READy Network Reading

Dejte sbohem ručním odečtům a získejte automaticky data jak pro fakturaci, tak pro pokročilou analýzu

Plně automatizovaný odečet měřičů

Častý odečet měřičů zvyšuje potenciální hodnotu naměřených dat. A čím častěji své měřiče odečítáte, tím větší hodnotu získáte z hlediska optimalizace provozu.

Kromě zajištění férového a přesného vyúčtování síť rovněž umožňuje optimalizovat operace prostřednictvím analýzy ztrát vody a tlaku v distribučním systému téměř v reálném čase.

Vybudování sítě

Po instalaci jedné nebo více pevných sběrných datových jednotek v zásobované oblasti mohou být odečty měřičů a snímačů prováděny automaticky, přičemž data a informace o informačních kódech nebo alarmech jsou podle vaší potřeby dodávány v denních, hodinových nebo pětiminutových intervalech. 

Jednotka pro sběr dat je tvořena jednou nebo dvěma anténami, které zachycují signál z měřičů. Anténa je připojena ke sdružovači, který poté přenáší data do programu READy Manager, což je doprovodný program programu Meter Data Management, který sleduje a ukládá data z měřičů pro pozdější použití. 

Instalace jednotek pro sběr dat a vybudování sítě je jednoduché, ale tuto práci také můžete přenechat nám.

Princip fungování

Začít s dálkovým odečtem nemusí být obtížné. S pomocí systému READy pro dálkový odečet můžete dát sbohem ručnímu odečtu, zasílání výkazů po Internetu a odhadům výpočtů. Nyní můžete osobně automaticky odečítat data spotřeby aniž byste obtěžovali spotřebitele.

Sledujte svá data

Práce s měřiči a naměřenými daty probíhá pomocí správce READy Manager. Jeho prostřednictvím získáte snadný přístup k datům a také celou řadu nástrojů poskytujících přehled naměřených dat a možnosti jejich využití. Data o spotřebě je možné podle potřeby exportovat do fakturačního systému nebo do e-mailu, buď ručně, nebo prostřednictvím automatizovaných příkazů.

READy Manager má jednoduché uživatelské rozhraní s úvodní obrazovkou a navigací pomocí ikon, takže program je intuitivní a jednoduše se používá. Měřiče je možné v programu READy Manager seskupit a získat tak přehled o spotřebě a dalších parametrech v různých částech distribuční sítě. Můžete vytvořit skupiny na základě geografického umístění nebo vytvořit skupiny zákazníků, u kterých chcete spotřebu podrobně sledovat.

Získejte maximum informací z dat

Hodnota dat inteligentního měření dalece překračuje samotnou přesnou fakturaci. S pomocí správných nástrojů je možné transformovat data z měřičů na užitečné přehledy.

Učiňte další krok a plně využijte síť s pomocí analytických nástrojů Kamstrup pro dodavatele vody: Water Intelligence a Incidents. S jejich pomocí se efektivně posunete ze stavu „Co dělat, když“ do stavu „Jak to udělat“. 

Naměřená data jsou automaticky uspořádána, vizualizována a analyzována, takže získáte kompletní přehled o své distribuční síti a znalosti potřebné k efektivnímu nasměrování svého úsilí.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6