter en pålidelig målerløsning af høj kvalitet.
"Nøjagtigheden af målerne og den detaljerede indsigt i energiforbruget, de leverer, er meget vigtigt for os. Hvis dataene ikke er korrekte, risikerer vi at tage de forkerte beslutninger," siger Kim Enevoldsen, Enterprise Sales Executive hos Siemens.

”Vi var ikke et sekund i tvivl om, at Kamstrup var den rigtige partner. Eftersom vi skal sikre energibesparelser for Roskilde Universitet, er det vores troværdighed, der er på spil, og vi kan ikke tage nogle risici. Vi er ansvarlig for hele løsningen.”

Med Kamstrups intelligente målere kan Siemens  holde øje med energiforbruget på ugebasis og derved sikre, at forbruget er som forventet. Nøjagtige målerdata gør det nemt at identificere eventuelle uregelmæssigheder, træffe de rette beslutninger og målrette optimeringsindsatsen der, hvor effekten er størst.

"Det var også vigtigt for os, at målerløsningen nemt kunne integreres med vores egne løsninger, og at vi kan trække på specialviden og support, hvor det er nødvendigt. Alt det er muligt med Kamstrup."

- Kim Enevoldsen, Enterprise Sales Executive hos Siemens

Beslutningerne baseres på indsigt

Beslutningerne baseres på indsigt
Inden renoveringen oplevede RUC flere gange problemer med fjernvarmeanlægget i deres bygninger. Med kun én hovedmåler til universitetets i alt 33 bygninger, var det vanskeligt at skabe overblik over forbruget og finde lækager.

De nye varme- og vandmålere i hver bygning giver et nøje indblik i forbruget i de enkelte bygninger. RUC kan nu nemt monitorere og styre forbruget i hver bygning og sammenligne forbruget på tværs af bygninger.
Derudover er det muligt at lukke for forbruget i sommermånederne, hvor behovet for varme og opvarmning af vand er lavt på grund af vejret.

Samfundet profiterer også
Investeringen på 70 mio. kr. forventes ifølge Siemens’ analyse tilbagebetalt i løbet af 14,5 år. I  mellemtiden kan RUC være stolt af at være blandt universiteterne i Danmark med det laveste energiforbrug – uden selv at foretage en stor finansiel investering.

Løsningen har endda en positiv sidegevinst for samfundet, da den skaber grønne jobs og bidrager til at nå de ambitiøse klimamål. Det forventes, at projektet mindsker CO2-udledningen med 1.050 ton årligt. Så det er altså ikke kun universitetets økonomi, men også miljøet og samfundet i det hele taget, som får gavn af RUCs energirenovering.

Om projektet:

Kunde: Roskilde Universitet (RUC)
Målepunkter: 120 varme- og vandmålere
Installation og måleraflæsning af data: Siemens
Tidshorisont: ESCO projektet blev implementeret i årene 2015 til 2016