Varme
Bimåling
Energieffektivitet
Intelligent målerløsning
Bæredygtighed

Farvel til mekaniske målere og velkommen til intelligent måling!

5 gode grunde til at vælge en ultralydsmåler frem for en mekanisk måler

For at tænke fremad og forberede os på fremtiden, er vi nogle gange nødt til at skifte perspektiv og sige farvel til gamle måder at gøre ting på. Det gælder også indenfor forbrugsmåling – selvom det kun er en lille del af din forretning. Med teknologi og behov i konstant forandring, er det tid at sige farvel til den mekaniske måler og velkommen til fordelene ved intelligente målere. For selvom den mekaniske måler har været en god følgesvend igennem årtier, er god ikke længere godt nok i nutidens digitale verden. Intelligente målere er fremtiden. Og her er nogle af grundene hvorfor:

Høj nøjagtighed

Alle vores intelligente målere er baseret på markedsledende ultralydsteknologi. Det gør, at de, i modsætning til traditionelle mekaniske målere, bevarer den højeste nøjagtighed igennem hele deres lange levetid. Ud over at måle forbruget fra det sekund, beboerne tænder for varmen, forbedrer det også kvaliteten af de indsamlede data markant og giver mulighed for præcis og fair afregning – til gavn for både ejendomsadministration og beboer.
 

Lækageovervågning

En række indbyggede infokoder i vores varmemålere gør det nemt og effektivt at opdage lækager, brud og andre uregelmæssigheder, som negativt påvirker forbrugsniveauer. Det hjælper ikke alene ejendomsadministrationen til at reagere hurtigt i tilfælde af lækage eller brud på varmerør, så store varmetab eller skader på bygninger og/eller personlige ejendele undgås. Det reducerer også vedligeholdelsesudgifter og sparer en masse tid, der ellers skulle bruges på genhusning.

Fjernaflæsning

Med indbygget fjernaflæsning giver ultralydsmåleren mulighed for at indsamle data på afstand uden ekstra tilføjelser, til forskel fra den mekaniske måler. Det fjerner ikke blot behovet for at få adgang til målere for at aflæse data. Det fjerner også risikoen for upræcise eller fejlagtige aflæsninger, og gør dermed tidskrævende opfølgninger til fortid. Tid og ressourcer frigives dermed til andre, mere værdiskabende opgaver i ejendomsadministrationen.

Lang levetid

Modsat den mekaniske måler, indebærer måleprincippet i ultralydsmåleren ingen bevægelige dele. Derfor påvirkes den ikke af den slitage, som alle målere naturligt udsættes for i løbet af deres levetid. Det betyder, at ultralydsmåleren ikke alene har en levetid på op til 16 år – den kræver også et absolut minimum af vedligehold i denne periode.
 

Hellere gøre det rigtigt end gøre det om

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6