Vyřazený produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Přejít na dokumentaci

Související produkty ({{ totalProducts }})

Řešení předplacené elektřiny STS slouží k zajištění příjmů dodavatele. Sleduje kreditní zůstatek spotřebitele a zajistí, že spotřeba energie není možná bez předem zaplacené částky.

Řešení, založené na globálně uznávaném standardu STS, zabezpečeně zajišťuje proces přidávání kreditu k zůstatku a zajišťuje řádné ověření, ať jsou tokeny STS přidávány na místě spotřebitelem prostřednictvím klávesnice, nebo vzdáleně dodavatelem.

Díky schopnosti zpracovávat řadu struktur tarifů může řešení předplacené elektřiny STS sloužit jako prostředek ke zvýšení povědomí o spotřebě energie a dosažení úspor a přispívá k dosažení rovnoměrnější zátěže.

Předplatné pro všechny potřeby
Řešení předplacené elektřiny STS je dostupné jako offline řešení (Basic) nebo řešení integrované do backendu (Extended) s plnou podporou AMR a vzdáleného přístupu, které doplňují offline funkce. Oba typy jsou založené na prověřené technologii elektroměru OMNIPOWER®, který nabízí vysokou přesnost, malou vlastní spotřebu energie a vysoce stabilní jistič UC-3, což jsou klíčové vlastnosti pro využití výhod řešení předplacené elektřiny.

Jednofázové i třífázové elektroměry OMNIPOWER® jsou kompatibilní s STS. Čísla certifikace jsou STS-472 (jednofázový elektroměr OMNIPOWER®) a STS-505 (třífázový elektroměr OMNIPOWER®).

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6