Využijte výhod inteligentního měření spotřeby vody

MULTICAL® 21 je ultrazvukový vodoměr optimalizovaný pro obytné budovy. Na rozdíl od tradičních mechanických měřičů je MULTICAL® 21 statický měřič chráněný proti vniknutí vody bez pohyblivých dílů. Z tohoto důvodu si udržuje vysokou a stabilní přesnost po celou dobu životnosti až 16 let. MULTICAL® 21 má velmi malou toleranci chyb, nejlepší přesnost v oboru a optimalizovaný nízký počáteční průtok, který zajišťuje přesné měření i té nejmenší spotřeby. 

MULTICAL® 21 je vybaven integrovanou komunikací a dálkový odečet se realizuje snadno buď pomocí řešení při průjezdu nebo pomocí pevné sítě. Tím se výrazně zkrátí doba sběru dat a odstraní se potřeba časově náročných následných kontrol způsobených chybějícími nebo nepřesnými údaji. S dálkovým odečtem se snadno začne a systém je možné s měnícími se potřebami rozšířit či upgradovat.

Inteligentní alarmy z ultrazvukového vodoměru vám umožní rychle a efektivně detekovat úniky a prasklé potrubí nebo jiné nepravidelnosti, například pokusy o neoprávněnou manipulaci či zpětný tok. Tím se omezují ztráty vody i jakákoli nepřímá poškození a umožňuje to poskytovat aktivnější služby zákazníkům.

Chcete-li začít s podrobnější analýzou dat, MULTICAL® 21 také poskytuje základ pro hodinové výpočty ztrát vody v jednotlivých sekcích.

Inteligentní konstrukce a automatizovaná výroba

Vodoměr MULTICAL® 21 se vyrábí ze 100% ekologických a odolných kompozitních materiálů. Vodoměr je plně vodotěsný a lze ho nainstalovat bez jakéhokoli rizika vniknutí vody nebo kondenzace na displeji. Náš plně automatizovaný výrobní proces zajišťuje, že dodáváme konzistentně kvalitní a hygienické, přesně zkalibrované měřiče.

Chcete se dozvědět více?

Kliknutím níže najdete a stáhnete datové listy, instalační a uživatelské příručky, technické popisy, prospekty a vice.

Dálkový odečet měřičů zajišťuje bezpečnost zaměstnanců

Vitens, The Netherlands

Nedávný pilotní projekt pomohl vodárenské společnost Vitens zajistit bezpečnost jejích zaměstnanců v terénu, kteří mají za úkol odečet vodoměrů na nebezpečných nebo obtížně dostupných místech. Pomocí dálkově odečítaných inteligentních měřičů a řešení odečtu při průjezdu lze odečet měřičů provádět přímo z vozidla a v řádu sekund.

Ochrana pitné vody inteligentním měřením spotřeby

Saldanha Bay, Cape Town, South Africa

Saldanha Bay leží v Západním Kapsku, severně od Kapského města v Jihoafrické republice. Město si stanovilo účelovou strategii stát se jedním z prvních chytrých měst v Jihoafrické republice.  Součástí strategie je zkombinovat údaje o spotřebě od dodavatele energie s informačním systémem města, aby se data lépe využila. V roce 2017 se proto město rozhodlo nainstalovat inteligentní vodoměry, které budou automaticky odečítány prostřednictvím rádiové sítě.

Je načase se rozloučit

Abychom mysleli dopředu a připravili se na budoucnost, někdy se musíme rozloučit. V dnešním digitálním světě, kdy se každým dnem zvyšuje poptávka po komunikaci a možnostech připojení, již nestačí jen být dobrý. Podívejte se, proč přišel čas rozloučit se s mechanickými vodoměry a využít výhod inteligentního měření spotřeby vody.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6