Vand
Digitalisering
Driftseffektivitet

En digital fremtid for vandforsyningen - i dag

Den digitale vandforsyning er under hastig forandring.

Ny viden og nye værktøjer kan nu hjælpe forsyningsværkerne med at få et komplet overblik over hele distributionsnetværket – hele vejen frem til forbrugerne.

Vi har uanede mængder af information til vores rådighed, og det er nu muligt at opnå en grad af præcision og effektivitet, der var utænkelig for bare få år siden. Det er ikke længere kun et spørgsmål om øget præcision og måling af forbrug. Det handler også om at forbedre og udbygge relationerne til kunderne. Om driftsoptimering, kvalitetsstyring, indtjeningssikkerhed, asset management og meget mere. Det handler om at være i stand til at foretage de rigtige valg og vælge de rigtige investeringer.

Hos Kamstrup er fremtiden indenfor digital vandforsyning ikke bare noget vi snakker om. Vi er i fuld gang med at skabe den!

Er du klar til at høste fordelene?

En global udfordring

Tiden, hvor vand blev forbrugt uden omtanke til en fast lav årlig pris, er forbi. Vand er en begrænset ressource, som vi kan og skal måle med så høj præcision som muligt. I takt med at temaer som vandmangel, drikkevandskvalitet, urbanisering og forældet infrastruktur fylder mere og mere, må forsyningsselskaberne gå nye veje for at optimere den daglige drift og finde den rigtige balance mellem at få dækket driftsudgifterne, sikre infrastrukturen og støtte op om den grønne omstilling.

Hvorfor vælge intelligent vandmåling?

Mange vandværker mangler stadig at udnytte det fulde potentiale ved smart metering, hvor der er total gennemsigtighed i distributionsnetværket, og hvor forbruget kan spores ned til den mindste dråbe. Information om det sidste stykke rørføring helt ud til den individuelle forbruger, er ofte stadig kun baseret på én enkelt årlig aflæsning. Udfordringen er, at vi stadig baserer meget af vores viden og prognoser på antagelser og teoretiske modeller.

Den digitale vandforsyning

Intelligent vandmåling åbner døren til en verden af muligheder. 
Download vores white paper og læs mere om hvordan smart metering og digitalisering kan skabe konkrete fordele for dit vandværk indenfor seks overordnede områder:
  1. Drift
  2. Kvalitetsstyring
  3. Indtjening
  4. Kunderelationer
  5. Administration
  6. Asset management

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6