Voda
Ztráta vody
Zastaralá infrastruktura
Provozní účinnost

Zamezení ztrátám vody v malém městě

Tři kapitoly o tom, jak se vodárenské oddělení v Oneidě vypořádalo se ztrátami vody, navázalo partnerství a vyřešilo problém, a dosáhlo neočekávaných výsledků.

Podívejte se na video

1. kapitola:

Město v pohotovosti kvůli detekci ztrát vody

V červnu 2019 se město Oneida, ve státě Tennessee, ocitlo v neudržitelné situaci. Díky zvyšující se státní regulaci a mohutným ztrátám vody bylo vodárenské oddělení převzato místní samosprávou.

Oneida produkuje 1500 milionů litrů vody ročně a ztráty vody dosahovaly 51 %, což znamená, že kvůli únikům se ztrácelo přes 750 milionů litrů za rok. Ztráty stály město každoročně 183 000 EUR a způsobily, že úpravna vody byla v provozu 12 až 14 hodin denně, aby držela krok s poptávkou.

Oneida se dostala do hledáčku agentury EPA, stejně jako mnoho venkovských obcí s omezenými zdroji a zastaralou infrastrukturou, protože město zmáhala zvýšená očekávání a docházely mu nápady.

„Měli jsme potíže. Nevěděli jsme, co máme dělat. Nevěděli jsme, co nakoupit.“

– Jack Lay, starosta města Oneida, Tennessee

Topografické výzvy ve městě
Oneida, Tennessee

Mnohé obce sdílí stejně složité podmínky, s jakými se musí vypořádat město Oneida, aby zajistilo kvalitní vodu z vodovodu. Jsou odlehlé, venkovské a zároveň uprostřed překrásné přírody. Rozmanitá topografie zahrnuje kombinaci pohoří a údolí s rozsahem nadmořské výšky od 250 do 600 metrů nad mořem. Tatáž členitá topografie, která činí z Oneidy rekreační ráj, představuje doslova překážkovou dráhu pro distribuci a údržbu vody.

Další informace
Zavřít

Oneida čelila složitému souboru podmínek, aby zajistila kvalitní vodu z vodovodu. Rozmanitá a členitá topografie vytváří doslova překážkovou dráhu pro distribuci a údržbu vody.

Město Oneida se rozkládá podél střední severní hranice státu Tennessee a nejbližší metropolí je 100 kilometrů vzdálené Knoxville. Rovněž ekonomika Oneidy prochází transformací. Oblast je směsicí pracovních farem, výrobních podniků a obývaná středně- až nízkopříjmovými obyvateli s daňovou základnou 5000 spotřebitelů, kteří mají obavy z ceny a dostupnosti vody.

Vodní soustava Oneidy se skládá ze dvou vodárenských nádrží, jedné úpravny a čističky odpadních vod a zastaralého systému pro distribuci vody. Na dodávky vody mají negativní dopad také běžná sucha.

Vodárenské oddělení provozují místní občané Oneidy. Od provozního technika, přes ředitele závodu, po starostu Jacka Laye odráží vodárenské oddělení Oneidy složení místní komunity. Jedná se o směsici generací, přičemž někteří jsou příbuzní – a všichni jsou současně státní zaměstnanci a spotřebitelé vody.

Zavřít

Výzvy v Oneidě

„Pro mě byla nejděsivější záležitostí projektu topografie.“

– Christian McGarrigle, obchodní ředitel pro regionální trh, Kamstrup U.S.

Deník detekce úniků 1:

Akustická detekce úniků 
Placení účtů za vodu

Během počátečního tříměsíčního období po nainstalování vodoměrů Kamstrup ve městě Oneida odhalili a opravili jeden únik, který trval pět měsíců a odhadovaná ztráta činila 21 000 EUR za rok.

2. kapitola:

Partnerství ke snížení úniků vody

 

4600 měřičů
12 přijímačů

Partnerství mezi společností Kamstrup a městem Oneida bylo navázáno, když do vodárenského oddělení v Oneidě přišel nový generální ředitel, Stephen Owens. Jako zkušený vodohospodář se Owens vrátil z důchodu, aby pomohl městu a stanovil jako prioritu, že než město přebuduje infrastrukturu, musí odstranit úniky.

