Vand
Varme
Datasikkerhed
Datapålidelighed
Målerhåndtering og databehandling

API Access giver problemfri deling af READy data med andre systemer

Hvad er API Access?

Kamstrup API Access er en sikker måde at dele READy data med andre systemer for eksempel forbrugerportaler, GIS eller SRO. Det åbner op for, at du kan bygge et digitalt økosystem, hvor information fra forskellige systemer deles. Løsningen kan være med til at forbedre din kundeservice og optimere både din drift og dine eksisterende processer.

API Access er et tillægsmodul til READy for dem, som vil overføre data let og sikkert mellem deres systemer. Løsningen kan bruges af eksisterende eller nye Kamstrup-hostede READy kunder og tilbydes ikke til lokale READy installationer. Du vil fortsat have de funktioner i READy, du allerede kender, mens API Access skaber en mere flydende dataoverførsel og en integreret brugeroplevelse, når du har READy som en del af dit digitale økosystem.

Kamstrup stiller en sikker løsning til rådighed for forsyninger og tredjepartsudviklere, hvor I kan udvikle og teste forespørgsler gennem API Access. Det gør vi ved at tilbyde et testmiljø, som vi kalder en ’sandbox’. Med løsningen kan du tjekke, at dine integrationer er stabil, før du ruller dem ud i dit produktionsmiljø.

Hvad er et API?

API står for Application Programming Interface og er en softwaresnitflade. API’et fungerer som en bro mellem forskellige systemer - ofte fra forskellige leverandører, hvor API’et gør det muligt for to eller flere systemer at kommunikere og dele data uanset 

Hvad er forskellen mellem API Access og READys eksportfunktion?

I følgende har vi fremhævet de primære forskelle, så du kan sammenligne API Access’ funktioner og READys eksportfunktion. Når du implementerer Kamstrup API Access, fortsætter du med at have READy eksportfunktionen – du tilføjer bare flere dataudvekslingsmuligheder og gør det muligt at overføre data mere effektivt samt får større kontrol over din målerdata.

READys eksportfunktion

READy API Access

Regelbaseret dataeksport
Med READy Managers indbyggede eksportfunktion skal du tilkendegive, om din data skal hentes på time-, daglig- ugentlig- eller månedsbasis. Eksporten sker herefter i faste intervaller med timebasis som den lavest mulige frekvens.
Hændelsesbaseret dataeksport
Med API Access som tillægsmodul til READy Manager overføres dine data automatisk, når bestemte hændelser finder sted, eller når data er klar i READy, i stedet for at blive hentet i faste intervaller.
Forsinkede alarmer
Selvom alarmer (infokoder) er tilgængelige i READy, kort efter de udløses i den fysiske måler, er du nødt til enten at tjekke READy manuelt for at opdage dem eller vente, til alarmerne bliver eksporteret. Dette sker først ved næste planlagte eksport.
Rettidige alarmer
Ved at anvende API Access kan du abonnere på alarmer (infokoder). Det betyder, at så snart der er en alarm i READy, modtager du en notifikation, og informationen vil være tilgængelig med det samme gennem API Access.
Envejsdataeksport
READys eksportfunktion har kun ét formål: at trække data ud af READy og gøre det tilgængeligt uden for READy Manager. Det er ikke muligt at importere information ind i READy med eksportfunktionen.
Tovejsdatasynkronisering
API Access overfører data fra READy til andre systemer, men tillader også, at andre systemer sender ændringer til grupper, installationspunkter og målere tilbage til READy.
Standard databeskyttelse
Data, som hentes via den indbyggede eksportfunktion i READy Manager, eksporteres til en SFTP-server, FTPS-server eller e-mail. Ens for destinationerne er, at de typisk er beskyttet af brugernavn og password.
Udvidet databeskyttelse
For at overføre data med API Access skal du have et gyldigt OAuth2-adgangstoken, som kræver tre elementer: client ID, tenant ID og client secret. Derudover er data krypteret, og hvis du bruger API Access webhook/abonnementsfunktion, skal du også bruge en aktiv API-nøgle fra READy Manager.

API Access for udviklere: Hvordan virker API Access?

Kamstrup API Access er kode, der regulerer adgangspunkterne til READy-serveren. Det virker på to måder: Som en standard REST (Representational State Transfer) API, hvilket er en webservice, hvor klienten anmoder om ressourcer fra READy gennem URL-veje, der bruger Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Det fungerer, ligesom når du besøger en normal hjemmeside, hvor du laver en anmodning om noget information eller en ressource, der opbevares på en anden server, og serveren svarer med den efterspurgte information.

Tryk på Læs mere nedenfor for at læse mere om API Access.

Læs mere
Luk

Udover den almindelige forespørgsel/svar-måde at agere på kan Kamstrup API Access også fungere som en webhook API. Med standard REST API’er bliver data hentet, når den efterspørges, og det gør API’erne reaktive. Det betyder, at de reagerer på en forespørgsel, men foretager sig som udgangspunkt ikke noget på egen hånd, hvis en bruger ikke har efterspurgt handlingen. På den anden side kan en webhook håndtere forespørgsler (såsom forespørgsler om at hente alle målere) og hændelser (for eksempel at abonnere på nyeste måleraflæsninger). Hændelsesdrevet er, hvor et system kan sende data til et andet system, når en given hændelse finder sted. Både webhook og REST API svarer i JSON.

Fra en teknisk synsvinkel gør API Access det muligt for udviklere at automatisere, udvide og kombinere data fra enheder, for eksempel målere, med andre systemer eller services, mens datasikkerheden er i top. I praksis indebærer det, at udviklere kan bygge et digitalt økosystem, programmatisk udvikle apps og services og udføre andre opgaver, som tidligere kun kunne udføres i Kamstrups software suite.

For automatisk at integrere READy med dit foretrukne IT-system skal du have kompetencer inden for softwareudvikling, da det ikke er en del af tilbuddet med API Access.

Kamstrup tilbyder også produktet ”API Access – Development Environment”, som er en API-’sandbox’, hvor du kan foretage tests. ’Sandboxen’ lader programmører og udviklere teste forskellige ændringer uden at påvirke produktionsmiljøet. På den måde kan tredjepartsudviklere også udvikle løsninger og services. API-’sandboxen’ har testdata fra cirka 5000 målere, som udviklere kan bruge til at teste ny kode, efterligne virkelige hændelser og skabe simulerede svar. Det er et separat produkt fra API Access og er tilgængeligt for forsyninger og tredjepartsudviklere. Med testmiljøet kan du opdage eventuelle softwarefejl, inden du implementerer dem i produktionsmiljøet. Det reducerer omkostninger og risici forbundet med udviklingen af nye API integrationer.

Er du klar til at bruge API Access til at få adgang til data fra READy, og har du allerede købt adgang til softwaren?

Luk

Har du stadig ubesvarede spørgsmål om API Access?

Kig vores ofte stillede spørgsmål igennem

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6