Kamstrup Valve

Bateriově napájený ventil s pohonem využívá inteligentní technologii k dálkovému ovládání dodávky vody spotřebitelům a ochraně příjmů dodavatele

Zkratka k inteligentní ochraně příjmů

S pomocí ventilu Kamstrup Valve můžete inteligentním způsobem přímo ovládat dodávku vody jednotlivým spotřebitelům. Možností využití ventilu je spousta. Ventil lze například využít v případě neplatičů, u instalací, kde je na určitou dobu potřeba zavřít vodu, nebo v situacích, kdy je potřeba řídit dodávku vody z jiných důvodů.

Dálkové řízení dostupnosti vody
Ventil je možné dálkově otevírat a zavírat prostřednictvím aplikace READy app. Umožňuje to řídit dostupnost vody zvenku bez přímého přístupu k instalaci, takže není nutné požádat o pomoc spotřebitele nebo se spoléhat, že bude doma.

Bezpečné obnovení dodávky vody
Když byl ventil po nějakou dobu zavřený, musí se aktivním způsobem otevřít. První krok při znovuotevření ventilu se provede na dálku pomocí aplikace READy App. Druhým krokem je trojnásobné stisknutí tlačítka na ventilu. Tím se snižuje riziko neúmyslné spotřeby vody či zatopení domácnosti, protože k obnovení dodávky vody dojde jen když bude spotřebitel fyzicky přítomen a ventil znovu aktivuje.

Povolit omezenou spotřebu pomocí přiškrcení ventilu

Ventil Kamstrup Valve poskytuje dvě možnosti přiškrcení ventilu. Dodavatel tak má možnost zavřít vodu částečně nebo úplně. Může se stát na základě legislativních požadavků či konkrétních okolností, že zásobování domácnosti spotřebitele vodou je nutné částečně omezit. Ventil tak můžete nechat pootevřený, aby byl zajištěn konstantní nízký průtok. Nebo může dodavatel povolit dodávku vody jen v určitém časovém intervalu během dne – například na 10 minut. Aby bylo zajištěno, že bude spotřebitel doma během časového intervalu dodávky vody, musí třikrát stisknout tlačítko ventilu, čímž povolí průtok vody.

Proč řídit dostupnost vody?

Řízení dostupnosti vody není jen účinným prostředkem dodavatele pro ochranu příjmů, ale také mu umožňuje poskytovat koncovým uživatelům lepší služby. 

Ochrana příjmů dodavatele
Řízení dostupnosti vody v domácnostech koncových spotřebitelů umožňuje dodavateli jak snížit finanční ztráty způsobované neplatiči, tak zkrátit dobu věnovanou řešení pozdních či chybějících plateb. 

Zlepšení služeb zákazníkům
Dodavatel může vypnout vodu, když vodoměr zákazníka hlásí únik nebo prasklé potrubí – aniž by musel být koncový uživatel doma. Dodavateli to umožňuje nastavit limit účtu zákazníka za vodu a také snížit riziko velkých škod na zařízení budov.

Reference zákazníků

Inteligentní měření spotřeby vody pro nás představuje inteligentní prostředek pro zlepšení vztahů se zákazníky a optimalizaci operací. Zahrnuje řízení kvality, ochranu příjmů, správu majetku a zamezení plýtvání vodou. Znamená to činit správná rozhodnutí a volit správné investice.

Zavítejte do světa svého zákazníka a nechte se inspirovat kolegy, kteří testovali naše řešení a těží z jejich přínosů.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6