Vand
Intelligent måling
Internet of things (IoT)

Udnyt det fulde potentiale

Trådløs kommunikation til intelligent måling

En ny virkelighed for intelligent måling 

Intelligente målesystemer bruges ikke længere kun til afregning af vandforbrug. Intelligent måling muliggør en lang række services, som har værdi for både forsyningsselskab og slutbruger.

De nye services har ændret både kravene til hvordan data bliver genereret fra målerne og de tekniske systemkrav. Robusthed og driftssikkerhed er nu afgørende for at sikre datakvalitet og understøtte det stadigt større antal målere. 

Der sker en hastig udvikling inden for sammenkoblede enheder, og derfor skal trådløs kommunikation til indsamling af intelligent målerdata designes meget omhyggeligt – så det matcher behovet både i dag og i fremtiden. 

Forsyningsselskaber har en bred vifte af muligheder, når de designer målerinfrastruktur. Ingen løsning dækker dog alle behov, og derfor repræsenterer hver af dem et kompromis mellem ønskede egenskaber og uønskede konsekvenser.       

Download vores white paper og læs om fordele og ulemper ved de mest velegnede metoder til at designe fremtidens infrastruktur til intelligent måling.

Opkoblingsmulighed i Internet of Things (IoT)

Mange ting i vores dagligdag er forbundet til internettet – og IoT-paradigmet er dermed blevet til virkelighed. Intelligent måling bliver ofte set som en drivkraft i realiseringen af IoT, men hvordan matcher udviklingen indenfor intelligent måling den udvikling, der sker indenfor IoT og trådløs kommunikation generelt?   

Det er et vigtigt spørgsmål, da IoT medfører helt nye udfordringer for opkobling og kommunikationsteknologi. Download vores white paper og læs mere.

Potentialet i dataanalyse

Forsyningsselskaber leverer ikke kun et fysisk produkt, men en bred vifte af services baseret på målerdata. Ved hjælp af detaljerede analyser kan forsyningerne bruge data til at reducere produktions- og distributionsomkostninger, forbedre kundeservice og tilbyde vejledning i forbindelse med energioptimering. Detaljerede data kræver dog robust og pålidelig kommunikation, hvilket derfor er en vigtig overvejelse i design og udvikling af intelligente målesystemer. 

Læs mere i vores white paper.