Voda
Detekce úniku
Distribuční síť
Analýza

Jak software pomáhá Novafos lokalizovat úniky

„Práce s modulem Leak Detector významně optimalizuje a cílí naši detekci úniků.“

– Mette Fogtmann, Project Manager, Novafos

Do systému Leak Detector bylo nahráno více než 25 000 měřičů

Detekováno 88 úniků

Výzva:

Ruční identifikace úniků je neefektivní

Na začátku společnost Novafos – jeden z největších dodavatelů v Dánsku – potřebovala nové, inteligentní řešení měření, které umožní měřit spotřebu vody v řadě obcí severně od Kodaně. Dříve se měřiče odečítaly a zprávy o spotřebě se vytvářely ručně, což bylo časově velmi náročné. Z tohoto důvodu bylo obtížné používat údaje o spotřebě pro účely optimalizace a značně to vyčerpávalo zdroje. Aby to překonala, potřebovala společnost optimalizovat svou činnost a služby poskytované zákazníkům prostřednictvím dálkově odečítaných měřičů. Společnost Kamstrup vyhrála následné výběrové řízení a společnost Novafos investovala do více než 80 000 inteligentních vodoměrů flowIQ® 2200, které začala instalovat do své sítě.

Aby vyhověla dánským předpisům a vyhnula se vysokým pokutám, musela společnost Novafos zajistit, že ztráty vody v zásobované oblasti nepřevýší 10 %, ale protože jejich původní metoda detekce úniků byla založena primárně na údajích o nočním průtoku v různých oblastech, musela nadále ručně kontrolovat rozsáhlé oblasti, pokud zjistila nárůst ztrát vody nebo měla podezření na únik. To byl neúčinný způsob jak vyhovět dánským regulačním předpisům ohledně ztrát vody. Společnost potřebovala řešení, které jí pomůže optimalizovat proces detekce úniků.

Řešení:
Software Leak Detector pomáhá svými daty při lokalizaci úniků

Když společnost Novafos potřebovala minimalizovat ztráty vody v síti, spatřila potenciál kombinace inteligentních vodoměrů flowIQ® 2200 se softwarem Leak Detector společnosti Kamstrup. Jedním z klíčových důvodů, jak software Leak Detector pomohl dánské společnosti byla skutečnost, že údaje o potenciálních únicích lze zúžit na úroveň adresy v ulici, zatímco dříve byla získaná data jen na úrovni oblasti. Po konzultaci se společností Kamstrup a navázání úzké partnerské spolupráce začala dánská společnost používat software Leak Detector. Do softwarového systému nahrála více než 25 000 měřičů ze své sítě s cílem vyzkoušet jejich účinnost a poskytnout společnosti Kamstrup zpětnou vazbu ohledně implementace a použití.
Další informace
Zavřít

Revoluční změna detekce úniků

Pomocí dat o akustickém šumu z vodoměrů flowIQ® 2200 nyní dokáže společnost Novafos využít software Kamstrup Leak Detector a funkci Meters of Interest k lokalizaci úniků v přípojkách.

Software Leak Detector poskytuje společnosti Novafos mapový přehled zásobovaných oblastí, na které se měřiče zobrazují s intuitivním barevným kódováním a grafy, které vizualizují vývoj úniků v čase. A co víc, software nyní používá algoritmus, který identifikuje měřiče s nejvyšším rizikem úniku a zvýrazní je jako měřiče, které je nutné ověřit ve funkci Meters of Interest. Během testu této funkce zaznamenala společnost Novafos 50% míru úspěšnosti, takže systém úspěšně navádí tým Novafos na skutečné úniky v síti. Od inicializace softwaru Leak Detector detekovala společnost Novafos 88 úniků.

Skutečný rozdíl

Informace poskytované softwarem Leak Detector přináší vysoce specializované přehledy týkající se vysoce rizikových instalací, což dánské společnosti umožňuje stanovit priority každodenního úsilí a zaměřit se na nejdůležitější instalace. Protože software Leak Detector poskytuje konkrétní adresy k prošetření, společnost Novafos netráví čas vyhledáváním úniků, ale jejich opravami, takže může optimalizovat přidělování zdrojů a ušetřit významné sumy na každodenních operacích.

Budování silného partnerství

Velkou část úspěchu společnosti Novafos při používání softwaru Leak Detector tvoří silné partnerství se společností Kamstrup. Od okamžiku, kdy investovala do softwaru Leak Detector, těží společnost Novafos z pravidelných schůzek, na kterých se diskutuje o procesech a strategiích optimalizace řízení nefakturované vody, a také ze servisní podpory, průběžné zpětné vazby a společných workshopů týkajících se měření a detekce úniků. Společnosti Kamstrup a Novafos si vzájemně pomáhají k růstu a optimalizaci svých činností.

Zavřít

„Od implementace modulu Leak Detector jsme zaznamenali celkem 88 úniků, primárně v soukromé části distribuční sítě. Máme zcela jasnou indikaci, že pomocí našeho nového řešení najdeme další úniky, když budeme sledovat data měření hluku z vodoměrů v modulu Leak Detector.“

– Mette Fogtmann, Project Manager, Novafos

Více informací

Chcete se dozvědět více o našich řešeních inteligentního měření? Spojte se s našimi odborníky, kteří vám pomohou najít správné nástroje pro řešení vašich problémů.

Chcete se dozvědět více o softwaru Leak Detector?

Chcete se dozvědět ještě více o výhodách plynoucích z používání softwaru Leak Detector od společnosti Kamstrup? Podívejte se sem.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6

Související úspěšné realizace