Vyřazený produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Přejít na dokumentaci Interaktivní uživatelská instalační příručka

Související produkty ({{ totalProducts }})

Jeden měřič. Mnoho aplikací.

Zvolte svůj obor a podívejte se, jak mohou inovativní řešení od společnosti Kamstrup pomoci vašemu byznysu.

Dodavatelé

Plně flexibilní řešení měření tepla

Představte si, že měřič tepla můžete snadno a vzdáleně konfigurovat pomocí nastavení přizpůsobených specifickým potřebám – aniž by došlo k narušení právních předpisů, odečtu měřičů nebo řízení sítě.

A představte si, že je možné číst protokol měřiče a prozkoumat abnormální způsoby spotřeby, aniž byste museli zbytečně rušit zákazníka.

Pomocí komunikace přes linkIQ® nebo bezdrátový M-Bus v měřiči MULTICAL® 403 a systému dálkového odečtu měřičů READy je nyní možné provádět konfiguraci měřičů na dálku a číst protokol bez přímého přístupu k instalaci. Objevte možnosti flexibilní, dálkové konfigurace měřičů tepla.

Nyní vám stačí mít skladem jen jeden typ měřiče tepla. U měřiče Kamstrup MULTICAL® 403 lze pomocí čelního panelu měřiče přímo na místě instalace nakonfigurovat vše od pozice na vstupu/výstupu a jednotek energie až po cílová data a řadu dalších parametrů.

Díky tomu můžete snížit skladové zásoby a ušetřit prostředky, které jste dříve vynakládali na plánování.

Univerzální možnosti komunikace
MULTICAL® 403 lze osadit několika vyspělými komunikačními moduly. Kamstrup nabízí moduly s protokoly Modbus, BACnet, M-Bus, bezdrátový M-Bus a analogové výstupy. Zkombinováním velmi krátké doby integrace měřiče a optimalizované spotřeby energie modulů získáte přístup k aktuálním a velmi často odečítaným datům měřiče. Při použití sběrnice M-Bus dosahuje měřič životnosti baterie až 16 let při odečtu měřičů prostřednictvím modulu každých 10 sekund.

Upgrade je možné provádět prostřednictvím samostatných aktualizací softwaru pro měřič a modul s tím, jak se objevují nové možnosti a požadavky, aniž by došlo k narušení právních předpisů.

Správa nemovitostí

Optimalizace spotřeby a rychlá reakce na změny

Správci nemovitostí potřebují přesné a flexibilní měření, aby dokázali ušetřit čas, snižovat náklady na energie a rychle se přizpůsobit změnám a nastávajícím problémům.

MULTICAL® 403 je flexibilní měřič spotřeby energie typu plug and play, který se dokonale hodí pro obytné budovy. Pomocí komunikačního modulu linkIQ® nebo bezdrátový M-Bus v kombinaci se systémem dálkového odečtu měřičů READy je tento měřič schopen provádět konfiguraci na dálku a číst protokol bez přímého přístupu k instalaci. Kdykoli se tedy změní okolnosti, je možné jednoduše a snadno upravit nastavení měřiče, což je pro správce nemovitostí ideální.

Další informace

Řízení spotřeby v průmyslu

Univerzální přehledy spotřeby pro lepší podnikání

Protože řada podniků platí účty za energie a vodu na základě odhadu spotřeby, riskují, že budou platit přemrštěné ceny za energie a vodu, které nespotřebují. Ti potřebují funkční přehledy o spotřebě, aby mohly optimalizovat náklady a vytvářet postupy, které budou více v souladu s udržitelným rozvojem.

MULTICAL® 403 je flexibilní měřič spotřeby energie typu plug and play, který je vybaven univerzální funkcí dálkového odečtu pomocí komunikačního modulu linkIQ® nebo bezdrátový M-Bus. Je vhodný pro průmyslové použití díky své flexibilitě a celé řadě komunikačních modulů, například M-Bus, bezdrátový M-Bus, Modbus, BACnet a analogovým výstupům. Poskytuje časté a přesné odečty měřičů, které pomáhají firmám snadno porozumět spotřebě energie a tuto spotřebu optimalizovat.

Další informace

Konzultační poradenství

Řešení měřiče pro každou potřebu

Je nám jasné, že každý stavební projekt vyžaduje jedinečné a spolehlivé řešení. Flexibilita, přesnost a dlouhá provozní životnost jsou zásadní vlastnosti měřicích produktů z hlediska zákazníků.

MULTICAL® 403 je flexibilní měřič spotřeby energie typu plug and play, který je navržen pro maximální flexibilitu. Pomocí komunikačního modulu linkIQ® nebo bezdrátový M-Bus a univerzální funkce dálkového odečtu pomůže uživatelům přizpůsobit konfigurace měřičů libovolné situaci. A co víc, kombinace rychlé integrace a optimální spotřeby energie zajišťuje životnost baterie až 16 let. Měřič i moduly je možné aktualizovat prostřednictvím samostatných aktualizací softwaru bez narušení právních předpisů.

Další informace

Snadný způsob dálkového odečtu měřičů tepla

Oblíbený systém dálkového odečtu READy se dokonale hodí pro měřiče tepla MULTICAL® 403, které nabízí plnou podporu dálkového odečtu. Získáte tak rychlý přístup k údajům o spotřebě a možnost využít naměřená data k analýze a optimalizaci distribuční sítě. 

S pomocí sítě READy jsou data z měřičů automaticky přenášena přímo k dodavateli na denní nebo hodinové bázi. Data je pak možné snadno analyzovat pomocí jednoduchého a intuitivního počítačového programu, READy Manager.

Odečtená data lze použít nejen k přesné fakturaci, ale také vám poskytnou více informací o spotřebě a možnost analýzy modelů a dalších parametrů. Program READy Manager také poskytuje přístup k nástrojům, které transformují tyto informace do konkrétních zlepšení a optimalizace spotřeby.

Automatický odečet měřičů tepla

Münster, Německo

Pracovníci dodavatele v terénu odečítají všechny měřiče přímo pomocí malých USB čteček měřičů a netbooků. Přechod od ručního k automatickému odečtu přinesl významné výhody. Díky bezdrátovému odečtu měřičů je nyní jinak velmi nezáživná práce hotová během několika dnů – a s mnohem větší přesností než dříve.

Od předpokladů k vědomostem

Dodavatel tepla Ry, Dánsko

V souvislosti s rychlým rozvojem města – které nyní zahrnuje několik nových sídlišť – potřeboval dodavatel tepla Ry podrobné informace o tlaku v distribuční síti. S pomocí snímačů tlaku Kamstrup nyní dodavatel získává přesná data, která použije k dimenzaci a renovaci potrubí.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6