flowIQ® 3200

Ultrazvukový vodoměr pro oblastní měření a komerční prostory s mimořádnou přesností

Bojujte se ztrátami vody a maximalizujte příjmy pomocí technologie

Vodoměr flowIQ® 3200 umožňuje vytvořit v síti oblasti pro oblastní měření. Jedná se o účinný způsob, jak monitorovat ztráty vody a získat lepší přehled o distribuční síti. Pro snadný výpočet vyrovnanosti dodávek vody a vizualizaci ztrát vody v oblasti použijte měřiče v kombinaci s monitorovacím nástrojem District Analyser.

Když dojde na přesnou fakturaci, počítá se každá kapka, a proto vodoměr flowIQ® 3200 měří spotřebu v komerčních instalacích s mimořádnou přesností po celou dobu své životnosti. Tím se zajistí spravedlivá fakturace zákazníkům a generují se příjmy, které lze zpětně investovat do sítě.

Základem je kvalita a inovace
Naše vodoměry, postavené na více než 25 letech zkušeností, jsou založeny na prověřené technologii a poskytují dodavatelům vody data, která potřebují ke snížení objemu nefakturované vody a pro spravedlivou fakturaci zákazníkům a efektivní provoz. Naše automatizovaná výroba zahrnuje důkladné testování v naší akreditované laboratoři a zajišťuje konzistentně vysoce kvalitní, hygienické a přesně zkalibrované měřiče s velmi nízkou poruchovostí.

Kompletní řešení inteligentního měření spotřeby vody a detekce úniků

Dálkově odečítané měřiče, častý sběr dat a cílená analýza přináší dánskému dodavateli vody, společnosti Tønder, významné úspory.

  • Úspora 13 400 EUR/rok díky detekci úniků
  • Doba lokalizace úniku se zkrátila z 10 dnů na 1

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6