Varme
Kommunikationsteknologier
Datapålidelighed
Driftseffektivitet

Datadrevne forsyningsselskaber kræver ekspertdrevne kommunikationsnetværk

Af Rasmus Krigslund, Senior Specialist, Wireless Communication hos Kamstrup

Et robust kommunikationsnetværk er afgørende for, at forsyningsselskaber får de data, de skal bruge. Men området er komplekst – lige fra teknologiske valg til drift – og der er meget på spil. Ved at overlade netværksansvaret til en specialiseret servicepartner kan forsyningsselskaber koncentrere sig om at omdanne data til værdi.

I dag går flere og flere forsyningsselskaber over til at bruge deres intelligente målerdata til meget mere end afregningsformål. De cases og erfaringer, som mange selskaber deler nu, understreger vigtigheden af konstant at have det fulde billede over energiforbruget i hele sit netværk – med et komplet sæt data at analysere og bygge videre på.

Da ethvert manglende datapunkt indebærer en usikkerhed, der svækker dit datagrundlag, er du afhængig af et robust og pålideligt kommunikationsnetværk til at indsamle og levere alle dine data.

Behov før teknologi

Ikke alene er indsamlingen af dine data afgørende for forretningen. At iværksætte trådløs måleraflæsning er også en kæmpeinvestering. Og antallet af kommunikationsteknologier at vælge imellem er en udfordring i sig selv. Når du læser om de forskellige muligheder, kan du få det indtryk, at de alle vil opfylde dine behov. Det gør de måske i teorien. Men det handler om mere end det – især fordi et forsyningsselskab ofte vil tilføje tusinder af målepunkter til et netværk.

I bund og grund handler det om at overveje dine unikke databehov – for de næste ti år som minimum – hvilket afføder spørgsmål som, om du skal gå efter et dedikeret netværk? Og hvis du vælger at outsource netværksansvaret til en tredjepart, der tilbyder IoT-konnektivitet, hvilke slags brugere vil du så dele netværket med? Har operatøren f.eks. designet det til udelukkende udendørsdækning eller også til udfordrende indendørs lokationer som kældre eller brønde? Hvilke antagelser er netværket designet ud fra – og hvordan matcher de med din applikation?

Alle de tilgængelige teknologier i dag har en vis grad af indbygget fleksibilitet, så de kan tilpasse sig variationer i det trådløse miljø og fortsat kan levere høj kvalitet i servicen . Men det betyder også, at enhederne vil kompensere for disse variationer ved at bruge mere energi pr. transformation, hvilket påvirker deres levetid.

Med andre ord: Ved at benytte en operatør med et netværk, der kun akkurat opfylder behovene til din applikation, kan du risikere at skulle udskifte dine enheder langt tidligere end planlagt – hvilket kan true forretningsgrundlaget for din investering.

Et kig på nogle af kandidaterne

De konkurrerende IoT-kommunikationsteknologier tilbyder hver forskellige muligheder. Nogle bruger mere strøm end andre og tillader derfor måske kun en transmission om dagen, medmindre man går på kompromis med levetiden. Nogle kræver helt nyt netværksudstyr for at etablere dækning, mens andre kan tages i brug som mindre hardware-opgraderinger til eksisterende netværksudstyr. Nogle tilbydes kun via en tredjepartsudbyder, mens andre gør det muligt at eje og drive sit eget netværk.

Afhængigt af applikationen har de enkelte teknologier deres fordele og ulemper, så at finde det bedste match handler i sidste ende om de individuelle behov med hensyn til data, levetid og løsningskompleksitet. Én ting, der er værd at huske på, er, at disse teknologier adresserer hele IoT-spektret – hvilket vil sige alt i forbrugerverdenen lige fra sporbare hundehalsbånd til intelligente vaskemaskiner.

