Voda
Akustická detekce úniků (ALD)
Detekce úniku
Provozní účinnost

Jak v Sarpsborgu odhalují pomocí dat více úniků

„Spolupráce se společností Kamstrup je bezvadná. Na základě doporučení společnosti Kamstrup jsme přesvědčeni, že máme šanci odhalit téměř čtyřikrát více úniků za rok.“

– Ronny Urholmen, manažer projektu v Sarpsborgu

22 z 55 úniků bylo nalezeno prostřednictvím softwaru Leak Detector

Šance odhalit téměř čtyřikrát více úniků za rok

Výzva:

Ve Sarpsborgu postrádali přehled a ručně identifikovali úniky

V Norsku 70 % měst a obcí neměří spotřebu vody. Historicky nebyl v Norsku nikdy nedostatek vody, a tudíž nebylo měření spotřeby vody a sledování úniků nikdy prioritou.

Přitom mají 33 % veškerých ztrát vody v Norsku na svědomí úniky. Ale časy se mění a na programu je přechod k zelené ekonomice, proto se nyní nově objevuje zaměření na odpovědnost a snížení plýtvání vodou prostřednictvím udržitelných řešení.

V krajském městě Sarpsborg se rozhodli, že u všech obyvatel ve městě budou do roku 2022 nainstalovány inteligentní vodoměry, aby se snížila spotřeba vody a bylo možné spravedlivější rozúčtování na základě spotřeby.

Dříve měl detekci úniků na starosti dvoučlenný tým, který prováděl ruční vyhledávání pomocí záznamníků zvuku – což bylo velmi časově náročné. Zprvu měli dobré výsledky a podařilo se jim během 8 let snížit ztráty vody odhadem z 50 % na 28 %.

Přestože měli dobré výsledky, bylo obtížné získat přesný přehled o skutečných ztrátách vody a ruční hledání úniků bylo čím dál tím méně efektivní.

Řešení:

Leak Detector vytváří pomocí dat lepší přehled

Když v Sarpsborgu rozhodovali o dodavateli měřičů, vybrali inteligentní vodoměry od společnosti Kamstrup kvůli jejich přesnosti měření a schopnosti lokalizovat možné úniky prostřednictvím akustické detekce úniků.

Využití inteligentních vodoměrů společně s přidruženým softwarem Leak Detector pomáhá městu Sarpsborg přesně vyhledávat možné úniky, dokonce i v plastových trubkách (PEL), kde úniky způsobují velmi malý hluk a jsou tudíž obtížně zjistitelné.

Další informace
Zavřít

„Měřiče Kamstrup jsou přesnější než měřiče jiných výrobců, se kterými máme zkušenosti. U těchto měřičů jsou chyby velmi malé ve srovnání s těmi, které jsme měli předtím,“ říká Ronny Urholmen, manažer projektu v Sarpsborgu.

Lepší přehled = Snazší a efektivnější práce

S pomocí softwaru Leak Detector a inteligentních vodoměrů Kamstrup získalo město Sarpsborg mnohem lepší přehled o síti díky dalším datům a bezdrátové komunikaci, která umožňuje dálkový odečet vodoměrů.

Od zahájení používání inteligentního měření a společnosti Kamstrup pomohl ve skutečnosti Sarpsborgu software Leak Detector k nalezení 40 % z celkových 55 úniků. 2 z těchto úniků byly na hlavním městském potrubí.

Nyní používají v Sarpsborgu software Leak Detector k detekci úniků pomocí možností filtrování v softwaru každý den, aby získali snadný přehled stavu. Leak Detector funguje zvláště dobře u soukromých přípojek.

„Stačí posunout filtr a použít červené symboly jako místa úniků. Leak Detector nám poskytne indikaci možného úniku. Potom zajedeme na danou adresu a posloucháme potrubí. Tento postup se stal účinnějším způsobem hledání úniků,“ vysvětluje Ronny Urholmen a dodává:

„Když zadáme detaily o únicích a dalších událostech do softwaru Leak Detector, získáme historický přehled a nemusíme vyjíždět na stejné adresy několikrát, pokud měřič zaregistruje zdroj hluku, který se neukázal být únikem. To nám poskytuje mnohem lepší přehled o naší síti bez řady nepříjemností.“

Spravedlivá fakturace a jednoduché telefonní hovory

V Sarpsborgu se rozhodli, že u všech obyvatel ve městě budou nainstalovány inteligentní vodoměry, aby se snížila spotřeba vody a bylo možné spravedlivější rozúčtování na základě spotřeby.

Nyní, s pomocí společnosti Kamstrup, mají obyvatelé mnohem lepší přehled o vlastní spotřebě a platí jen za vodu, kterou spotřebují. Je to vynikající příležitost pro domácnosti jak ušetřit peníze prostřednictvím inteligentnější spotřeby.

„Získali jsme dobrý přehled o spotřebě vody u obyvatel. Když si obyvatelé stěžují na vysokou spotřebu vody, podíváme se na přehled v systému můžeme jim někdy dát uspokojivou odpověď,“ vysvětluje Ronny Urholmen.

„Dříve jsme museli vyrazit na kontrolu, zjistit, zda mechanický vodoměr měří správně a prolít 100 litrů vody, abychom zkontrolovali, zda vodoměr správně ukazuje spotřebu. Trvalo to dlouho. Nyní jsme v mnoha případech schopni pomoci zákazníkovi po telefonu.“

Odhalení čtyřikrát více úniků za rok

Ronny Urholmen je přesvědčen, že Sarpsborg využije další příležitosti, které nabídnou inteligentní vodoměry od společnosti Kamstrup v budoucnu. Sledují infrastrukturu pro sběr dat ve městě a doufají, že partnerství se společností Kamstrup přinese další ovoce.

„Spolupráce se společností Kamstrup je bezvadná a jsou nám vždy k dispozici, pokud máme otázky a potřebujeme pomoc. Na základě doporučení společnosti Kamstrup jsme přesvědčeni, že máme šanci odhalit téměř čtyřikrát více úniků za rok, říká Ronny Urholmen.

Zavřít

„Dříve jsme museli vyrazit na kontrolu, zjistit, zda mechanický vodoměr měří správně a prolít 100 litrů vody, abychom zkontrolovali, zda vodoměr správně ukazuje spotřebu. Trvalo to dlouho. Nyní jsme v mnoha případech schopni pomoci zákazníkovi po telefonu.“

– Ronny Urholmen, manažer projektu v Sarpsborgu

Chcete se dozvědět více o softwaru Leak Detector?

Chcete se dozvědět ještě více o výhodách plynoucích z používání softwaru Leak Detector od společnosti Kamstrup?

Další informace

Chcete se dozvědět více o našich řešeních inteligentního měření? Spojte se s našimi odborníky, kteří vám pomohou najít správné nástroje pro řešení vašich problémů.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6

Související úspěšné realizace