Voda
Advanced Metering Infrastructure (AMI)
Nefakturovaná voda
Udržitelnost

Vytváření udržitelných dodávek vody pomocí inteligentního měření

Snížení nefakturované vody, Udržitelný rozvoj, Ochrana vody

Shirpur Warwade je prvním městem v Indii, které zavádí inteligentní vodoměry a automatizovaný systém odečtu měřičů pro 100 % přípojek. V současnosti, kdy jsou přijímána data z 13 500 inteligentních měřičů, se denní dodávky vody snížily o 33 % a doba věnovaná celému procesu fakturace se oproti dřívějšku zkrátila na jednu třetinu. Konečně si obyvatelé Shirpuru nově uvědomují hodnotu vody, kterou spotřebují.

Ačkoli má pouze 80 000 obyvatel, město Shirpur-Warwade, ležící v okresu Dhule, na severu státu Maháráštra, je progresivní město známé v oblasti vzdělání a inovací. V roce 2013 zahájil magistrát Shirpur-Warwade, který má na starosti dodávky vody v oblasti trpící suchem, přelomový projekt zavedení nepřetržitých dodávek vody.

Až do té doby měli obyvatelé města Shirpur k dispozici jen přerušované dodávky vody, což vedlo u většiny spotřebitelů k nevhodnému využívání vody. Během doby zásobování si plnili kýble a nádrže a používali vodu lehkomyslně. Kromě toho neměl magistrát žádný vhodný mechanismus sledování dodané a spotřebované vody. Místo toho byla spotřebitelům účtována jednotná sazba na roční bázi. Nedostatek sledovatelnosti spotřeby také znamenal vysoký počet neoprávněných přípojek a následné krádeže vody.

Proces ručního odečtu měřičů, fakturace a výběru poplatků byl mimořádně časově náročný a vyčerpával zdroje. Kromě toho byla kvůli přerušovanému zásobování potrubní síť náchylná k prasknutí potrubí a únikům, což se promítlo do množství oprav, protože informace nebyly k dispozici včas.

V rámci snahy zajistit každé domácnosti nepřetržitou dodávku čisté vody hledal magistrát inteligentní řešení měření spotřeby vody, které umožní účinně měřit a řídit spotřebu, a také zavést spravedlivou fakturaci zákazníkům. 

Zvolení správného řešení

Magistrát se primárně zaměřil na nalezení spolehlivých, kvalitních měřičů a spolehlivého řešení AMR (Automatic Meter Reading) s dlouhodobým zajištěním provozu a údržby. Společnost Kamstrup splnila všechny požadavky a v roce 2014 byla magistrátem vybrána jako poskytovatel řešení inteligentního měření pro město.

Inteligentní měřiče Kamstrup odstranily nedostatky tradičních měřičů, například problémy s měřením vzduchu, nízkým průtokem a potřebnou opětovnou kalibraci a opravu každých pár let. Vedle doživotní mimořádné přesnosti zahrnují výhody inteligentní upozornění na nehody jako je únik, prasklé potrubí a neoprávněná manipulace. A robustní řešení AMR výrazně redukuje ruční práci a rizika lidské chyby.

„Naše denní dodávky vody klesly ze 12 milionů litrů na 8 milionů, takže šetříme spoustu vody. Také vydávání vyúčtování za vodu nám dříve trvalo 2 měsíce, ale se systémem AMR trvá jen 4–5 dnů včetně odečtu, fakturace a rozeslání vyúčtování, takže také šetříme spoustu času.”

Shri Madhav Patil, hlavní inženýr města, SWMC

Závazek šetřit vodu!

Již od instalace inteligentních měřičů vykazují magistrát i občané snahu šetřit vodou. Dálkový odečet podporuje efektivitu operací a dříve nesmírně obtížná fakturace je nyní bezproblémový proces. Podívejte se na video a dozvíte se víc.

Náročný výchozí bod

Již od začátku instalace měřičů v roce 2014 společnost Kamstrup aktivně spolupracovala s magistrátem jako partner pro řízení výměny. Protože občané Shirpuru nebyli zpočátku nové strategii měření nakloněni, zahrnovalo to školení a zkoušky odečtů pro zaměstnance magistrátu, aby dokázali vyřizovat stížnosti, a přípravu ukázek pro zákazníky, aby byla zajištěna transparentnost a důvěra mezi magistrátem a jeho zákazníky. 

