Voda
Nefakturovaná voda
Automated Meter Reading (AMR)
Udržitelnost

Ochrana pitné vody inteligentním měřením spotřeby

 

Nefakturovaná voda, Dálkový odečet, Služby zákazníkům

 

Saldanha Bay leží v Západním Kapsku, severně od Kapského města v Jihoafrické republice. Město si stanovilo účelovou strategii stát se jedním z prvních chytrých měst v Jihoafrické republice a posloužit jako modelový případ v zemi tím, že bude inovativním městem, které bude udávat směr prostřednictvím technologií, nejlepších postupů a starostlivé kultury.  
Součástí strategie je zkombinovat údaje o spotřebě od dodavatele energie s informačním systémem města, aby se data lépe využila. V roce 2017 se proto město rozhodlo nainstalovat inteligentní vodoměry, které budou automaticky odečítány prostřednictvím rádiové sítě.

 

 
 

Data umožňují udržitelné dodávky vody

Saldanha Bay leží v části Jihoafrické republiky chudé na vodu. V roce 2017 čelil region jednomu z nejhorších období sucha v historii. Město vědělo, že musí začít šetřit a spravovat vodní zdroje jinak, aby zajistilo udržitelné dodávky vody pro komunitu. 
Vedle okamžitého programu řízení tlaku a vážných omezení spotřeby vody se rovněž rozhodlo investovat do řešení inteligentního měření spotřeby vody. Město se zaměřilo na tři hlavní body: Snížit ztráty vody, zajistit spravedlivou fakturaci s přesným monitorováním údajů o spotřebě a snížit náklady na odečet měřičů. 
Za holistickým přístupem stála idea použít technologii a pracovat s daty v reálném čase. Dnes je dodavatel upozorňován alarmy v měřičích vždy, když v distribuční síti dojde k únikům nebo prasknutí potrubí. V důsledku toho je nyní možné informovat zákazníky předtím, než se nehoda stane kritickou. 
„S pomocí nových měřičů a systému dálkového odečtu jsme nyní schopni poskytovat našim zákazníkům lepší služby. Řešení rovněž umožňuje získat v reálném čase data o spotřebě a vyrovnanosti dodávek vody, což nám poskytuje cenné informace o naší distribuční síti. Od té doby, co jsme implementovali inteligentní řešení měření, jsme již zaznamenali mohutné zlepšení,“ říká magistrát města Saldanha Bay.

 

Dopad dálkového odečtu měřičů, častého sběru dat a cílené analýzy

 
 

Boj se ztrátami vody v regionu zasaženém suchem

 
Projekt byl zahájen v roce 2017 pilotním krokem ve městě Vredenburg Town, kde byla instalována síť s jedním uzlem a 2 558 měřiči. 
Během prvních 30 dnů provozu bylo systémem pro správu dat READy Manager zaznamenáno 317 informačních kódů (alarmů) upozorňujících na úniky, prasklé potrubí, sucho a zpětný průtok. Upozornění na úniky a prasklé potrubí byly zasílány na magistrát, kde pracovní tým buď přímo kontaktoval obyvatele, nebo vyslal na místo tým. Po odstranění problému poklesla noční spotřeba vody na normální hodnotu. 
Celkově bylo od implementace inteligentního řešení měření od společnosti Kamstrup detekováno mnoho úniků, které byly opraveny během pár hodin. Magistrátu to umožnilo snadno řešit spory ohledně fakturace a zlepšit efektivitu fakturace. Kromě toho zvýšení přesnosti odečtu měřičů zvýšilo příjmy a monitorování spotřeby a vyrovnanosti dodávek vody v reálném čase se stalo realitou. Od okamžiku instalace odečtu měřičů přes pevnou síť umožnila tato zlepšení snížit ztráty vody o více než 4 miliony litrů.
 

„S pomocí nových měřičů a systému dálkového odečtu jsme nyní schopni poskytovat našim zákazníkům lepší služby. Řešení rovněž umožňuje získat v reálném čase data o spotřebě a vyrovnanosti dodávek vody, což nám poskytuje cenné informace o naší distribuční síti. 
Od té doby, co jsme implementovali inteligentní řešení měření, jsme již zaznamenali mohutné zlepšení.“

Samosprávný územní celek Saldanha Bay

 
 

Vzhůru k zelené a trvale udržitelné budoucnosti

 
Za skvělé dosažené výsledky obdržel v listopadu 2019 samosprávný územní celek Saldanha Bay certifikát za vynikající úspěch v „Soutěži o nejzelenější město“. Soutěž byla založena na různých projektech inovací a město Saldanha bylo oceněno ve třech různých kategoriích včetně „Inteligentní měřiče pro úspory a hospodaření s vodou“ a „Řízení tlaku pro úspory a hospodaření s vodou“. Certifikát je dokladem, jak se město, spolu se společností Kamstrup, mění směrem ke skutečně chytrému městu a rovněž podporuje cíl udržitelného rozvoje OSN č. 6 „Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi“.
Po působivých výsledcích z pilotního nasazení bude projekt implementován v rozsáhlém měřítku a během příštích několika let bude nainstalováno celkem 30.000 měřičů. Samosprávný územní celek Saldanha Bay hledí vstříc budoucí realizaci projektu a výhodám, které přinese magistrátu i jeho komunitě.
 

Údaje o projektu

 
  • Projekt: Pilotní projekt zahrnující 2.500 měřičů

  • Měřiče: MULTICAL® 21

  • Systém: READy, pevná síť

  • Stav: Pilotní projekt úspěšný, instalace 30.000 měřičů
 

Také by vás mohlo zajímat…