Vyřazený produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Přejít na dokumentaci

Související produkty ({{ totalProducts }})

Jeden měřič. Mnoho aplikací. 

Zvolte svou aplikaci a podívejte se, jako mohou inovativní řešení od společnosti Kamstrup pomoci vašemu byznysu.

Oblastní měření

Bojujte se ztrátami vody pomocí technologie

Vodoměr flowIQ® 3200, dodávaný v rozměrech DN32 až DN100, umožňuje vytvořit v síti oblasti pro oblastní měření. Rozdělení zásobované oblasti na jednotlivé části je efektivní způsob jako monitorovat ztráty vody a získat lepší přehled o průtoku a spotřebě v různých oblastech porovnáním dat z měřiče flowIQ® 3200 instalovaného v přívodní větvi se spotřebou naměřenou měřiči v domácnostech, jako je například model flowIQ® 2200.

To umožňuje automaticky generovat vyrovnané dodávky vody a mnohem aktivněji pracovat na snížení objemu nefakturované vody. Můžete dříve detekovat zvýšení ztrát vody, rychle rozpoznat dopad nových iniciativ a snadno srovnat ztráty v různých oblastech.

Použití vodoměru flowIQ® 3200 v kombinaci s naší analytickou platformou
Pro snadný výpočet vyrovnanosti dodávek vody a vizualizaci ztrát vody v oblasti použijte měřiče v kombinaci s monitorovacím nástrojem District Analyser.

Modul District Analyser poskytuje úplný přehled distribuční sítě rozdělené do oblastí. Získáte mapový přehled celé zásobované oblasti rozdělené do sekcí s informacemi o aktuálních ztrátách vody. Pro každou oblast získáte podrobný přehled o přítoku, spotřebě a ztrátách vody, takže můžete pozorně sledovat vývoj a nasměrovat své úsilí a konat, jakmile se v nějaké oblasti ztráty vody zvýší.

Měření v komerčních budovách a průmyslovém prostředí

Maximalizujte své příjmy

Když dojde na přesnou fakturaci, počítá se každá kapka, což platí zejména v případě koncových uživatelů z komerční a průmyslové sféry, kteří často tvoří velkou část celkového dodávaného objemu.

Ultrazvuková přesnost
Naše vodoměry, postavené na více než 30 letech zkušeností, jsou založeny na prověřené technologii a poskytují dodavatelům vody data, která potřebují pro spravedlivou fakturaci velkým komerčním a průmyslovým zákazníkům a efektivní provoz.

Díky nejlepší přesnosti v oboru a mimořádně malému počátečnímu průtoku naše flowIQ® 3200 měřiče měří již od té nejmenší spotřeby. Měřiče jsou vysoce stabilní v celém rozsahu průtoků s velmi malou tolerancí chyb. Vodoměr flowIQ® 3200, vybavený ochranou proti neoprávněné manipulaci a bez pohyblivých částí je méně dotčen opotřebením a po dobu své životnosti až 20 let vykazuje vysokou a stabilní přesnost. Tím se zajistí spravedlivá fakturace zákazníkům a zajistí výnosy z příjmů, které lze zpětně investovat do sítě.

Naše automatizovaná výroba zahrnuje důkladné testování v naší akreditované laboratoři a zajišťuje konzistentně vysoce kvalitní, hygienické a přesně zkalibrované měřiče s velmi nízkou poruchovostí.

Eliminování nefakturované vody

Voda nefakturovaná má mnoho příčin. Inteligentní měření vám pomůže identifikovat různé druhy ztrát vody a řešit je a jedná se o efektivní nástroj v boji proti únikům vody. Podívejte se na naše video o souvislosti mezi vodou nefakturovanou a inteligentním měřením nebo klikněte a přečtěte si další informace.

Jak fungují ultrazvukové měřiče?

Inteligentní vodoměry Kamstrup jsou založené na nejnovější ultrazvukové technologii, která zajišťuje vysokou přesnost a spolehlivost po celou dobu životnosti. Měřič neobsahuje žádné pohyblivé části, a proto umožňuje naprosto flexibilní montáž a nabízí mimořádně nízké počáteční průtoky a zajištěnou hygienu. Po více než 30 let vyrábí společnost Kamstrup ultrazvukové měřiče s neochabující přesností, ať jsou instalovány na chladném Islandu nebo horkém Středním východě. Ačkoli jsou výhody přesvědčivé, možná by vás zajímalo, jak měření průtoku vody pomocí ultrazvuku doopravdy funguje. Připojte se k nám na výpravě do nitra měřiče a zjistěte to.

Reference zákazníků

Inteligentní měření spotřeby vody pro nás představuje inteligentní prostředek pro zlepšení vztahů se zákazníky a optimalizaci operací. Zahrnuje řízení kvality, ochranu příjmů, správu majetku a zamezení plýtvání vodou. Znamená to činit správná rozhodnutí a volit správné investice.

Zavítejte do světa svého zákazníka a nechte se inspirovat kolegy, kteří testovali naše řešení a těží z jejich přínosů.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6