Varme
Nøjagtighed
Måleraflæsning

Langtidsnøjagtighed

Korrekt afregning kræver pålidelige data og korrekt måling

Energimåleren er et måleinstrument ligesom en benzinpumpe på tankstationen eller en vægt hos slagteren. Kunderne stoler på målernes nøjagtighed, faktisk er de nødt til det - og derfor er det afgørende at kunne påvise denne nøjagtighed. Energimåleren er det vigtigste referencepunkt mellem forsynings-selskabet og kunden. Og da den fungerer som forsyningsselskabets kasseapparat, er den også et meget følsomt punkt. En energimåler, der af en kunde mistænkes for at være unøjagtig, kan skade forholdet og gøre det sværere at komme i dialog om andre problemstillinger. Vores energimålere er genstand for mange tests, både på nationalt og internationalt plan, som skal dokumentere målestabiliteten over tid. Tests viser en væsentlig forskel mellem de forskellige fabrikater med hensyn til målestabilitet.

Kamstrup lancerede sin første ultralydsmåler i 1991. Ultralydsmåleren har vist sig at være en meget pålidelig teknologi og er siden da blevet udviklet yderligere flere gange med et skarpt fokus på at forbedre målestabiliteten i hele produktets levetid.

Målestabilitet

Dokumentation af korrekt måling og pålidelige forbrugsdata
Til sikring af målestabiliteten er vores flowmålere underlagt en typegod-kendelse i henhold til standarden EN 1434, som omfatter en målestabilitets-test af flowmålere: 2.400-timers testen.

Den omfattende 4.800-timers test udført af den tyske brancheorganisation for fjernevarme (Arbeitsgemeinschaft Fernwärme (AGFW)) tester også for slitagemodstand. Derudover udfører Kamstrup gentagne stikprøvetests af anvendte flowmålere, som er obligatoriske i Danmark hvert sjette år. På denne baggrund kan vi dokumentere, at vores varmemålere måler korrekt og leverer pålidelige forbrugsdata, også efter mere end 15 år i drift.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6