Der vil derfor potentielt være utallige forskellige enheder med forskellige behov på disse netværk, hvilket også er årsagen til, at de fleste netværksoperatører undgår at give garanti på ydeevnen og mængden af data der kan forventes modtages fra de enkelte enheder. Forsyningsselskaber vil skulle overveje, om dette er godt nok til kritiske applikationer, hvor data bruges til at spare på vores knappe ressourcer og reducere CO2-aftrykket.

Levetiden for det faktiske produkt er selvfølgelig væsentlig, men er det realistisk at forvente, at en teknologi vil forblive relevant og konkurrencedygtig 16 år frem i tiden? Hvem ved, hvordan teknologilandskabet vil se ud om bare fem år – for ikke at tale om derefter.

Netværk – et nødvendigt onde

At kunne vurdere fordele og ulemper ved de mange forskellige teknologier – både i forhold til hinanden og til dine individuelle behov – kræver i sidste ende en dybdegående forståelse af dem hver især. Men endnu vigtigere er det, at forsyningsselskaber faktisk ikke behøver et netværk. Det har de aldrig gjort.

Ligesom folk ikke køber et bor alene for borets skyld, men for de huller, det kan lave, kan man sige, at kommunikationsnetværk har været en nødvendighed for selskaberne, snarere end en kerne i deres forretning. For det, de i virkeligheden går efter, er de hyppige data af høj kvalitet, som det ideelle netværk leverer – uden at skulle gå op i, hvordan de leveres.

Dette er et perfekt eksempel på, hvorfor vi hos Kamstrup forsøger at nå ind til kernen af, hvad vores kunder virkelig behøver for at få succes, og hvordan vi kan levere det på den bedst mulige måde. Vores Network as a Service (NaaS) er et bevis på denne ambition.

Walking the talk

Kamstrup har givet garantier på ydeevne, lige siden vi startede med at tilbyde kommunikationssystemer. Men med NaaS optrapper vi vores engagement og tager ansvar for at levere præcist den datakvalitet, vores kunder beder om. Dette indebærer garanti for ikke alene infrastrukturkomponenternes funktion, men også ydeevnen i hele netværket helt ud til den enkelte måler.

I stedet for at investere et tocifret millionbeløb i et komplet netværk kan forsyningsselskaber således abonnere på det som en service – og konvertere investeringen til drift i stedet. Hvis der opstår problemer, undgår man at stå over for leverandører med konfliktende interesser. Når Kamstrup leverer både konnektiviteten og målerne, betaler man i bund og grund for at få ro i sindet, da man ved, at det er vores ansvar at udskifte målere, etablere alternativ dækning osv.

Ved at outsource netværksdriften til en erfaren ekspert kan forsyningsselskaber således eliminere behovet for at opretholde disse kompetencer og denne know-how internt. Det betyder, at du som forsyningsselskab kan fokusere på at omdanne dine databaserede indsigter til værdi for dig og dine slutbrugere.

At skabe databaseret fremskridt

Uanset om handler om optimeret drift, services der tilføjer værdi, eller fremme af den grønne omstilling har det altid været vores øverste prioritet at sikre fremgang for vores kunder. Og i dag, hvor data er det ultimative redskab for alt det ovenstående, har det aldrig været mere aktuelt for os at bruge det, vi gør bedst, til at hjælpe virksomheder med at gøre det samme.

Network as a Service

Overlad alt besværet med et kommunikationsnetværk til Kamstrup

Hvad er Network as a Service kort fortalt, og hvad kan det gøre for vores kunder?

  • Vores kunder garanteres en fungerende dataindsamlingsløsning til den aftalte periode på mindst 12 år.
  • Kunder overlader alle forbundne risici og ansvarsområder.
  • De kan regne med et stabilt netværksbudget med en fast årlig pris pr. målepunkt.
  • De kan fokusere på opgaver relateret til deres kerneforretning, såsom analyse af data og optimering.
  • De får en enkelt leverandør med ansvar for hele netværksløsningen.