Bimåling
Vand
Måleraflæsning

Fjernaflæste målere gør hverdagen lettere

HF Ishøjgaard, Danmark

En investering i intelligente målere og et fjernaflæsningssystem har gjort mange ting lettere for den frivillige bestyrelse ved haveforeningen Ishøjgaard. De minimerer samtidig vandspildet i foreningen og de ærgerlige efterregninger til beboerne.

“Det sparer os for rigtig meget tid og besvær. Jeg har tidligere kravlet rundt I mudder og regn for at aflæse de gamle, mekaniske målere. Nu kan jeg klare det på få minutter inde fra skrivebordet. Det er genialt.” Arne Papp, næstformand i bestyrelsen ved Ishøjgaard.

Tid til forandring

Hidtil har haveforeningen anvendt mekaniske målere, placeret i brønde i de enkelte kolonihaver. Flere gange årligt måtte bestyrelsen rundt for at aflæse alle målerne. Det var tidskrævende arbejde. Løsningen gjorde det desuden umuligt at opfange lækager og skelne mellem utætheder og simpelt overforbrug. Beboerne hæftede oftest solidarisk for spild, da man ikke kunne fastslå, hvor problemet var opstået. Det var tid til forandring.


Ishøjgaard besluttede at investere i intelligente MULTICAL® 21 vandmålere og et READy aflæsningssystem fra Kamstrup, og det betød, der var mange ting i deres dagligdag, der blev lettere.

Simpelt, automatisk, genialt
I en haveforening som Ishøjgaard hvor bestyrelsen arbejder frivilligt, er det til stor glæde, at indsamlingen af målerdata nu foregår helt automatisk.

Arne Papp, næstformand i bestyrelsen ved Ishøjgaard, fortæller, hvordan faktureringsprocessen er blevet meget lettere: “Vi har et administrationsselskab, der styrer faktureringen. Vi behøver ganske enkelt at aflæse måleren, sætte tallene ind i et Excel ark og sende det videre. Det tager ingen tid.”
Løsningen har desuden skabt gennemsigtighed og mulighed for at følge forbruget tæt. Det betyder, at man nu kan reagere hurtigt, når det er nødvendigt, og det sparer beboerne for uventede efterregninger. Når der fx har været et brud eller en lækage, fremgår det med det samme i READy, så Arne hurtigt kan rette henvendelse til den pågældende ejer. En vigtig forbedring for ejerne af kolonihavehusene, der ikke nødvendigvis kommer forbi dagligt men alligevel får hurtig besked, hvis fx toilettet løber eller et rør er utæt.

“Den nye løsning fra Kamstrup sikrer, at beboerne kun betaler for det, de bruger. Og hvis nogle beboere ønsker flere detaljer om deres forbrug, kan vi nu også hjælpe med det.”

Betaling for det faktiske forbrug
Målernes nøjagtighed og den lette adgang til data døgnet rundt gør det også nemt af afklare uenigheder eller forespørgsler fra beboerne. Antallet af fejlaflæsninger er minimeret, og tallene ligger nu helt fast. Man kan få data i en langt større detaljegrad og følge udviklingen i forbruget over tid. Det gør hverdagen lettere for bestyrelsen og skaber en god tillid blandt beboerne.
Vejledning sikrer en god oplevelse
”Kamstrup tilbød en bred række løsninger, der kunne tilpasses vores behov, og med den gode vejledning vi fik, var det ikke et svært valg” forklarer Arne.

“Vi fik dertil god support både i opstartsfasen og efterfølgende, med bla hjælp til installation af ekstra antenner. En god oplevelse, og en kompetent leverandør, som vi gerne vender tilbage til i fremtiden.”

Om projektet:
• Løsning: MULTICAL® 21 vandmålere og aflæsning via en READy netværksløsning
• Antal målepunkter: 368.
• Tidsramme: 2015-2016