Voda
Detekce úniku
Provozní účinnost
Správa majetku

Inovace v reálném životě

Skanderborg Utility, Dánsko

Developerský projekt v úzké spolupráci se společností Skanderborg Utility poskytl nové znalosti ohledně zvuku a hluku generovaného úniky a narušeními v distribuční síti. Tím vznikl základ pro novou a inovativní detekci úniků v nejnovějším vodoměru Kamstrup, který podle očekávání společnosti Skanderborg Utility vytvoří značnou přidanou hodnotu.

Začalo to nápadem. Dal by se ultrazvukový signál ve vodoměrech Kamstrup použít rovněž k měření akustických změn a tudíž k identifikaci úniků v potrubí? Teoreticky to byl dobrý nápad, ale bylo nutné ho vyzkoušet v praxi a zjistit, zzda dodavatelům vody přinese užitek. 

„Náš přístup k vývoji produktů byl vždy takový, že produkt není hotový, dokud nevíme, jestli u zákazníků stoprocentně funguje. Inovace má smysl jen tehdy, když byla otestována v reálném světě,“ vysvětluje Stig Knudsen, produktový manažer ve společnosti Kamstrup.

Hodnota spolupráce

Společnost Skanderborg Utility se s radostí zúčastnila projektu a společnost Kamstrup požádala fond VTU, aby ho financovala jako rozvojový projekt, který zahrne rovněž vodárenskou společnost Børkop. Smlouva byla podepsána a projekt byl odstartován v červenci 2015.

„Projekty VTU vyžadují, aby dodavatelé vody a další účastníci z oboru pracovali společně, takže toto byl skvělý způsob jak zorganizovat práci,“ říká Stig Knudsen. Společnost Skanderborg Utility se významně zaměřuje na spolupráci a inovaci, což mělo také za následek vznik centra inovací AquaGlobe, zastřešeného společností Skanderborg Utility, jehož cílem je podpora rozvoje vodních technologií v Dánsku. 

Účast v projektu rovněž přinesla podstatnou krátkodobou odměnu: „Z krátkodobého hlediska jde o to, že strávíte hledáním úniků kratší dobu. Měli jsme případy, kdy jsme po několik týdnů museli poslouchat ve velké oblasti. Tuto dobu bychom samozřejmě rádi minimalizovali,“ říká Jens Ravn Knudsen, vedoucí správy majetku ve společnosti Skanderborg Utility. 

S novým měřičem bude pro společnost Skanderborg Utility snazší detekovat úniky v distribuční síti. Měřič zachytí veškeré změny zvuku, takže společnost dokáže na základě toho, kde je zvuk nejsilnější, značně zúžit oblast, kterou musí prozkoumat a prošetřit. „Čím rychleji dokážeme zúžit oblast s potenciálním únikem, tím rychleji a levněji opravíme škodu, místo abychom vynakládali čas a peníze na poslouchání celé zóny.“

Nejdůležitější momenty procesu vytváření nové a inovativní detekce úniků

Jak zní únik dírou?

Společnost Kamstrup začala pískovištěm na vlastní zahradě, kde mohla testovat několik prototypů. Zde vývojoví inženýři ze společnosti Kamstrup a provozní asistent ze společnosti Skanderborg Utility, Frank Nielsen, navrtali do testovacích trubek otvory – a poslouchali. 

„Strávili jsme spoustu času filtrováním zvuku – rozpoznáváním a eliminací zdrojů šumu, jako je provoz, pračka a podobně,“ vysvětluje Stig Knudsen, a pokračuje: Když máte někoho s roky praktických zkušeností z provozu a spojíte ho dohromady s inženýrem s Ph.D., je to moc zajímavé – a velmi produktivní.“

Prototypy byly následně rozmístěny na různá místa v distribuční síti společnosti Skanderborg Utility – buď jako součást plánovaných renovací, nebo v oblastech s podezřením na úniky, které prototypy pomáhaly najít. 

Společnost Skanderborg Utility především zajistila, že měřič byl testován se správnými zdroji hluku, ale dalším, stejně cenným příspěvkem byly informace o zvucích a šumech v síti. To byla pro společnost Kamstrup zcela nová sféra: jaký zvuk bude otvor vydávat? „Museli jsme se naučit, jak zní únik vody,” vysvětluje Stig Knudsen.

Zástupci společností Kamstrup a Skanderborg Utility se scházeli právě kvůli tomu, protože zvuk vydávaný vyvrtaným otvorem se značně liší od zvuku praskliny nebo netěsnosti. „Na základě našich zkušeností jsme věděli, že vyvrtání čistého otvoru do potrubí neodpovídá reálu – v reálné situaci k narušení obvykle dojde při vzniku praskliny v potrubí, která vytváří pištivější zvuk než kulatý otvor,“ vysvětluje Frank Nielsen. 

Skanderborg Utility proto poskytla společnosti Kamstrup skutečné kusy trubek s prasklinami a poškozeními, které se daly prozkoumat a otestovat, aby se zjistilo, jak ovlivní zvuk úniku typ trubky, materiál, složení, tlak a podobně. Tato práce byla pro vývoj nového měřiče klíčová, vysvětluje Stig Knudsen: „Měřič poslouchá celý den, ale nahlásí jako výchozí úroveň nejnižší hluk na pozadí. Jenže když jsme začali, nevěděli jsme, po čem máme pátrat. Dnes víme, jak únik zní.“

„Nám přineslo největší hodnotu to, že jsme na špici ohledně správy majetku. To nám umožní chránit náš majetek a vynakládat peníze na správném místě a ve správnou dobu.“

Jens F. Bastrup, CEO

Dlouhodobé zaměření na správu majetku

Společnost Skanderborg Utility se dlouhodobě nezaměřuje na potenciál snížení ztrát vody, který již nyní činí méně než 6 % po mohutném úsilí o snížení ztrát vody vynaloženém v roce 2010. Místo toho je primární oblastí, na kterou se zaměřuje, správa majetku. Jens F. Bastrup, CEO, vysvětluje: 

„Nám přineslo největší hodnotu to, že jsme na špici ohledně správy majetku. To nám umožní chránit náš majetek a vynakládat peníze na správném místě a ve správnou dobu. To je dlouhodobý cíl. Pokud dokážeme využít data k identifikaci známek hrozícího narušení, budeme v zásadě schopni vyměnit přesně potrubí, které vyměnit potřebuje – den předtím, než praskne.“

Údaje o projektu