Varme
Fjernvarme
Asset management
Netværksinfrastruktur

Skab overblik og spar penge med smart meter data

Af Steen Schelle Jensen, Head of Product Management, Kamstrup

Ved at koble hyppige data fra intelligente varmemålere sammen med fakta om fjernvarmerørene har du et enormt besparelsespotentiale ved at forbedre asset management og nedbringe varmetabet ude i nettet.

Zoom ind i nettet
I takt med at der integreres mere og mere vedvarende energi i fjernvarmen, stiger vigtigheden af en optimeret infrastruktur til at flytte grøn energi og overskudsvarme derhen, hvor der er brug for det, i stedet for primært at generere varme ved at afbrænde fossile brændstoffer. Derfor skal fjernvarmeselskaberne fokusere på at udnytte potentialet i en forbedret infrastruktur, hvilken forbinder forsyningen og slutbrugerne.

Ledningsnettet giver fjernvarmeselskaber muligheder for mindre varmetab og forbedret asset management. Men begge dele kræver andet og mere end generelle betragtninger baseret på teori, antagelser eller endda termografi, som i sidste ende kun leverer et statisk øjebliksbillede af nettet og ingen indsigt i dets aktuelle data, tilstand og udvikling over tid.
Dataene i sig selv – om end de er både præcise og hyppige – er dog heller ikke nok. Data bliver først virkelig værdifulde, når du bruger dem rigtigt.

”Beregningerne er meget specifikke og yderst relevante som basis for optimering af din infrastruktur – både i forhold til at nedbringe varmetab i nettet og til at prioritere dine investeringer i nettets kapacitet og vedligehold. ”

- Steen Schelle Jensen, Head of Product Management, Kamstrup

Præcis kortlægning af dit varmetab
Sammen med en række af vores kunder har vi hos Kamstrup udviklet et analyseværktøj, der kobler information fra målerne sammen med fakta om forsyningens ledningsnet. Beregningerne er derfor meget specifikke og yderst relevante som basis for optimering af din infrastruktur – både i forhold til at nedbringe varmetab i nettet og til at prioritere dine investeringer i nettets kapacitet og vedligehold.

Ved at kende nettets præcise kapacitet, er du derudover også i stand til at minimere risikoen for at overdimensionere de nye rør, du lægger i jorden.
Ved at koble flowmålinger fra energimålerne i et bestemt område sammen med detaljerede oplysninger om rørenes egenskaber får forsyningsselskaber desuden et præcist billede af kapacitetsudnyttelsen hele vejen igennem ledningsnettet. Det viser, om der er et match mellem dine antagelser og virkeligheden, samtidig med at du får vigtig viden i forhold til fremtidige udvidelser af dit forsyningsområde – og fakta er nemmere at omsætte til kroner og ører end tommelfingerregler, teori og mavefornemmelser.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6