READy Flex

Kombinace mobilního odečtu se zvýšeným objemem dat z vybraných měřičů

Dálkový odečet potřebných údajů

Kombinace mobilního odečtu se zvýšeným objemem dat z vybraných měřičů
S pomocí READy Flex realizujete kombinaci stávajícího řešení READy Mobile Reading s menšími jednotkami pro sběr dat, jako je READy MiniConcentrator nebo READy 4G Bridge, rozmístěnými u strategických zákazníků nebo na strategických místech v zásobované oblasti, a můžete doplnit pravidelné odečty používané k fakturaci o podrobnější informace. 

Rozšíření služeb zákazníkům
Jak soukromým spotřebitelům, tak strategickým komerčním zákazníkům můžete poskytnout jednoduché a cenově dostupné řešení, kdy jim umožníte přístup na portál pro spotřebitele, kde mnohou sledovat vlastní spotřebu. To je zvláště užitečné, když zákazníci potřebují údaje z letních domů nebo jiných nemovitostí, které nenavštěvují pravidelně nebo když má zákazník zájem o monitorování vlastní spotřeby. Jedná se také o skvělý nástroj, který pomůže vyhnout se sporům, nebo když mají zákazníci dotazy týkající se jejich vyúčtování, protože získají jasný přehled o své vlastní spotřebě.

Transparentnější distribuční síť

Můžete zvýšit četnost sběru dat z vybraných, strategicky důležitých měřičů nebo snímačů bez dalších nákladů a plánování, jaké by byly zapotřebí k instalaci kompletní komunikační sítě pro celou zásobovanou oblast.

Získáte tak trvale aktuální data o objemu dodávaném do určité oblasti, která lze použít k analýze noční spotřeby a umožní vám lépe zachytit úniky a minimalizovat ztráty vody. Po nainstalování a odečtu snímačů tlaku rovněž získáte přístup k podrobným informacím o tlaku v distribuční síti. Podrobné znalosti tlaku v síti vám pomohou prodloužit životnost potrubí, snížit náklady na energie a ztráty z úniků.

Sledujte svá data

Práce s měřiči a naměřenými daty probíhá pomocí správce READy Manager. Jeho prostřednictvím získáte snadný přístup k datům a také celou řadu nástrojů poskytujících přehled naměřených dat a možnosti jejich využití. Data o spotřebě je možné podle potřeby exportovat do fakturačního systému nebo do e-mailu, buď ručně, nebo prostřednictvím automatizovaných příkazů.

READy Manager má jednoduché uživatelské rozhraní s úvodní obrazovkou a navigací pomocí ikon, takže program je intuitivní a jednoduše se používá. Měřiče je možné v programu READy Manager seskupit a získat tak přehled o spotřebě a dalších parametrech v různých částech distribuční sítě. Můžete vytvořit skupiny na základě geografického umístění nebo vytvořit skupiny zákazníků, u kterých chcete spotřebu podrobně sledovat.

Reference zákazníků

Hodnota dat inteligentního měření dalece překračuje samotnou přesnou fakturaci. Dosud bylo hlavním cílem využít jejich potenciál, ale se správnými nástroji toho dosáhnete a proměníte naměřená data v užitečné přehledy.

Zavítejte do světa svého zákazníka a nechte se inspirovat kolegy, kteří testovali naše řešení a těží z jejich přínosů.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6