Vyřazený produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Přejít na dokumentaci

Související produkty ({{ totalProducts }})

Jeden měřič. Mnoho aplikací.

Zvolte svůj obor a podívejte se, jako mohou inovativní řešení od společnosti Kamstrup pomoci vašemu byznysu.

Dodavatelé

Využijte výhod inteligentního měření spotřeby vody

MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X je ultrazvukový vodoměr optimalizovaný pro obytné budovy. Na rozdíl od tradičních mechanických měřičů je MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X statický měřič chráněný proti vniknutí vody bez pohyblivých dílů. Z tohoto důvodu si udržuje vysokou a stabilní přesnost po celou dobu životnosti až 16 let. MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X má velmi malou toleranci chyb, nejlepší přesnost v oboru a optimalizovaný nízký počáteční průtok, který zajišťuje přesné měření i té nejmenší spotřeby.

MULTICAL® 21 / flowIQ® 210x je vybaven integrovanou komunikací a dálkový odečet se realizuje snadno buď pomocí řešení při průjezdu, nebo pomocí pevné sítě. Tím se výrazně zkrátí doba sběru dat a odstraní se potřeba časově náročných následných kontrol způsobených chybějícími nebo nepřesnými údaji. S dálkovým odečtem se snadno začne a systém je možné s měnícími se potřebami rozšířit či upgradovat.

Inteligentní alarmy z ultrazvukového vodoměru vám umožní rychle a efektivně detekovat úniky a prasklé potrubí nebo jiné nepravidelnosti, například pokusy o neoprávněnou manipulaci či zpětný tok. Tím se omezují ztráty vody i jakákoli nepřímá poškození a umožňuje to poskytovat aktivnější služby zákazníkům.

Chcete-li začít s podrobnější analýzou dat, MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X také poskytuje základ pro hodinové výpočty ztrát vody v jednotlivých sekcích.

Inteligentní konstrukce a automatizovaná výroba
MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X se vyrábí ze 100% ekologických a odolných kompozitních materiálů. Vodoměr je plně vodotěsný a lze ho nainstalovat bez jakéhokoli rizika vniknutí vody nebo kondenzace na displeji. Náš plně automatizovaný výrobní proces zajišťuje, že dodáváme konzistentně kvalitní a hygienické, přesně zkalibrované měřiče.

Správa nemovitostí

Inteligentní vodoměr zajišťující vysokou přesnost a klid na duši

Je nám jasné, že správci nemovitostí potřebují spolehlivé a přesné měření spotřeby vody, aby dokázali snižovat náklady a optimalizovat spotřebu. Ale také víme, že potřebují zvýšit úroveň služeb, aby zmírnili potenciální rizika a uspokojili zákazníky.

MULTICAL® 21/ flowIQ® 210X je ultrazvukový vodoměr se špičkovým nízkým spouštěcím průtokem 2 l/h, takže měří až do poslední kapky. Dokonce i při velmi nízkých průtocích. Neobsahuje žádné pohyblivé součásti, které by podléhaly opotřebení nebo vyžadovaly speciální instalaci, takže si zachovává naprostou přesnost po celou dobu životnosti až 16 let.

Díky inteligentním alarmům usnadňuje vodoměr MULTICAL® 21/ flowIQ® 210X detekci úniků, prasklého potrubí a dalších nepravidelností, takže omezíte riziko ztrát vody a poškození budov či osobního majetku. Rovněž monitoruje teplotu okolí a teplotu vody, takže můžete předvídat potenciální rizika prasknutí potrubí mrazem nebo detekovat změny kvality vody.

Další informace

Řízení spotřeby v průmyslu

Chytřejší přehledy a inteligentní alarmy pro udržitelnější rozvoj

Podniky potřebují funkční přehled o spotřebě vody, aby mohly optimalizovat náklady a vytvářet postupy, které budou více v souladu s udržitelným rozvojem. Zásadní je pro ně takové řešení měření, které poskytne inteligentní alarmy a data pro správné rozhodování a investice.

MULTICAL® 21/ flowIQ® 210X je ultrazvukový vodoměr se špičkovou přesností měření až do poslední kapky. Integrované možnosti dálkového odečtu umožňují bezpečný a snadný dálkový odečet bez dalších doplňků a zbaví vás obtíží s ručním sběrem dat a následných kontrol způsobených chybějícími nebo nepřesnými údaji. Inteligentní alarmy umožňují snadno a účinně detekovat úniky, prasklé potrubí nebo jiné nepravidelnosti, takže omezíte riziko ztrát vody a poškození budov či osobního majetku.

Další informace

Konzultační poradenství

Poraďte si s každou výzvou pomocí inteligentního měření spotřeby vody

Každý stavební projekt je jedinečný a vyžaduje spolehlivá řešení, která jsou flexibilní, přesná a trvalá.

MULTICAL® 21/ flowIQ® 210X je ultrazvukový měřič určený pro poskytování přesného měření v náročných podmínkách s životností až 16 let. Integrované možnosti dálkového odečtu umožňují bezpečný a snadný dálkový odečet a zbaví vás nutnosti ručního sběru dat a následných kontrol způsobených chybějícími nebo nepřesnými údaji. Inteligentní alarmy umožňují snadno a účinně detekovat úniky, prasklé potrubí nebo jiné nepravidelnosti, zatímco pokročilé funkce monitorování pomáhají detekovat změny kvality vody a zmírnit potenciální rizika prasknutí potrubí mrazem.

Další informace

Dálkový odečet měřičů zajišťuje bezpečnost zaměstnanců

Vitens, Nizozemsko

Nedávný pilotní projekt pomohl vodárenské společnost Vitens zajistit bezpečnost jejích zaměstnanců v terénu, kteří mají za úkol odečet vodoměrů na nebezpečných nebo obtížně dostupných místech. Pomocí dálkově odečítaných inteligentních měřičů a řešení odečtu při průjezdu lze odečet měřičů provádět přímo z vozidla a v řádu sekund.

Ochrana pitné vody inteligentním měřením spotřeby

Saldanha Bay, Kapské město, Jihoafrická republika

Saldanha Bay leží v Západním Kapsku, severně od Kapského města v Jihoafrické republice. Město si stanovilo účelovou strategii stát se jedním z prvních chytrých měst v Jihoafrické republice. Součástí strategie je zkombinovat údaje o spotřebě od dodavatele s informačním systémem města, aby se data lépe využila. V roce 2017 se proto město rozhodlo nainstalovat inteligentní vodoměry, které budou automaticky odečítány prostřednictvím rádiové sítě.

Je načase se rozloučit

Abychom mysleli dopředu a připravili se na budoucnost, někdy se musíme rozloučit. V dnešním digitálním světě, kdy se každým dnem zvyšuje poptávka po komunikaci a možnostech připojení, již nestačí jen být dobrý. Podívejte se, proč přišel čas rozloučit se s mechanickými vodoměry a využít výhod inteligentního měření spotřeby vody.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6