Optimalizace tlaku v síti

Ztráty vody, stárnoucí infrastruktura a rostoucí náklady na energie jsou jen některé z problémů, na které á vliv tlak v distribuční síti. Ztráty činí až 35 % čisté vody čerpané dodavatelem – mimo jiné z důvodu úniků způsobených vysokým tlakem. Více informací a optimalizace tlaku tak mají významný dopad na fungování dodavatele vody.

Příliš vysoký tlak zvyšuje riziko prasknutí potrubí a úniků v síti a způsobuje růst nákladů na energie, protože je zapotřebí více energie k čerpání vody do distribuční sítě. Příliš nízký tlak na druhou stranu zvyšuje riziko průniku vody a výsledkem mohou být nespokojení zákazníci, v jejichž domácnostech bude nedostatečný tlak.

Monitorování tlaku je základem aktivní snahy o optimalizaci tlaku s cílem zajistit spokojenost zákazníků, omezit počet úniků nebo prasknutí potrubí a minimalizovat spotřebu energie čerpadel.

Snížení tlaku znamená, že bude unikat méně vody prasklinami v potrubí, což bude mít za následek výrazné snížení ztrát vody způsobených úniky. Snížením tlaku, a tudíž omezením počtu tlakových rázů, se „uklidní“ stav v distribuční síti a zabrání se zbytečnému namáhání komponent,což prodlouží jejích životnost.

Měření tlaku přímo v síti

Když dodavatelé vody měří tlak v síti, je nutné vzít v úvahu několik faktorů, aby bylo dosaženo užitečných výsledků měření.

Nejdůležitější je, kde se tlak měří. Pokud probíhá měření tlaku v jednotlivých domácnostech, přijdete o značné množství informací.

Vzhledem k rozměrovým rozdílům mezi distribuční sítí a pozemním potrubím a vodovodními přípojkami jsou tlakové rázy značně potlačeny, což znamená, že jejich efekt řádně neregistrujete.

Kromě toho mají místní změny tlaku a průtoku v domácnosti tendenci narušovat měření. Proto je lepší provádět měření přímo v distribučním potrubí.

Omezení ničivých tlakových rázů

Včasná detekce úniků a prasklého potrubí
Monitorování tlaku vám může poskytnout informace o ničivých tlakových rázech a odchylkách, které mohou způsobit prasknutí potrubí v distribuční síti. Budete tak schopni identifikovat zdroje a eliminovat je, což bude mít za následek menší počet prasklých potrubí a snížení souvisejících nákladů.

Klíčový je interval měření
Charakter měřiče tlaku je důležitý pro získání dobrého a užitečného výsledku. Aby bylo možné zaregistrovat náhlé rychlé tlakové rázy, které způsobí některá prasknutí potrubí, je nezbytné docílit podstatného rozlišení, kdy je okamžitý tlak zaznamenáván několikrát za sekundu. Pouze pomocí měření s dostatečně vysokou frekvencí získáte kompletní obraz o stavu sítě.

Optimalizace tlaku

Optimální tlak otevírá dodavatelům celou řadu příležitostí.

Stáhněte si dokument white paper a získejte další informace o následujících tématech:

  • Měření tlaku v síti
  • Zóny tlaku a oblastní měření
  • Příčiny a důsledky tlakových rázů
  • Zjištění indexu PMI (Pressure Management Index) optimálního tlaku

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6