Voda
Automated Meter Reading (AMR)
Spolehlivost dat

Dálkový odečet měřičů na nebezpečných místech zajišťuje bezpečnost zaměstnanců

Dálkový odečet měřičů, Zvýšená bezpečnost, Provozní účinnost

Nedávný pilotní projekt pomohl vodárenské společnost Vitens zajistit bezpečnost jejích zaměstnanců v terénu, kteří mají za úkol odečet vodoměrů na nebezpečných nebo obtížně dostupných místech. Pomocí dálkově odečítaných inteligentních měřičů a řešení odečtu při průjezdu lze odečet měřičů provádět přímo z vozidla a v řádu sekund.

Největší společnost dodávající pitnou vodu v Nizozemsku, Vitens, dodává pitnou vodu 5,6 milionu lidí. Tyto dávky zajišťuje každý den více než 1400 zaměstnanců včetně zhruba 20 terénních pracovníků, jejichž náplň práce zahrnuje odečet vodoměrů.

Pro společnost Vitens je bezpečnost jejích zaměstnanců nejvyšší prioritou. Takže když přišel čas nahradit zastaralý systém, správní rada společnosti v tom viděla příležitost vyřešit také problémy s bezpečností, spojené s odečtem některých měřičů. Rozhodla se tedy pro pilotní projekt zahrnující 500 dálkově odečítaných inteligentních měřičů na místech, kde byl ruční odečet měřičů nebezpečný a problematický. 

„Místa, kde jsme nyní nainstalovali dálkově odečítané měřiče jsou převážně nebezpečné měřicí šachty nebo jámy hluboko v podzemí, obtížně dostupné sklepy a nebezpečné průmyslové prostory – takže v podstatě místa, kde se nechcete vyskytovat,“ vysvětluje Paul Looman, vedoucí projektu ve společnosti Vitens.

Po prozkoumání různých výrobců a technologií společnost Vitens zvolila řešení odečtu při průjezdu READy od společnosti Kamstrup a vodoměry MULTICAL® 21. „Testovali jsme řešení od různých výrobců a také různé komunikační technologie, například Lora a FlexNet. Ale na konci vyšel systém Kamstrup READy pro tento účel jako nejlepší.“

„U nás je to o bezpečnosti. Na ničem nezáleží více než na lidském životě. 
Ale nemusíte být žádný vědec, abyste si spočítali, že v této konkrétní oblasti jde také o byznys. Měřiče jsou relativně levnou záležitost ve srovnání s prostředky a hodinami lidské práce vynakládanými v minulosti na ruční odečet těchto měřičů.“

Paul Looman, vedoucí projektu, Vitens

Bezpečnost především 

Celkem má společnost Vitens instalováno odhadem 4000 měřičů na nebezpečných nebo obtížně dostupných místech. Z nich bylo vybráno 500 měřičů jako vhodných pro pilotní projekt. Ve většině případů byla fakturace, spojená s měřiči, založena na odhadech, ale ze zákona je každých několik let povinný ruční odečet a to podle Paula Loomana představovalo pro odečítající pracovníky velké riziko.

„V závislosti na míře nebezpečnosti konkrétního místa byli k této činnosti zapotřebí jeden nebo dva pracovníci. Mohlo se jednat o měřicí šachty zatopené vodou, velké sklepy, do kterých se muselo lézt po žebřících nebo průmyslové prostory s azbestem.“

S novými měřiči a řešením dálkového odečtu již pracovníci společnosti Vitens nepotřebují při odečtu měřičů přímý fyzický přístup k měřičům. Po pravdě řečeno, ve většině případů ani nemusí vystoupit z vozidla.

Výhody plynoucí z přechodu na dálkový odečet a nové měřiče

Odečet měřičů v řádu sekund

Čas a prostředky, které se dříve vynakládaly na ruční odečet měřičů, zahrnutých do pilotního projektu, se lišily podle jednotlivých míst a podmínek, proto je obtížné přesně stanovit úsporu času na jeden měřič. „Kolik času jsme ušetřili značně závisí na dané situaci. Například v některých případech museli terénní pracovníci vyčerpat vodu z šachty s měřičem, aby ho mohli ručně odečíst,“ říká Paul Looman. 

Ale protože odhadem strávili odečtem měřiče v průměru 15-30 minut, je zřejmé, že odečet měřičů je s řešením READy při průjezdu mnohem efektivnější. „Nyní jsou měřiče digitálně odečítány při průjezdu nebo při průchodu během několika sekund na místech, kde jejich ruční odečet trval až půl hodiny.“

Zpětná vazba od terénních pracovníků používajících nové řešení je také velmi pozitivní: „Naši pracovníci odečítající měřiče skutečně přijali tuto novou technologii za svou. Myslím, že to je zejména tím, že zařízení se snadno používá a je spolehlivé – a dokonce je to i zábava. Všechny terénní pracovníky účastnící se projektu velmi zaujaly a překvapily mnohé možnosti aplikace.“ 

Další výhodou nového řešení je množství cenných informací, které poskytují měření teploty. Zahrnuje rizika prasknutí potrubí způsobených mrazem například v šachtách s měřiči, což umožňuje podniknout preventivní opatření pro zabránění únikům, a informace o oblastech, kde mohou kvalitu vody negativně ovlivnit vysoké teploty nebo nebezpečí množení baktérií.

Úspěšný pilotní projekt

Jelikož všechny nové měřiče byly nainstalovány a několikrát odečteny, pilotní projekt byl nyní dokončen podle plánu. Přes složitou přípravnou fázi, která zahrnovala definování nebezpečných míst a také riskantní proces instalace a přizpůsobení aplikace READy Manager, proběhl projekt hladce.

A přestože ve společnosti Vitens stále probíhají diskuse ohledně stanovení dalšího kroku a dlouhodobého plánu, pilotní projekt je považován za mimořádně úspěšný. 

„Považujeme pilotní projekt za velký úspěch. Systém READy poskytuje přesně to, co jsme očekávali: bezpečnost na nebezpečných lokalitách a snadný přístup k obtížně dostupným místům,“ říká Paul Looman, který je rovněž nadšený spoluprací se společností Kamstrup: „Jedním slovem fantastická. Skvělí lidé pro spolupráci, velmi přátelští a profesionální.“

Údaje o projektu

•  Projekt: Pilotní projekt zahrnující 500 měřičů

•  Meřiče: MULTICAL® 21

•  Systém: READy, mobilní odečet

•  Stav: Úspěšný pilotní projekt, řešení v normálním provozu

 

Také by vás mohlo zajímat…