Je načase se rozloučit

Abychom mysleli dopředu a připravili se na budoucnost, někdy musíme změnit svou perspektivu a rozloučit se. To je rovněž případ měření spotřeby vody. Jelikož se technologie rychle mění, nastala perfektní chvíle rozloučit se s mechanickým měřením a využít výhod inteligentního měření.

Léta byl přirozenou volbou mechanický měřič. Ale v dnešním digitálním světě, kdy se každým dnem zvyšuje poptávka po komunikaci a možnostech připojení, již nestačí jen být dobrý. Budoucnost představuje inteligentní měření, které přináší četné výhody.

Ultrazvukový měřič nemá na rozdíl od svého mechanického protějšku žádné pohyblivé součásti. To znamená, že je méně ovlivněn opotřebením, což zajišťuje vysokou a stabilní přesnost po celou dobu životnosti. Kromě toho, že umožňuje správnou fakturaci, se tím rovněž zvyšuje kvalita dat.

V kontrastu k mechanickému měřiči také ultrazvukový měřič poskytuje možnosti dálkového odečtu bez použití jakýchkoli přídavných zařízení. Tím přispívá k výraznému zkrácení doby sběru dat. Rovněž se zlepšuje přidělení prostředků, protože zabráníte chybným odečtům a následným kontrolám, ušetříte čas a peníze, které můžete vynaložit na jiné, důležitější činnosti, a získáte širší spektrum dat, na jejichž základě dokážete poskytovat zákazníkům lepší služby.

A konečně – inteligentní alarmy zabudované v ultrazvukovém měřiči umožňují účinně detekovat úniky, prasklé potrubí, zpětný tok a podobně, čímž snižují plýtvání vodou v distribuční síti a předchází ztrátám příjmů.

To think forward and prepare for the future sometimes you have to say goodbye

See why it’s time to say goodbye to the mechanical water meter and hello to the benefits of smart metering.

Precision

The ultrasonic meter has no moving parts and is, thus, less affected by wear and tear. This means that it maintains a high and stable accuracy throughout its entire lifetime, thereby enabling correct billing and better data quality.

Remote reading

Remote reading of the ultrasonic water meter can reduce data collection time from several weeks to a few hours. It enables accurate data, better resource distribution and improved customer service.

Water loss

Intelligent alerts in the ultrasonic water meter enable efficient leak detection and lower the amount of non-revenue water – because the faster a leak is detected and stopped, the less water is lost as a result of it.

“Goodbye” is global

Ready to say goodbye?

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6