Voda
Digitalizace
Energetická účinnost
Internet of things (IoT)

Město Urbanna snižuje ztráty vody

Město Urbanna potřebovalo řešit plýtvání vodou a současně splnit nové státní předpisy. Aby zabilo obě mouchy jednou ranou, zvolilo město inteligentní vodoměry Kamstrup flowIQ® a systém odečtu měřičů při průjezdu.

Nové předpisy přispěly ke shromažďování dat

Město Urbanna leží na pobřeží Virginie, v povodí Chesapeake Bay. Do této zátoky ústí řeka Potomac, u které stát Virginia zavedl nové limity odběru podzemních vod, aby se zlepšilo šetření vodou v této oblasti.

Tři parametry nových předpisů týkající se této případové studie: (1) uživatelé podzemních vod musí mít plán úspor a hospodaření s vodou, (2) veřejné vodovody s rádiovým systémem odečtu měřičů získají 10% zvýšení efektivity fakturace odběrů, a (3) uživatelé mohou dostat pokutu 25 000 USD za překročení limitů. Aby město Urbanna splnilo předpisy, nejprve provedlo studii sledovatelnosti spotřeby vody, aby lépe porozumělo vodovodnímu systému a možnostem snížení ztrát vody.

Zjištění ztrát vody

Výsledky studie sledovatelnosti spotřeby vody ukázaly, že voda nefakturovaná ve městě dosahuje ročně objemu několika milionů galonů. Způsobilo to několik problémů týkajících se měřičů: hlavní měřič nebyl zkalibrován, bytové měřiče již nebyly z důvodu stáří správně zkalibrovány (většina byla starší než 50 let) a v některých nemovitostech se spotřeba vody vůbec neměřila. „Bylo jasné, že potřebujeme nové měřiče,“ říká paní Holly Gailey, Městská správkyně pro město Urbanna.

Nalezení správného řešení měření

Po zvážení sedmi nabídek byl výběr zúžen na dvě řešení a jedno z nich bylo od společnosti Kamstrup. Po porovnání možností a cen padlo jasné rozhodnutí zvolit řešení společnosti Kamstrup. „Je vzrušující, že máme systém dálkového odečtu měřičů, protože účinnost se skutečně zvýšila,“ říká paní Gailey. Kromě zvýšení efektivity systém dálkového odečtu měřičů umožňuje také 10% zvýšení vyfakturované spotřeby, čímž se zajistí, že město nebude penalizováno za nadměrný odběr z vodonosných vrstev (akviferu) řeky Potomac.
„S novou regulací odběru jsme potřebovali funkční plán úspor a hospodaření s vodou,“ říká paní Gailey. A jeho hlavní součástí jsou měřiče Kamstrup flowIQ®. „Nyní detekujeme úniky a prasklé potrubí – a tedy zastavíme únik vody rychleji. Můžeme aktivně přistupovat k úsporám vody ve městě. Naše data jsou rovněž kompatibilní se systémem SCADA, takže když vyčerpáme a vyfakturujeme 100 milionů galonů, můžeme data porovnat a zajistit, že v systému k žádným ztrátám vody nedojde.“

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6