Owens se domníval, že s detekcí úniků pomůže městu partner v oboru AMI (Advanced Metering Infrastructure) se zkušenostmi s ALD (Acoustic Leak Detection – akustická detekce úniků). Owens zahájil spolupráci se společností Kamstrup, impozantní firmou, na kterou narazil na veletrhu již před lety.

Město Oneida se stalo prvním místem v USA, kde byl plně nasazen systém ALD.

„Systém funguje lépe, než jsme očekávali. Myslím, že to dokonce předčilo očekávání samotné společnosti Kamstrup.“ 

– Stephen Owens, generální ředitel, vodárenské oddělení Oneida

Rozsvícení světel

V Oneidě instalovali 4600 vodoměrů Kamstrup a postavili 12 přijímačů během lhůty pěti týdnů stanovené agenturou EPA. Bylo dosaženo ohromného úspěchu, když při dodání byly nefunkční jen čtyři vodoměry, respektive 0,08 %.

Po nainstalování vodoměrů se v Oneidě zaměřili na aktivaci systému akustické detekce úniků. „Je to jako rozsvěcení vánočního stromku,“ což byla úleva pro vodárenské oddělení, které předávalo informace a určovalo přesná místa, kde se mají začít odstraňovat úniky.

Během prvních tří měsíců po nainstalování vodoměrů se objem nefakturované vody v Oneidě snížil o 23 %. Ztráty vody ve městě se snížily z 51 % na 38 % a provoz úpravny vody se zkrátil o tři hodiny denně. Za pomoci detekce úniků se v Oneidě zaměřili na obnovu a postupně vylepšují infrastrukturu, přičemž dvoučlenný tým odstraní v průměru pět až šest úniků za den.

Výsledky

„Dokázali jsme zkrátit provoz úpravny vody o tři hodiny denně, což znamená, že se naši pracovníci mohou věnovat jiným činnostem, například odstraňování úniků.“

– Ronnie Duncan, ředitel závodu, úpravna vody Oneida

Deník detekce úniků 2:

Odstranění jednoho úniku ušetřilo
přibližně 162 000 EUR

Jednou z výhod systému Kamstrup ALD je možnost snadného zjištění abnormalit. Jeden konkrétní únik, který byl v Oneidě odhalen, byl na straně obyvatele. Nárůst v systému indikoval únik se ztrátou 863 litrů vody za hodinu. Město uvědomilo vlastníka domu a odstranilo problém, jehož zdroj byl identifikován jako prasklé potrubí za domem. Město odhaduje, že detekce tohoto úniku a jeho odstranění ušetřily vlastníkovi domu přibližně 162 000 EUR.

3. kapitola:
Od odstranění úniků ke správě majetku

Vodárenské oddělení se přizpůsobilo používání systému Kamstrup ALD. Intenzivně pracuje na metodické lokalizaci úniků a opravách infrastruktury. Město má za cíl opravit téměř tři kilometry potrubí za rok a snížit ztráty vody pod 15 %. Když mají úniky a ztráty pod kontrolou, úpravna vody Oneida pokračuje ve zlepšování své provozní doby.

Oneida je nyní příkladnou ukázkou městského vodohospodářství ve státě Tennessee. Na jaře 2022 získalo město díky svému aktivnímu úsilí a transformaci další finanční grant na vylepšení infrastruktury.

Jako partneři v detekci úniků a hospodaření s vodou společnost Kamstrup a město Oneida aktivně sdílí své poznatky a postřehy. Projekt předčil veškerá očekávání. Slovy Stephena Owense: „Myslíme si, že systém funguje dokonce lépe, než očekávala samotná společnost Kamstrup.“

„Byli jsme ve zkušebním provozu a nyní jsme pýchou státu Tennessee.“

– Jack Lay, starosta města Oneida, Tennessee

Také by vás mohlo zajímat...