Ani skutečná instalace nebyla bezproblémová. Například úzké uličky a hustá zástavba znemožňovaly instalaci měřičů v tradiční horizontální poloze.

Avšak díky ultrazvukové technologii fungují měřiče Kamstrup stejně dobře v jakékoli orientaci a daly se tudíž instalovat vertikálně. 

Program provozu a údržby byl zahájen v lednu 2017 společně se sběrem dat z měřičů. Potom následovalo šestiměsíční období společného úsilí s magistrátem a dodavatelem, společností Balraj Tech, na získání správné datové základny. Zahrnovalo to fyzické ověření dat z měřičů a o zákaznících a vytvoření přímého přístupu do paměti a podřízeného přístupu pro přípravu hlavních dat pro účely účinného odečtu měřičů a vykazování.

Denní dodávky vody sníženy o 33 %

Město Shirpur spustilo oficiální cyklus fakturace za spotřebu vody v dubnu 2018 a již zaznamenalo skvělé výsledky z hlediska úspor vody i času.

S řešením měření od společnosti Kamstrup nyní zaznamenává měsíční odečty a vydává čtvrtletní faktury na základě objemové spotřeby, což je výhodné jak pro magistrát města, tak pro občany Shirpuru. „Dnes je mnohem snadnější sledovat spotřebu a výrazně se snížil počet reklamací zákazníků,“ říká Shri Ulhas Agarwal, tehdejší vedoucí odboru vodního hospodářství na magistrátu. Mimoto se zjednodušení každodenních úkolů a efektivita procesu zásobování promítly do zvýšené úrovně služeb oddělení servisu v terénu a podpořily výkonnost a morálku zaměstnanců.

Výkon řešení inteligentního měření

  • 100% přesný sběr dat z měřičů, hlášená poruchovost měřičů <0,15 %
  • Minimum lidských chyb vedlo ke zvýšení efektivity procesu 
  • Zvýšená úroveň služeb magistrátu pozvedla výkonnost a morálku zaměstnanců
  • Nabídka objasnění nesprávných představ koncových zákazníků o měření a fakturaci

Hlavní funkce a výhody plynoucí z projektu

Transparentnost a efektivita dodávek

Úsilí magistrátu věnované vybudování povědomí o ochraně vody a fakturaci založené na spotřebě se vyplatilo. Za poslední 2 roky se počet zákazníků s vysokou spotřebou prudce snížil a zákazníci s jinak nízkou spotřebou jsou nyní vidět na mapě díky transparentnímu a automatickému mechanismu odečtu měřičů. 

Magistrát rovněž realizoval a přebudoval řadu neoprávněných přípojek, takže doplnil sledovatelnost na každém kroku. Dříve se většina obyvatel Shirpuru obávala, že se po nainstalování měřičů jejich účet za vodu zvýší, ale když viděli odečty své skutečné spotřeby a obdrželi odpovídající faktury, jsou nyní odhodláni šetřit vodou. 

„Nyní víme, kolik vody denně spotřebujeme a využíváme ji opatrně. I při nedostatku vody a chudších dešťových srážkách máme jistotu, že zásobování vodou bude bez výkyvů, protože platíme podle spotřeby. Na to je tento měřič velmi užitečný,“ říká Harish 
Mahajan, obyvatel Shirpuru. 

„Efekt zvýšeného povědomí je velmi patrný a slibný pro budoucnost,“ říká Shri Amol Bagul, nejvyšší úředník magistrátu: „Obvykle zaznamenáváme velký nárůst spotřeby vody v květnu ve srovnání s dubnem kvůli letní sezóně, ale tentokrát, díky povědomí zákazníků a instalaci měřičů, 
jsme ve skutečnosti v květnu 2018 ušetřili 15 milionů litrů vody.“

Dále se může pochlubit 100% výběrem poplatků, který magistrát zaznamenal od zahájení provozu řešení inteligentního měření.

Údaje o projektu

Počet instalovaných inteligentních měřičů
13.500

Doplňkové služby
10 let zajištění provozu a údržby s prodlouženou zárukou

Smluvní dodavatel pro realizaci projektu
Padmavati Constructions

Smluvní dodavatel pro provoz a údržbu
Balraj Tech. Řešení

Řešení Kamstrup 
Ultrazvukový inteligentní vodoměr flowIQ® 2101, automatizované řešení odečtu měřičů s USB Meter Reader a softwarem.

Také by vás mohlo zajímat...