Radio Mesh Network

Škálovatelná síť inteligentních měřičů typu mesh vhodná pro více dodavatelů

Vysoká výkonnost a nízké náklady

Inteligentní měření tepla, chladu a spotřeby vody
Bezdrátová síť typu Mesh od společnosti Kamstrup je vysokofrekvenční síť typu mesh pro inteligentní měření, která pomáhá při digitalizaci dodavatelů energií. Poskytování informací z měřičů spotřeby v reálném čase umožňuje analýzu sítě a detekci úniků.

S pomocí bezdrátové sítě typu mesh fungují měřiče spotřeby jako monitory sítě, které poskytují dodavateli informace o výkonnosti sítě a energetické účinnosti.

Síť pro více dodavatelů
Bezdrátový systém typu mesh pro inteligentní měření je infrastruktura vybudovaná za účelem dálkového sběru dat z měřičů pro více dodavatelů včetně měřičů tepla, chladu, vodoměrů, plynoměrů a elektroměrů. Pomocí obousměrné komunikace komunikuje síť s různými typy a značkami měřičů.

Škálovatelné řešení
Bezdrátová síť typu Mesh od společnosti Kamstrup je určena pro dodavatele energií a správu nemovitostí. Vzhledem k jednoduchosti a stabilitě sítě budete moci síť bez odstávky rozšiřovat. Jedná se o vysoce škálovatelné řešení, jehož provoz vyžaduje minimum obslužného personálu.

Mimořádná stabilita

Automatické přesměrování datové komunikace zajišťuje vysoký výkon. Měřiče tepla od společnosti Kamstrup jsou vybaveny rádiovými moduly, které umožňují okamžité připojení k síti a dálkový odečet. Každý měřič funguje v síti jako uzel, který přijímá a odesílá data a pracuje nezávisle na ostatních. Když měřič odeberete, síť automaticky přesměruje datovou komunikaci, a když měřič přidáte, automaticky se začne podílet na zasílání informací. Tím je zajištěna celková spolehlivost sítě poskytující robustní sběr dat.

Síť typu mesh s inteligentními měřiči poskytuje trvale vysokou výkonnost bez ohledu na jakákoli přerušení komunikačních tras, způsobených například přidáním, odebráním nebo změnou umístění měřiče. Spolu s odolností vůči rušení a výpadkům sítě vykazuje bezdrátová síť Kamstrup typu mesh mimořádnou stabilitu a výkon, které pomáhají snížit náklady na správu.

Reference našich zákazníků

Kamstrup dodává ultrazvukové měřiče pro měření spotřeby energie. Inteligentní měření spotřeby energie umožňuje užitečné funkce, jako je dálkový odečet měřičů tepla, dohled nad měřiči a integrace se systémy měření spotřeby vody a elektřiny.

Zavítejte do světa svého zákazníka a nechte se inspirovat kolegy, kteří testovali naše řešení a těží z jejich přínosů.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6