Voda
Odečet měřičů
linkIQ
Provozní účinnost

O 70 % méně instalací antén

 

DIN Forsyning, Dánsko

S pomocí nové metody odečtu měřičů linkIQ® společnost DIN Forsyning výrazně snížila počet instalací antén ve městě Esbjerg. Test v terénu splnil vysoké očekávání společnosti a vydláždil cestu k jednodušším pracovním postupům, lepším službám pro zákazníky a efektivnějšímu fungování společnosti.

 
 
V létě 2019, kdy společnost DIN Forsyning čekala optimalizace systému odečtu měřičů ve městě Esbjerg, uchopila příležitost, když jí společnost Kamstrup navrhla, aby otestovala zcela nový způsob odečtu měřičů. Společnost ze západního Jutska měla celou řadu měřičů, které nebylo možné pomocí stávajícího řešení odečítat. „Naší ambicí je, abychom všechna data zachytili pomocí dálkového odečtu. Když je příliš mnoho měřičů v oblasti, kam se nemůžeme dostat, musíme to řešit,“ vysvětluje provozní ředitel Keld Jensen. 
Při využití nové metody odečtu měřičů linkIQ® od společnosti Kamstrup bude k odečtu všech měřičů v projektu zapotřebí o 70 % antén méně v porovnání s tradiční sítí založenou na standardu Wireless M-Bus. Proto byl proveden test v terénu, aby se potvrdil zvýšený výkon nové metody.
 

„Byl jsem mile překvapen – ve skutečnosti velmi překvapen. Měli jsme měřiče v instalacích, ve kterých jsme prakticky nebyli schopni získat data pomocí metody odečtu měřičů při průjezdu, bez ohledu na to, kde jsme zastavili – a to ani s kvalitními anténami. Ale s pomocí systému linkIQ® získáme data vždy.“

Keld Jensen, provozní ředitel, DIN Forsyning

Jednodušší pracovní postupy a zlepšené služby

 

Dnes používá společnost DIN Forsyning řadu různých měřičů a systémů, zčásti z důvodu sloučení několika různých společností a také protože jsou v zásobované oblasti značné rozdíly. „V Esbjergu je všude beton, v menších městech jsou rozsáhlé rezidenční čtvrti tvořené rodinnými domy, na venkově jsou kopce a údolí a velké vzdálenosti mezi sousedy. Vyžaduje to různé typy dálkového odečtu,“ vysvětluje Keld Jensen. Dnes existuje několik typů měřičů s vlastním systémem, ale společnost usiluje o to, aby shromažďovala všechna příchozí data od společnosti Kamstrup do jednoho systému a eliminovala tak nutnost používat několik různých uživatelských rozhraní.

Úvahy společnosti zahrnovaly příležitost najít řešení problému, kterému aktuálně čelilo oddělení služeb zákazníkům – což byla částečná závislost na typu měřiče, generaci měřiče a softwaru měřiče, který byl nainstalován u zákazníka. To platí například pro poradenství týkající se jakéhokoli motivačního tarifu. „Naši zákazníci používají více než 20 různých menu a uživatelských rozhraní a to je problém. Čím jsou věci jednotnější, tím snáze se zákazníkům radí.“ V úvahu se brala také údržba, protože pro dodavatele je důležité omezit počet člověkohodin strávených servisem a opravami.

 

Výhody pro společnost Din Forsyning plynoucí z používání systému linkIQ®

 

Strukturovaný přístup k testu zajišťující učení

 

Od samého začátku se od testu hodně čekalo. „Měli jsme velká očekávání ohledně vysílacího výkonu. Stávající měřiče, umístěné ve studních nebo hluboko v šachtách, technických místnostech nebo ve sklepích, potřebujeme odečítat, aniž bychom museli dané místo navštívit a instalovat další antény. A nestačí mít kontakt s měřiči jen v případě, že vítr zrovna fouká správným směrem za dobrého počasí,“ říká Keld Jensen.

Test v terénu probíhal dva měsíce a zahrnoval tři instalace antén a 50 měřičů, z nichž 34 bylo střídavě instalováno v různých domech přibližně 90 zaměstnanců společnosti DIN Forsyning, aby se otestovaly různé možné scénáře. Všichni zúčastnění vyplnili formulář popisující typ domu, ve kterém bydlí, rok výstavby domu, ve které místnosti byl měřič instalován, zda byla v místnosti okna a podobně. Tyto informace se použily k vytvoření přesného obrazu různých podmínek ovlivňujících test. Aby se vyzkoušel rádiový signál, společnost také použila řadu míst, o kterých ze zkušenosti věděla, že bylo obtížné získat data.

