OMNIGRID

Digitální rozvodna

Další krok v evoluci inteligentní sítě

OMNIGRID poskytuje podrobný pohled na síť nízkého napětí monitorováním sekundárních rozvoden a tudíž rozšiřuje síť senzorů dodavatele tak, aby obsáhla všechny části sítě nízkého napětí.

Tím se zlepšují možnosti monitorování a dodavatelé mohou pracovat efektivněji, inteligentně realizovat investice a snížit náklady na údržbu. K tomu přidejte zvýšenou úroveň detekce poruch díky podrobnějším údajům o síti. Jak prostřednictvím tlačítkových alarmů, tak včasné indikace změn charakteristik zatížení pomocí rozsáhlých možností výkazů, pomáhá digitální rozvodna OMNIGRID dodavatelům při přesné detekci poruch. 

Prostřednictvím modulu v měřiči OMNIPOWER® CT rozvodna OMNIGRID shromažďuje, zaznamenává a analyzuje data z různých zdrojů a dává je k dispozici k další analýze a tvorbě výkazů. Je možné přidat celou řadu senzorů a získat z rozvodny i další informace (například upozornění na teplotu či dveřní alarm). Také je možné připojit multimetr (wattmetr) a měřit určité parametry kvality výkonu. Dodavatelé tak získávají informace o kolísání výroby, spotřeby a napětí a mohou spotřebitele aktivně informovat o výkyvech. Zaznamenaná data také slouží jako potvrzení, že dodávka elektrické energie odpovídá normě. 

Jelikož dokáže využít stávající infrastrukturu OMNIA®, otevřené rozhraní a systém MDM pro komunikaci, modely dat a zabezpečení, představuje OMNIGRID levné řešení digitalizace pro monitorování rozvoden. Dálkové aktualizace firmwaru zajišťují, že OMNIGRID je stále aktuální.

Sbohem odhadům, vítejte predikce založené na reálných datech

Získejte z OMNIGRID další informace pomocí analýzy

Zkombinujte OMNIGRID s naším analytickým nástrojem Power Intelligence, což vám umožní založit plánování kapacity na předpovědích založených na datech a změnit způsob preventivní údržby. Prostřednictvím inteligentní analýzy dat z digitálních rozvoden OMNIGRID, z domácností a intuitivní vizualizace zjistíte, zda rozvodna není přetížená nebo naopak nevyužívá svou plnou kapacitu. Mezi další výhody patří přesnější dimenzování nových oblastí sítě a schopnost provádět informovaná rozhodnutí ohledně změn či modernizace stávajících transformátorů a kabelů.

Součást platformy inteligentní sítě OMNIA®

OMNIGRID je součástí platformy inteligentní sítě OMNIA®. Dodavatelům to přináší celou řadu výhod:

Data z měřičů v domácnostech a z rozvoden se zobrazují na jenom místě 

Zabezpečení koncových dat podle nejvyšších standardů

Snížení investic do komunikační infrastruktury – OMNIGRID dokáže využít stávající RF síť typu mesh nebo alternativně point-to-point GPRS

Garantovaný systém podpory pro nové funkce díky synchronizaci rozvoje napříč celým systémem

Data z měřičů v domácnostech a z rozvoden nesou stejný časový údaj a dají se korelovat pro účely pokročilé analýzy

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6