Vand
Trådet måleraflæsning
Bæredygtighed

Let og tidsbesparende administration af vandforbruget

Ejerforeningen Gildbroterrasserne, Danmark

Ejerforeningen, der består af 340 lejligheder i københavnerforstaden Ishøj, ville selv stå for aflæsningen og udfærdigelse af det årlige vandregnskab. Derfor var kravet en nem, hurtig og driftsikker afregningsløsning, der kunne spare tid og gøre hverdagen lettere. Alt fandt de i READy – og lidt til.
”Jeg er ekstrem positiv overrasket over, hvor effektiv READy er. Den brager gennem betonen og tager alle målere 100 procent. Vi skal ikke engang ind i opgangen, så det er et rigtig godt værktøj i vores arbejde”. 

Henrik Hansen, ledende ejendomsfunktionær i Gildbroterrasserne.

Driftsikker afregningsløsning

Da ejerforeningen Gildbroterrasserne stod foran en udskiftning af de efterhånden slidte, mekaniske vandmålere, sporede ejerforeningen sig hurtigt ind på Kamstrup som den oplagte leverandør af nye intelligente vandmålere. Bestyrelsen og ejerforeningens ledende ejendomsfunktionær blev yderligere overbevist om Kamstrups løsning, da de blev præsenteret for fjernaflæsningsapp’en READy.

READy sikrer en særdeles effektiv aflæsning. Systemet opfanger lækager lynhurtigt. Hermed undgås unødigt ressourcespild, ligesom beboerne varsles, før vandregningen løber løbsk.

Der er også tid at spare med READy. Hvor årsaflæsningen før tog seks personer tre hele aftener, og den samme tid at behandle
aflæsningskortene efterfølgende, klares alt i dag med en lille ti minutters spadseretur rundt om blokkene.

Alle målerdata overføres herefter ganske automatisk til ejerforeningens IT-system. Ligeledes indeholder fjernaflæsningssystemet en lækagealarm, der opfanger selv små lækager som løbende toiletter og utætte vandhaner.

Fuldt udbytte af READy

På dagens rundtur med READy tog det under 10 minutter at aflæse de 240 MULTICAL® 21 vandmålere, der på nuværende tidspunkt er installeret i ejerforeningens 10 blokke. Gevinsten var en lækage hos en ældre beboer, hvor der viste sig et overforbrug på to kubikmeter på fire dage. Lækagen svarer i runde tal til en ekstraregning på 115 kroner for beboeren.
Isoleret set et lille beløb som dog kunne være mangedoblet, hvis det ikke havde været for lækagealarmen i fjernaflæsningssystemet. Uden fjernaflæsningssystemet kunne beløbet sagtens have væltet månedsbudgettet i mange familier.

Det viser nogle af ejerforeningens tidligere lækagefangster. For eksempel fandt en test af READy et merforbrug i en lejlighed på hele 136 kubikmeter over 40 dage, svarende til cirka 6500 kroner.

Efter dagens spadseretur tager Henrik Hansen kontakt til lækagens ejermand for at undersøge lækagen nærmere og få sat en effektiv stopper for vandspildet. På den måde fungerer READy i høj grad også som serviceværktøj og en sikkerhed for, at kunden ikke får en uventet høj ekstraregning.
”Vi læser som minimum af én gang om måneden for at få infokoder. På den måde sikrer vi, at eventuelle lækager bliver opdaget meget tidligt. Før fjernaflæsningssystemet havde vi slet ikke mulighed for at opfange de mindre lækager hos beboerne, før vi kom til årsaflæsningen”, fortæller Henrik Hansen.

Løsning

Til 10 blokke – 340 ejerlejligheder, København:

  • 350 MULTICAL 21 koldtvandsmålere
  • 340 MULTICAL 21  varmtvandsmålere
  • 10 Flow IQ 3100 
  • READy fjernaflæsning 
  • Lækagealarm 
Projektperiode: 2014 - 2016