 

Dosah 7 km

Podle Kelda Jensena výsledky testu v terénu předčily očekávání, zvláště kvůli náročnému umístění některých měřičů a protože téměř všechny měřiče bylo možné odečíst bez použití dalších antén. „Byl jsem mile překvapen – ve skutečnosti velmi překvapen. Měli jsme měřiče v instalacích, ve kterých jsme prakticky nebyli schopni získat data pomocí metody odečtu měřičů při průjezdu, bez ohledu na to, kde jsme zastavili – a to ani s kvalitními anténami. Ale s pomocí systému linkIQ® získáme data vždy.“ A v dvoupodlažním suterénu nemocnice v Esbjergu, kde jsme nebyli schopni prakticky nijak zajistit výstupní signál bezdrátové sítě typu Mesh, poskytovaly měřiče data pomocí systému linkIQ® a bez antény. 

Měřiče byly odečítány ze vzdálenosti až 7 km a na základě pozitivních výsledků se společnost DIN Forsyning rozhodla nainstalovat systém na zbývajících osmi místech. Toto rozhodnutí přineslo výrazné úspory. „S pomocí systému linkIQ® používáme ve městě daleko méně instalací antén. To je významné z hlediska nákupu, ale také v souvislosti s následným servisem a údržbou, a především z hlediska poplatků za roční pronájem míst na mnoha budovách, kde máme instalovány naše antény,“ vysvětluje Keld Jensen.

Nová síť také šetří peníze, protože dokáže přijímat data z několika stávajících měřičů společnosti DIN Forsyning. „Řada našich stávajících měřičů rovněž zasílá data prostřednictvím nové sítě, což je obrovská výhoda, protože nemusíme měnit všechny měřiče. Systém je také robustnější, s menším potenciálem chyb.“

 

O řešení

 
Společnost Kamstrup vyvinula systém linkIQ® pro účely zajištění bezdrátové komunikace prostřednictvím pevné sítě, která se používá pro dálkový odečet inteligentních vodoměrů a měřič tepla. Systém LinkIQ® byl navržen s cílem vytvořit robustní síť s velkým dosahem a malým počtem komponent, která dokáže přenášet velké množství dat, jaké vyžadují moderní dodavatelé.
 

Naším motorem je účinnost

 

Není to poprvé, co je společnost DIN Forsyning mezi prvními, kteří zkouší něco nového. Společnost prošla za řadu let působivým vývojem: od primárně ručního odečtu měřičů za použití tisíců ručně psaných výkazů odečtu měřičů, přes odečet prostřednictvím sběrných vozidel, aby se následně stala jednou z úplně prvních společností používajících radiovou síť a dnes využívá úplně novou technologii odečtu měřičů. 

„Musíme spravovat peníze zákazníků nejlepším možným způsobem, proto se vždy snažíme zjistit, zda můžeme dnes investovat do něčeho, co v průběhu několika let nakonec peníze ušetří. Ale naším motorem je účinnost. Pokud úplně nový systém zvládne všechny požadované věci, ale vyžaduje, abychom znovu vyměnili všechny naše měřiče nebo zaměstnali tři další lidi, pak to nedává smysl,“ říká Keld Jensen.   

Podle Kelda Jensena ukázal projekt linkIQ® důležitost volby správného partnera, zvláště když se pouštíte do něčeho nového. „Naše spolupráce se společností Kamstrup byla excelentní. Samozřejmě se stalo, že jsme spolu nesouhlasili, nebo test ukázal něco jiného, než v co jsme doufali – tak tomu u úplných novinek bývá. Ale probrali jsme to a problémy jsme vyřešili.“ 

Společnost DIN Forsyning má s daty měřičů velké plány, které chce realizovat, až proběhne úplná instalace systému – ze kterých bude profitovat jak dodavatel, tak zákazníci. „Chceme se podívat, jak můžeme využít data k zabezpečení naší sítě a sledování úniků a jak můžeme předat upozornění na úniky z měřičů zákazníkům. Také chceme být schopni zobrazit více dat z měřičů na našem zákaznickém portálu, abychom mohli radit zákazníkům ohledně spotřeby a optimalizace více individuálně. Možností je celá řada,“ říká Keld Jensen.

 

Také by vás mohlo zajímat…