Vand
Intelligent målerløsning
Uafregnet vand

Kamstrup åbner fabrik til produktion af vandmålere i USA

D. 8 februar 2018 i Roswell, Georgia blev Kamstrups nye produktionsfabrik for vandmålere officielt åbnet. Den danske ambassadør i USA Lars Gert Lose fik æren af at klippe båndet over til åbningsceremonien hjulpet af Kamstrups CEO Kim Lehmann og Vice President for Nordamerika Lars Bo Kristensen. Dertil markerede de tre hver især dagen med et par ord omkring Kamstrups vækst, og hvordan USAs vandindustri vil kunne drage nytte af denne vækst. 

”I dag etablerer Kamstrup sin første produktion af vandmålere uden for Danmark med potentiale til at forsyne hele Amerika fra Roswell”, sagde Kim Lehmann, Kamstrups CEO. ”Her vil amerikansk arbejdskraft arbejde side om side med robotter og producere vandmålere af høj kvalitet, som vil hjælpe med at identificere uafregnet vand fra Californien til Boston og fra Canada til Chile”. 

USA og Danmark i tæt samarbejde omkring vandteknologi

Lars Bo Kristensen forklarede hvordan Kamstrup har oplevet eksponentiel vækst i USA på grund af den stigende forespørgsel på innovative vandmåleløsninger. ”17 procent af alle intelligente statiske vandmålere solgt i USA i 2017 er kommet fra Kamstrup. Imponerende efter kun fire år i USA”. 

"Hvordan er det muligt for en ukendt virksomhed, som Kamstrup jo er i USA, at få succes på et modent vandmålermarked som USA?” spørger Lars Bo Kristensen. ”Er det på grund af lave priser? Nej. Var der behov for mere konkurrence? Nej. Var der mangel på produkter i USA? Nej, ikke rigtig. Der er mange svar på spørgsmålet, såsom innovation, enkelhed, design og sensorer, men det vigtigste er produktkvalitet og kvalitet

af vandmåling”.

Ambassadøren Lars Gert Lose kommenterede på den rolle Danmark har i den globale kamp mod vandspild. Han nævnte blandt andet Danmarks samarbejde med Californien igennem Technology Water Alliance.

”Kamstrup spiller en stor rolle i Danmarks ledende position inden for vandteknologi. Drikkevand er globalt set et kritisk problem, hvor mellem 20-25 procent af vandet går tabt på grund af upræcise målinger, forældet infrastruktur og lækager. I USA er tallene dog bedre hvor tabet ligger på 16 procent. Den gode nyhed er at af de 16 procent, kan 67 procent genindvindes ved hjælp af den rette teknologi. I Danmark møder vi

de samme udfordringer. I dag er vi nede på et vandtab på seks procent, hvilket er det lavest i hele Europa. Pointen er, at det samme kan gøres her i USA! Årsagen til at vi har gjort det godt i Danmark skyldes blandt andet virksomheder som Kamstrup, der er i stand til at levere teknologi, der giver os mulighed for at tage de store skridt ind i fremtiden, når det kommer til vandmåling. Derfor ser vi frem til et stærkere partnerskab med USA i forbindelse med håndtering af vand. Sammen med Kamstrup vil vi levere den teknologi, vi har brug for, og jeg tror, at vi allerede nu ser nogle lovende resultater her. "

I åbningen deltog blandt andet Roswells borgmester, flere politikere samt nøglepersoner fra vandbranchen.

At have en højt automatiseret produktion lokalt i USA muliggør nu et endnu tættere samarbejde mellem kunderne og Kamstrups produktion samt produktudvikling. Ved at tilføje yderligere produktionskapacitet vil Kamstrup kunne opfylde de amerikanske forsyningsselskabers høje efterspørgsel på intelligente vandmåleløsninger.