MULTICAL® 62

MULTICAL® 62 je modulární vodoměr s různými komunikačními možnostmi, vhodný pro individuální řešení v komerčních, průmyslových i obytných prostorech

Modulární a flexibilní vodoměr

MULTICAL® 62 je ultrazvukový vodoměr pro měření spotřeby studené vody až do 50 °C a teplé vody do 90 °C. Měřič lze použít v komerčním, průmyslovém i obytném prostředí. MULTICAL® 62 je statický vodoměr a nezahrnuje žádné pohyblivé díly. Měřič si tudíž zachovává vysokou a stabilní přesnost po celou dobu životnosti. Jelikož se jedná o statický vodoměr, životnost snímače je výrazně prodloužena, neboť je méně citlivý vůči působení částic a méně podléhá opotřebení. Životnost baterií vodoměru MULTICAL® 62 je 13 let. Spolu s unikátní kombinací naprosté přesnosti měření a dlouhé životnosti jsou tím zajištěny minimální roční provozní náklady.

Kalkulátor
Všechna měření, reference, odečty a výpočty jsou řízeny pokročilým mikroprocesorem v kalkulátoru. Akumulovaná spotřeba vody je zobrazena 7 velkými číslicemi. Displej je navržen s důrazem na dlouhou životnost a ostrý kontrast v širokém teplotním rozsahu.

MULTICAL® 62 obsahuje datové komunikační porty. Optické oko na přední straně kalkulátoru umožňuje odečet dat o spotřebě a informačních kódů ze záznamníku dat měřiče. Při sériovém připojení k počítači je také možné pomocí optického oka měřič nakonfigurovat.

Vodoměr registruje úniky a neúmyslnou spotřebu vody způsobené problémy jako jsou protékající nádrže a netěsné topné spirály v zásobnících vody. Můžete tak včas upozornit koncové spotřebitele na problémy, aby na ně mohli aktivně zareagovat, čímž se vyhnou nadměrné spotřebě vody a následným vysokým účtům za vodu. Další možnosti odečítaných údajů v závislosti na konfiguraci: počítadlo provozních hodin, aktuální průtok, maximální a minimální průtok, informační kód, číslo zákazníka a test segmentu a podobně.

V případě výpadku napájení jsou data zálohována, takže o údaje o spotřebě nepřijdete.

Komunikace

MULTICAL® 62 je vynikající volba pro systémy inteligentního měření a systémy řízení budov díky své kompletní sadě komunikačních modulů a integrovaným hodinám reálného času (RTC). Měřič se tudíž snadno instaluje a odečítá jak ve stávajících, tak nových instalacích, nezávisle na typu odečtu.

MULTICAL® 62 je možné integrovat do kombinovaných řešení, ve kterých se odečítá a fakturuje spotřeba vody, plynu, elektrické energie a/nebo tepla prostřednictvím jediné sítě.

Reference zákazníků

Inteligentní měření spotřeby vody pro nás představuje inteligentní prostředek pro zlepšení vztahů se zákazníky a optimalizaci operací. Zahrnuje řízení kvality, ochranu příjmů, správu majetku a zamezení plýtvání vodou. Znamená to činit správná rozhodnutí a volit správné investice.

Zavítejte do světa svého zákazníka a nechte se inspirovat kolegy, kteří testovali naše řešení a těží z jejich přínosů.

Je načase se rozloučit

Abychom mysleli dopředu a připravili se na budoucnost, někdy se musíme rozloučit. V dnešním digitálním světě, kdy se každým dnem zvyšuje poptávka po komunikaci a možnostech připojení, již nestačí jen být dobrý. Podívejte se, proč přišel čas rozloučit se s mechanickými vodoměry a využít výhod inteligentního měření.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6