Vand
Forsyningsnetværk
Trykmåler
Vandspild

Detaljeret viden
om dit netværk

Kamstrup lancerer løsning til overvågning af flow og tryk i distributionsnetværket

Kamstrups nyeste smart metering løsning tæller tre nye produkter der åbner op for nye muligheder for indsamling og bearbejdning af information om forbrug, tryk og vandspild i distributionsnetværket:

En ny trykmåler, en ny løsning til distriktsmåling samt en markant opdatering af det populære READy aflæsningssystem, der introducerer nye værktøjer til databehandling og analyse
Med den nye smart metering løsning kan forsyningsværker fokusere deres fejlfinding og sætte ind hvor behovet er størst. 

Lækager identificeres hurtigere, vandspildet minimeres og trykket kan optimeres for at sikre høj kundetilfredshed, sænkning af energiforbruget til udpumpning samt for at mindske antallet af brud.

Distriktsmåling

MAG8000

Kamstrups nye løsning til sektionsovervågning og distriktsmåling gør det muligt for vandværkerne at lave sektionering og dermed målrette deres fejlfinding. 

Løsningen skaber desuden det optimale grundlag for analyser af vandspild og nattetimeforbrug. Den består af en Siemens MAG8000 vandmåler forbundet med en READy Gateway kommunikationsenhed.

READy Manager

Kamstrup har videreudviklet det populære READy aflæsningssystem og opgraderet det tilhørende program til dataanalyse og -visualisering, READy Manager. Dette skal sikre vandforsyningerne maksimal udnyttelse af deres målerdata, så de kan fokusere deres indsats, der hvor behovet og gevinsten er størst.

Blandt andet får du adgang til følgende:
• Viden om vandspild
• Trykovervågning
• Visualisering af forbrug sammenkoblet med alarmer
• Prioritetsaflæsning hvert 5. minut af op til 50 målere
• Geografisk overblik af netværk og målere via den indbyggede Google map funktion

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6