Voda
Detekce úniku
Spolehlivost dat
Provozní účinnost

Detekce úniků zkrácena na třetinovou dobu

Dodavatel vody Tønder, Dánsko

S pomocí analytického nástroje Water Intelligence se dodavateli vody Tønder podařilo výrazně optimalizovat detekci úniků ve zvláště náročné oblasti. Nové přehledy umožňují dodavatelům stanovit priority využití prostředků a provádění údržby. A jejich zákazníci navíc získají vyšší úroveň služeb.

Když byl vodárenské společnosti Tønder představen analytický nástroj Water Intelligence, společnost v něm rychle rozpoznala potenciál související se dvěma nejdůležitějšími oblastmi svého zaměření: ztrátami vody a údržbou infrastruktury. Nástroj monitoruje síť a automaticky počítá denní vyrovnanost dodávek vody pro jednotlivé oblasti, aby měla společnost trvale přehled o ztrátách vody.

V minulosti byla lokalizace úniků zvláště náročná na ostrově Rømø, kde je velmi písčitá půda – a úniky vody obvykle mizely do země.

„Automatizace je cesta vpřed“

Vodárenská společnost Tønder používala dálkově odečítané měřiče od roku 2014, takže měla přístup k velkému objemu dat. Zájem společnosti tak podle provozního ředitele Johna Pies Christiansena upoutala možnost monitorovat síť automaticky: „Počet našich zaměstnanců se nezvyšuje, ale počet úkolů ano, takže automatizace je pro nás cestou vpřed.“

V minulosti jsme trávili spoustu času exportem dat v Excelu s mnoha ručními aktualizacemi. S modulem Water Intelligence se to provádí automaticky. „Chceme systém, který pracuje na pozadí a řídí se sám, abychom nemuseli nasazovat prostředky, dokud nejsme upozorněni, že se něco děje,“ vysvětluje provozní technik Christian Møller.

Vodárenská společnost Tønder od začátku úzce spolupracovala se společností Kamstrup a podle Christiana Møllera věnovala společnost Kamstrup velkou pozornost jejich zkušenostem s programem a také jejich připomínkám, jak ještě zvýšit funkčnost systému.

Efektivnější detekce úniků

V minulosti pracovala společnost Tønder pouze s údaji z čerpací stanice. Když byl celkový objem vody dodávaný na Rømø vysoký ve srovnání s jejich zkušenostmi a historickými daty ze systému SRO, mohlo se jednat o únik. Aby ho lokalizovala, musela společnost po nocích postupně ručně kontrolovat a zavírat jednotlivé ulice, kdy způsobila zákazníkům nejmenší nepohodlí. Dnes je čerpané množství automaticky porovnáváno se spotřebou v jednotlivých obvodech a skutečnou ztrátu lze snadno kategorizovat.

„S modulem Water Intelligence únik přímo lokalizujeme. Dřív mohli lokalizací úniku strávit dva pracovníci i devět nocí a další den jim trvaly přípravné práce. Dnes to všechno zvládneme za dva až tři dny. Je to velká úspora času a peněz,“ říká John Pies Christiansen. „Vše je to o tom zjistit, kde je naše práce nejefektivnější – a to vyžaduje data. Jezdit kolem a hledat únik půl kubíku je jako hledat jehlu v kupce sena. A není šikovné na to vyslat celou kavalérii.“

„S pohledem, jaký máme dnes, dokážeme také identifikovat rostoucí tendence a být proaktivní,“ vysvětluje Christian Møller. Mimo jiné to znamená, že dodavatel vody zlepšil služby nabízené zákazníkům. „Když nyní máme k dispozici data i znalosti, také cítíme, že máme zodpovědnost pomáhat našim zákazníkům.“

Na podzim 2018 zažila společnost Tønder velmi konkrétní případ, jak může program zkrátit dobu její reakce. V průběhu doby ukazoval modul Water Intelligence postupné zvyšování ztrát vody v jedné z oblastí. Společnost vývoj sledovala a jakmile dosáhly ztráty vody určité úrovně, kdy bylo možné příčinu lokalizovat, našli únik o objemu pěti metrů krychlových za hodinu – a objevili ho mnohem rychleji než dříve. „Úniky měly často čas, aby způsobily prasknutí potrubí, než jsme je objevili. Nyní se k nim dostaneme dříve, než způsobí skutečnou škodu,“ vysvětluje Christian Møller.

Výsledky dálkového odečtu měřičů, častého sběru dat a cílené analýzy

Stanovení priorit obnovy potrubí

Vodárenská společnost Tønder odložila plánovanou renovaci potrubní sítě na ostrově Rømø v roce 2019. Očekává, že podrobné informace z modulu Water Intelligence jí umožní mnohem lépe stanovit priority prací na renovaci. „Kompletní přehled s číselnými údaji o výkonu za rok či ještě delší období ukáže oblasti, kterým by měla být dána priorita a které nelze odložit, například z důvodu častých prasknutí potrubí,“ říká John Pies Christiansen.

Až dosud neměla společnost podklady, na jejichž základě mohla stanovit stav potrubí a tudíž nevěděla, kam má nasměrovat své úsilí. „Musíme se zaměřit na oblasti, které přinesou za dané peníze nejvyšší hodnotu. Nástroj nám poskytne tyto znalosti, jakmile shromáždíme základní data.“

„S modulem Water Intelligence únik přímo lokalizujeme. Dřív mohli lokalizací úniku strávit dva pracovníci i devět nocí a další den jim trvaly přípravné práce. Dnes to všechno zvládneme za dva až tři dny. Je to velká úspora času a peněz.“

 

John Pies Christiansen

Nástroj pro podporu operací

Pro vodárenskou společnost Tønder je Water Intelligence především servisní nástroj. Mimo jiné je společnost velmi spokojená s rozhraním, díky němuž se oblasti snadno navrhují a aktualizují. „Nemusíme jít do mapového oddělení nebo za společností Kamstrup. Stačí jen posouvat čáry,“ říká servisní inženýr Erling Atzen. „Jako technik mám radši nástroje v ruce než na obrazovce, ale tohle je opravdu snadné.“

Společnost Tønder nyní pracuje na interpretaci vizualizací nástroje. Nyní například ví, jak identifikovat otevřený kohout poté, co je systém upozornil na něco, co se ukázalo být otevřeným kohoutem mezi dvěma oblastmi. „Je mnohem zábavnější hledat úniky nyní, když není hledání založeno jen na předtuše a předpokladech, ale na skutečných datech,“ říká Erling Atzen.

Během roku začne společnost Tønder rozdělovat zásobovanou oblast na pevnině do více měřených oblastí. Zde se společnost v současnosti potýká s lokalizací úniků kvůli vysokému počtu přípojek a očekává, že modul Water Intelligence pomůže nasměrovat její úsilí i zde.

Také by vás mohlo zajímat…