Třífázový měřič OMNIPOWER®

Inteligentní třífázový elektroměr pro měření spotřeby až do 100 A pro obytné a průmyslové prostředí.

Třífázový elektroměr OMNIPOWER® je optimalizován pro inteligentní systémy měření a nabízí různé funkce pro maximální využití prostředků dodavatele energie. Měření kvality napětí, zaznamenávání událostí a generování profilu zatížení v reálném čase pro všechny čtyři kvadranty jsou standardní funkce, přičemž měřič dále podporuje celou řadu typů komunikace. 
Třífázový měřič OMNIPOWER® je připraven pro aplikace chytré domácnosti prostřednictvím rozhraní HAN.

Třífázový měřič se dodává v celé řadě tvarů a variant. Ať potřebujete měřič s jističem nebo bez něho, variantu na DIN liště, nebo měřič s přednastaveným šifrováním či bez něj, je součástí produktové řady OMNIPOWER®.

Mohou roboty pozvednout zisk podniku?

V našem plně automatizovaném výrobním závodě posouvají roboty daleko více než jen samotné komponenty a měřiče. Mají přímý dopad na náš hospodářský výsledek.

Dálkový odečet elektroměrů

Kamstrup OMNIA® je kompletní systém inteligentního měření, který podporuje všechny úkoly zahrnuté v dálkovém odečtu inteligentních elektroměrů a správě dat měřičů a komunikační sítě. Je flexibilní, modulární a škálovatelný od pilotních instalací po početná nasazení.

Získejte více informací z naměřených dat

Proměňte data inteligentních měřičů v motor návratnosti investic a vylepšete svou distribuční soustavu, operace a plánování. Kamstrup Power Intelligence poskytuje užitečné přehledy založené na pokročilé analýze a intuitivní vizualizaci a pomáhá dodavatelům zvládat úkoly spojené se stále se zvyšující elektrifikací světa.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6

Také by vás mohlo zajímat...