Vyřazený produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Přejít na dokumentaci

Související produkty ({{ totalProducts }})

Jeden měřič. Mnoho aplikací.

Zvolte svůj obor a podívejte se, jak mohou inovativní řešení od společnosti Kamstrup pomoci vašemu byznysu.

Dodavatelé

Inteligentní řešení měření

Třífázový elektroměr OMNIPOWER® je optimalizován pro inteligentní systémy měření a nabízí různé funkce pro maximální využití prostředků dodavatele energie. Měření kvality napětí a zaznamenávání událostí pro všechny čtyři kvadranty jsou standardní funkce. Kromě toho měřič podporuje celou řadu typů komunikace.

Třífázový měřič OMNIPOWER® je připraven pro aplikace chytré domácnosti prostřednictvím rozhraní HAN.

Třífázový měřič se dodává v několika variantách. Ať potřebujete měřič s jističem nebo bez něho, variantu na DIN liště, nebo měřič s vysokou či nízkou úrovní zabezpečení. Přednastavené šifrování zní možná zvláštně, ale produktová řada OMNIPOWER® ho také nabízí.

Správa nemovitostí

Pro správce nemovitostí je klíčové přesné měření spotřeby elektřiny, aby dokázali snižovat náklady a optimalizovat spotřebu. Ale také potřebují zvýšenou úroveň spolehlivosti, flexibility a inteligentních funkcí, aby si zajistili návratnost investice a mohli informovat koncové uživatele.

Třífázový elektroměr OMNIPOWER® je ideální pro měření spotřeby elektřiny do 100 A. Nemá žádné pohyblivé součásti a tudíž zajišťuje naprostou přesnost po celou dobu životnosti až 20 let – a to bez ohledu na směr montáže.

Nabízí měření kvality napětí, zaznamenávání událostí a generování profilu zatížení. Kromě toho měřič podporuje celou řadu komunikačních modulů a jeho modulární konstrukce přináší bezkonkurenční flexibilitu. Typ komunikace můžete přidat nebo změnit bez odpojení měřiče nebo přerušení dodávky elektrického proudu. Navíc je připravený pro chytré domácnosti, neboť zobrazuje na displeji měřiče textové zprávy a bezdrátově přenáší v reálném čase údaje o spotřebě, textové zprávy, varování a informace o cenách na centrální displej v domácnosti.

Další informace

Řízení spotřeby v průmyslu

Měření spotřeby el. energie v průmyslových aplikacích pro budoucnost

Podniky potřebují funkční přehledy spotřeby vody a energie, aby mohly optimalizovat náklady a vytvářet postupy, které budou více v souladu s udržitelným rozvojem.

Další informace

Konzultační poradenství

Více než pouhý elektroměr

Inženýrské projekty vyžadují měření spotřeby el. energie, které neslouží jen ke sběru dat pro účely fakturace spotřeby. Potřebují řešení poskytující dlouhodobou flexibilitu a spolehlivost.

Třífázový elektroměr OMNIPOWER® je vysoce univerzální řešení pro měření spotřeby elektrické energie do 100 A. Lze ho použít s celou řadou komunikačních modulů jako je rádiový, NB-IoT, GSM, GPRS, 3G a M-Bus. Modulární konstrukce měřiče umožňuje dodavatelům přidat nebo změnit komunikační modul v měřiči bez jeho odpojení a tudíž bez přerušení dodávky elektrické energie spotřebiteli.

Navíc je třífázový elektroměr OMNIPOWER® připravený pro aplikace chytré domácnosti prostřednictvím rozhraní HAN, neboť zobrazuje na displeji měřiče textové zprávy a bezdrátově přenáší v reálném čase údaje o spotřebě, textové zprávy, varování a informace o cenách na centrální displej v domácnosti.

Další informace

Mohou roboty pozvednout zisk podniku?

V našem plně automatizovaném výrobním závodě posouvají roboty daleko více než jen samotné komponenty a měřiče. Mají přímý dopad na náš hospodářský výsledek.

Dálkový odečet elektroměrů

Kamstrup OMNIA® je kompletní systém inteligentního měření, který podporuje všechny úkoly zahrnuté v dálkovém odečtu inteligentních elektroměrů a správě dat měřičů a komunikační sítě. Je flexibilní, modulární a škálovatelný od pilotních instalací po početná nasazení.

Získejte více informací z naměřených dat

Proměňte data inteligentních měřičů v motor návratnosti investic a vylepšete svou distribuční soustavu, operace a plánování. Kamstrup Power Intelligence poskytuje užitečné přehledy založené na pokročilé analýze a intuitivní vizualizaci a pomáhá dodavatelům zvládat úkoly spojené se stále se zvyšující elektrifikací světa.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6