Energeticky efektivní dodávky tepla

Dálkové vytápění v nové energetické realitě

Inteligentní měření poskytuje základnu pro vysokou efektivitu dodávek energií přidáním transparentnosti a doplněním znalostí založených na datech do dálkového vytápění

Nová energetická realita vyžaduje integrovaný a inteligentní systém dodávek energií, přičemž dálkové vytápění tvoří jeho přirozený základní kámen. Ale zvýšení energetické efektivity a usnadnění přechodu k obnovitelným zdrojům energie a využití odpadního tepla vyžaduje úroveň transparentnosti systému dálkového vytápění, jaké lze dosáhnout pouze pomocí četných a přesných údajů z měřičů.

Inteligentní měření je proto rozhodujícím prostředkem pro splnění požadavků integrovaného systému dodávek energií a právě tak důležité jako platforma pro využití nabízených příležitostí. V tomto dokumentu white paper nastíníme tuto novou energetickou realitu a roli, jakou v ní hraje dálkové vytápění. Podíváme se zblízka na to, co charakterizuje inteligentní energetický systém, a prozkoumáme důležitost efektivity a transparentnosti po celé cestě dodávky energie až ke koncovému uživateli.

Nakonec se zběžně zmíníme o tom, co bude ovlivňovat a pohánět kupředu dálkové vytápění v budoucnu. Stáhněte si náš dokument white paper v příslušném jazyce a dozvíte se další informace.

Přesunutí ohniska zájmu a zvednutí laťky

Dálkové vytápění je ústředním bodem skutečně integrovaného systému dodávky energií, ve kterém se poptávka přizpůsobuje fluktuacím ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů a odpadního tepla – ale v budoucnu bude zapotřebí dosáhnout ještě většího stupně flexibility než dnes.

To znamená využít stávající zdroje energie co nejefektivnějším a nejudržitelnějším způsobem a současně vytvářet ideální podmínky pro integraci obnovitelných zdrojů energie.

Stáhněte si náš dokument white paper, kde najdete další informace o tom, že vyšší efektivita dodávek energií jde ruku v ruce s nižšími teplotami a flexibilnější distribucí.

Transparentnost otevírá nové možnosti

Základním předpokladem pro vysoce efektivní dodávky energií a samotný základ přenosu energie je transparentnost.

Aby splnili cíle efektivity a realizovali výrobu blíže k limitní hodnotě, dodavatelé potřebují neustále přesně vědět, co se odehrává v síti – zvláště v kritických místech. Takový stupeň transparentnosti umožňuje pouze častý odečet poskytovaný inteligentními měřiči. Inteligentní měřiče energie poskytují dodavatelům podrobný přehled o aktuálním stavu distribuční sítě a umožňují jim provádět optimalizaci v reálném čase.

Díky častému odečtu měřičů s možností odečítání každou hodinu nebo dokonce každých pět minut mohou dodavatelé monitorovat a spravovat síť novým a jednodušším způsobem. To umožňuje optimalizovat provoz a zmenšit objem odpadů. Kromě toho umožňuje dodavatelům častý odečet inteligentních měřičů identifikovat koncové uživatele a pomáhat těm, kteří potřebují poradit se zefektivněním spotřeby energie.

Informovanost také vytváří koncové uživatele s efektivnějším chováním z hlediska spotřeby energie, což přináší výhody jak jim samotným, tak provozu dodavatele.

Posouváme technologii kupředu – společně

Řešení Kamstrup pro měření spotřeby energie představuje příští generaci inteligentního měření spotřeby. Prostřednictvím kombinace nejmodernější technologie, dálkového odečtu a špičkového monitorování úniků nabízí naše řešení měření tepla a chladu dodavatelům nejvyšší úrovně kontroly, efektivity a flexibility na trhu.

Stáhněte si náš dokument white paper v příslušném jazyce a dozvíte se další informace o tom, jak se orientovat v nových podmínkách digitálních dodávek tepla.

Rádi se s vámi spojíme.

Vyplňte následující formulář, abychom mohli zahájit konverzaci.
Požadavek *
* Please select a subject
Oblast zájmu *
* Please select one or more areas
* Please choose one
* Comments are required * Řekněte nám, proč nás kontaktujete
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Řekněte nám, proč nás kontaktujete
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required
* City is required * City is invalid
* Postal code is required * Postal code is invalid
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Používáme cookies jak pro zajištění správného fungování našich webových stránek, tak pro shromažďování statistik o uživatelích, abychom vylepšili naše webové stránky. Pokračováním v procházení webu nebo zavřením tohoto banneru souhlasíte s používáním souborů cookies. Číst více.