Kamstrup PressureSensor

Minimalizujte ztráty vody a spotřebu energie pomocí optimalizace tlaku v distribuční síti

Úprava tlaku v síti, snížení ztrát způsobených úniky a úspora energie

Pomocí Kamstrup PressureSensors lze měřit jak průměrné úrovně tlaku, tak náhlé vzestupy a poklesy.

Po nainstalování snímačů Kamstrup PressureSensors na strategická místa v síti budete mít lepší kontrolu nad tlakem v síti. Když je tlak nepřetržitě sledován v blízkosti zdroje, dodavatelé vody mohou pracovat v mnohem větší blízkosti minimálního požadovaného tlaku.

Do snímače tlaku Kamstrup PressureSensor jsou zabudovány inteligentní alarmy, které upozorní uživatele, když je průměrná úroveň tlaku příliš vysoká nebo příliš nízká.

Často bude možné – buď v určitých obdobích nebo trvale – snižovat běžný tlak v síti a vytvořit hmatatelné výhody v podobě nižších nákladů na provoz. Dodavatel získá nástroj, který prodlouží životnost potrubí v distribuční síti, sníží spotřebu energie, sníží počet prasknutí potrubí a úniků, a také celkový objem plýtvání vodou. 

Snadný a jednoduchý dálkový odečet
Kamstrup PressureSensor obsahuje stejnou rádiovou technologii jako vodoměry Kamstrup. Snímač je vybaven výkonnou anténou s dlouhým dosahem, která vysílá do sítě širokorozsahový rádiový signál s inteligentním kódováním. Společně s údaji o spotřebě z dalších měřičů dodavatele jsou data ze snímače Kamstrup PressureSensor shromažďována pomocí bezdrátové komunikace M-Bus.

Přenos dat může probíhat až v 5minutových intervalech, aby bylo zajištěno dostatečné množství dat pro podporu trvalé optimalizace a odstraňování problémů. 

Dlouhá životnost

Kamstrup PressureSensor je napájen interními bateriemi, takže může být nainstalován kdekoli v distribuční síti – i když není k dispozici napájení z el. sítě.

Životnost baterií je až 6 let a baterie je možné vyměnit a prodloužit tak životnost snímače tlaku.

Instalace vyžaduje odolný a trvanlivý produkt. Je tedy konstruován jako vakuová komora vyrobená z kompozitního materiálu, takže je zcela vodotěsný (IP68) – dokonce i po výměně baterií. 

Proč monitorovat tlak v síti?

Jedním z nejdůležitějších provozních parametrů je pro dodavatele vody tlak v distribuční síti. Podrobné znalosti tlaku poskytují příležitost k úspoře nákladů prostřednictvím optimalizace operací a ve výsledku ke spokojenosti zákazníků.

Distribuce vody při příliš vysokém tlaku zvyšuje riziko prasknutí potrubí a úniků. Současně znamená plýtvání energií. A naopak, je-li tlak v místě zásobování příliš nízký, nebudou splněna očekávání zákazníků.

Reference zákazníků

Inteligentní měření spotřeby vody pro nás představuje inteligentní prostředek pro zlepšení vztahů se zákazníky a optimalizaci operací. Zahrnuje řízení kvality, ochranu příjmů, správu majetku a zamezení plýtvání vodou. Znamená to činit správná rozhodnutí a volit správné investice.

Zavítejte do světa svého zákazníka a nechte se inspirovat kolegy, kteří testovali naše řešení a těží z jejich přínosů.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6