Mnohem víc než pouhé měření spotřeby

READy Manager

Optimální využití naměřených dat pomocí softwaru READy Manager

Když používáte systém READy, slouží k práci s měřiči a zpracování naměřených dat počítačový program READy Manager – ať odečítáte měřiče pomocí mobilního odečtu nebo prostřednictvím sítě.

Měření a fakturace spotřeby je klíčovým úkolem každého dodavatele vody. Ale inteligentní měření spotřeby vody není jen otázkou zvýšení přesnosti a správné fakturace. Souvisí také s rozvojem a zlepšováním vztahů se spotřebiteli. Dotýká se optimalizace provozu, kontroly kvality, ochrany příjmů, správy majetku a mnoha dalších aspektů.

Souvisí se schopností činit správné volby a investice – nejen na základě odhadů a teoretických modelů.
Naměřená data mohou být použita k celé řadě jiných účelů než pouze k přesné fakturaci. Rozšířením informací o distribuční síti a zlepšením využití dat získáte trvale přístup k aktuálním informacím o spotřebě, chlazení, tlaku a plýtvání vodou – a také nástroje, které transformují tyto informace do konkrétních zlepšení, optimalizace spotřeby, snížení plýtvání vodou a menšímu počtu havárií.

Jinými slovy - k inteligentnímu odstraňování potíží a optimalizaci sítě.

Pomocí řešení pro inteligentní měření od společnosti Kamstrup získáte snadný přístup ke všem svým datům včetně řady nástrojů, které vám pomohou při aktivním plánování a každodenní práci. Kromě toho získáte přesné údaje, které vám umožní správně fakturovat spotřebu spotřebitelům.

Začínáme

READy Manager má jednoduché uživatelské rozhraní s úvodní obrazovkou a navigací pomocí ikon, takže program je intuitivní a jednoduše se používá.

READy Manager podporuje mnoho různých formátů dat a nabízí flexibilní import a export dat. Stávající databáze zákazníků se do systému snadno integruje. Údaje o spotřebě je možné podle potřeby exportovat do fakturačního systému nebo do e-mailu, buď ručně, nebo prostřednictvím automatizovaných příkazů.

Chcete si stáhnout READy Manager?

Můžete si stáhnout odečtový systém měřičů READy Manager prostřednictvím „Můj Kamstrup“. Pro přístup ke stažení si níže vytvořte svůj uživatelský účet.

Inteligentní odstraňování potíží a optimalizace distribuční sítě

Inteligentní měření je mnohem více než pouhé měření spotřeby. Optimální využití dat závisí na jejich prezentaci a použití. Software READy Manager proto nabízí celou řadu nástrojů přizpůsobených pro moderní dodavatele, které vám pomohou získat přehled a plně využít naměřená data.

Zaměřte se na odstraňování potíží a optimalizaci
Abyste získali přehled o spotřebě a dalších parametrech v různých částech distribuční sítě, můžete měřiče v softwaru READy Manager seskupit. Můžete vytvořit skupiny na základě geografického umístění nebo vytvořit skupiny zákazníků, u kterých chcete spotřebu podrobně sledovat.
V některých případech může být výhodné mít přístup k častěji měřeným datům s velmi krátkým intervalem odečtu, abyste získali potřebné informace.

V softwaru READy Manager můžete povýšit až 50 strategicky důležitých měřičů na prioritní měřiče, které budou odečítány v 5-ti minutových intervalech. Prioritními měřiči mohou být buď měřiče v domácnostech, průtokoměry a měřiče pro větší oblasti nebo manometry. Prioritní měřiče můžete kdykoli změnit, jestliže se změní vaše potřeby z hlediska analýzy.
Získejte širší pohled
Kromě toho dokáže správce READy Manager vizualizovat data naměřená jednotlivými měřiči v podobě pruhového grafu a zobrazit souvislosti spotřeby s alarmy nebo informačními kódy. To vám usnadní porovnání spotřeby z různých měřičů a identifikaci úniků, vadných chladičů nebo jiných odchylek v distribuční síti nebo u koncových uživatelů.   

Když jsou známé události vedoucí k prasknutí potrubí nebo únikům, dá se snadněji identifikovat čas a místo. Problém je tak možné odstranit rychleji a minimalizují se ztráty vody.

Vzdálený odečet pomocí READy

Abyste získali úplný přístup k řadě možností analýzy a optimalizace, které nabízí software READy Manager, musí být měřiče odečítány pomocí sítě READy. 

Při odečtu pomocí sítě READy jsou všechny měřiče automaticky odečítány v denním nebo hodinovém režimu pomocí jedné nebo několika trvalých jednotek pro sběr dat. 
Jednotka pro sběr dat je tvořena jednou nebo dvěma anténami, které zachycují signál z měřičů, a uzlem, který odesílá data do softwaru READy Manager. 

„Najednou můžeme začít využívat naměřená data nejen k fakturaci. Nyní můžeme analyzovat, odstraňovat potíže a hledat příležitosti ke zlepšení, což jsme předtím nemohli.“ Marc Roar Hintze, CEO, Assens District Heating.

Hlídejte ztráty vody

Software READy Manager zahrnuje účinnou analýzu ztrát vody, která vás nepřetržitě informuje o plýtvání vodou v celé síti nebo ve vybraných oblastech. Místo výpočtu plýtvání vodou jednou za rok nyní získáte trvalý přehled a můžete reagovat hned, jakmile začne tendence v dané oblasti růst. 

Prasklé potrubí a úniky odhalíte mnohem dříve a tím snížíte plýtvání vodou. Pomocí srovnání plýtvání vodou v různých sekcích lze software READy Manager použít také k aktivnímu vyhledávání úniků a k vytvoření základny pro stanovení priorit a dimenzování při obnově distribuční sítě. Proto můžete aktivně zasahovat tam, kde je to nejvíce zapotřebí, a kde dojde k největšímu přínosu z hlediska dodavatele i spotřebitelů.

Měření a optimalizace tlaku vytváří značné výhody

Obecný tlak a počet tlakových rázů v distribuční síti mají vliv jak na spotřebu energie potřebné k čerpání vody, a také na počet úniků a prasklých potrubí. Existuje zřetelná spojitost mezi maximálním tlakem a počtem prasknutí potrubí. Navzdory tomu jsou informace o tlaku často omezeny na informace o výtlačném tlaku v kombinaci se sporadickým měřením.

Pomocí sítě READy a řady vodoměrů Kamstrup PressureSensor můžete shromažďovat informace o tlaku v distribuční síti a získat cenné znalosti ohledně potenciální optimalizace tlaku.

Často bude možné – buď v určitých obdobích nebo trvale – snižovat běžný tlak v síti a vytvořit hmatatelné výhody v podobě nižších nákladů na provoz a energie, a také znatelného poklesu plýtvání vodou. Minimalizováním tlaku a omezením počtu tlakových rázů v síti se sníží obecné zatížení distribuční sítě a prodlouží se životnost komponent. 

Kontaktujte nás

Pošlete nám Váš požadavek a jakmile to bude možné, budeme Vás kontaktovat.
Předmět *
* Please select a subject
Oblast zájmu *
* Please select one or more areas
* Řekněte nám, proč nás kontaktujete
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Řekněte nám, proč nás kontaktujete
* Postal code is required * Postal code is invalid
* City is required * City is invalid
* Country is required
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Používáme cookies jak pro zajištění správného fungování našich webových stránek, tak pro shromažďování statistik o uživatelích, abychom vylepšili naše webové stránky. Pokračováním v procházení webu nebo zavřením tohoto banneru souhlasíte s používáním souborů cookies. Číst více.